Ceza Hukuku

28-11-2021 - 25

Başka Biriyle Nişanlanan Eski Sevgilisiyle Beraberken Çektirdikleri Fotoğrafları Ayrıldıktan Sonra Açtığı Sahte Sosyal Medya Hesabından Paylaşan Kişi

Yargıtay kararını verdi! Eski sevgiliyle olan fotoğrafları paylaşırken dikkat başlığıyla yayınlanan Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı. Daire, başka biriyle nişanlanan eski sevgilisiyle beraberken çektirdikleri fotoğrafları ayrıldıktan sonra açtığı...
Devamını oku

27-11-2021 - 28

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kapı Kilidini Değiştirmesi

Sanıkların, katılanın kiracı olarak oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini, kirayı alamadıklarından bahisle değiştirmek suretiyle kiracı olan şikayetçinin faydalanmasına engel oldukları anlaşılmakla; ...
Devamını oku

27-11-2021 - 19

Süpürge Sapı İle Yaralama

Oluşa, dosya içeriğine, mağdurun ve tanık Hülya nın anlatımı ile uyumlu ... Devlet Hastanesinin 08.08.2014 tarihli adli raporuna göre sanığın eylemini silahtan sayılan süpürge sapı ile gerçekleştirdiği dikkate alındığında...
Devamını oku

27-11-2021 - 14

Nitelikli Hırsızlık Suçu - Eyleminin Gece Vakti Sayılan Zaman Diliminde Gerçekleşmesi

UYAP kayıtlarına göre güneşin ... ili Beyoğlu ilçesinde olay günü saat 17.44 te battığı, 18.44 itibariyle başlayan gece vaktinin 05.53 e kadar devam ettiği nazara alınarak, sanığın olay günü saat 19.00 suları ile ertesi...
Devamını oku

27-11-2021 - 7

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu

Tutanak içeriğine göre hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan soruşturma yürütülen ...ın telefonunun sık olarak çalması üzerine kolluk görevlisince telefona cevap verilerek sanıkla görüşüldüğü ve sanığın...
Devamını oku

27-11-2021 - 10

Denetimli Serbestlik Tedbirinin Kapatma Nedeni - 10 Günlük Başvuru Süresi

Kamu Davasının Ertelenmesi kararı ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından çıkartılan ilk çağrı yazısının aynı tarihte 20/03/2015 tarihinde sanığa tebliğ edildiği, kesinleşme süresi dikkate alındığında 15...
Devamını oku

27-11-2021 - 3

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu

Sanığın tanık ...ın üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeyi sattığına ya da temin ettiğine ilişkin, savunmasının aksine ...ın atfı cürüm niteliğindeki beyanları dışında kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı,...
Devamını oku

27-11-2021 - 4

Tehdit - Tanık Anlatımları

Mağdurun aşamalarda sanığın kendisini tehdit ettiğine yönelik iddialarının tanık ...nın anlatımları ile de doğrulanması karşısında, sanığın mahkumiyeti yerine, yerinde olmayan ve yetersiz gerekçe ile beraatine...
Devamını oku

27-11-2021 - 5

Tehdit - Haksız Tahrik

Sanığın, mağdurlar ... ve ...ın, eşi olan mağdur ...a tehditte bulunduğunu öğrenmesi üzerine av tüfeğiyle havaya ateş etmek suretiyle mağdurlar ... ve ...ı tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında, olayın çıkış nedeni ve...
Devamını oku

27-11-2021 - 0

Suça Sürüklenen Çocuk - Hırsızlık

Suça sürüklenen çocukların eylemlerine uyan 5237 sayılı TCK nın 142/1-b, ve 31/3. maddelerinde belirtilen hırsızlık suçu için öngörülen cezanın üst sınırına göre, aynı Kanunun 66/1-e, 66/2. maddelerinde belirtilen 5 yıl 4...
Devamını oku

27-11-2021 - 3

Hırsızlık Suçunun Konutta ve Gece Vakti İşlenmesi

Mağdurun saat 23:00 sıralarında işyerini kapatarak gittiği ve ertesi gün sabah geldiğini beyan ettiği, suça sürüklenen çocuk olay yerine gece vakti gittiklerini beyan ederek suç saati ile ilgili beyanda bulunmamış olup...
Devamını oku

27-11-2021 - 3

Karşılıksız Yararlanma Suçu - TCK 163 ve 168

Sanık hakkında düzenlenen tutanakta, sayacın ayarlı sayaç olduğu ve değiştirildiğinin belirlendiği, sanığın ise savunmalarında sayacın kurum tarafından takılan sayaç olduğunu ve dijital olduğu için müdahale...
Devamını oku

27-11-2021 - 3

Kamu Malına Zarar Verme Suçu

Sanığın, hükümlü bulunduğu cezaevindeki koğuşta yer alan yatak, battaniye ve nevresimleri yakarak kamu malına zarar verme suçunu gerçekleştirdiği anlaşılması karşısında; sanık hakkında TCK nın 152/2-a...
Devamını oku

21-11-2021 - 80

Araç Camlarına Takılan Cam Filmi Nedeniyle Trafik Para Cezası

Dosya kapsamına göre muteriz hakkında sürücülüğünü yaptığı aracın camlarının filmli olması nedeniyle 2918 sayılı Kanunun 30/1-b maddesindeki -..görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar...
Devamını oku

21-11-2021 - 57

Anahtarın Aracın Üzerinde Unutulması ve Çalınması - Basit Hırsızlık

Suça sürüklenen çocuğa yüklenen ve 5237 sayılı TCK nın 141/1, 143 ve 31/2 maddelerine uyan hırsızlık suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Kanunun 66/1-e, 66/2. maddelerinde öngörülen 4 yıllık asli zamanaşımının karar tarihi...
Devamını oku

21-11-2021 - 32

Aracın Kilometresinin Düşürülmesi - Dolandırıcılık

Grup Ticaret Limited Şirketinin yetkilisi olan sanığın, sahibinden.com isimli internet sitesine plakalı Volkswagen marka aracın 68.000 km de olduğunu belirten satış ilanı verdiği, katılanın ilanı görerek sanığı aradığı ve aralarındaki anlaşma sonucu...
Devamını oku

21-11-2021 - 44

Dua Et Karısın Sözü - Hakaret

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir....
Devamını oku

19-11-2021 - 42

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Sanıklar ..., ..., ..., ...in, katılan ...ın maaşlı olarak çalıştırdığı çoban sanık ...a olay günü 90 adet küçük baş hayvanını diğer hayvanlardan ayırıp, tanık çoban ...den gizli olarak dere kenarına koymasını sağladıktan sonra oradan...
Devamını oku

18-11-2021 - 34

Halk Plajında Şezlongun Üzerinde Bulunan Çantadan Cep Telefonu Çalma

Sanığın halk plajında şezlongun üzerinde bulunan katılana ait sırt çantasından cep telefonunu çalma eyleminin TCK nın 142/1-e. maddesinde tanımlı nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden...
Devamını oku

18-11-2021 - 33

Hırsızlık - Etkin Pişmanlık

Park halindeki kilitsiz motosikletin bulunduğu yerin fiziki konumu duraksamaya neden olmayacak şekilde tespit edildikten sonra; bu yerin apartmanın eklentisi niteliğinde olan çevresi dışarıdan ayrılmış açık...
Devamını oku

13-11-2021 - 59

HAGB Kararının Tebliğ Edilmemesi - Kesinleşme - Yeni Suç

İncelemeye konu dosyada sanık hakkında 12.11.2010 tarihinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği, sanığın yüzüne karşı verilen kararda itiraz süresinin tefhim veya tebliğden...
Devamını oku

13-11-2021 - 89

Avukatın Tehdit Edilmesi Üzerine Borçluyu Dövmesi

İncelenen dosyada; sanık avukatın vekilliğini yaptığı müştekinin borçlu olduğu icra dosyasında işlem yapmaması için müşteki tarafından tehdit edilmesi üzerine müştekiyi yaraladığına ilişkin iddianın, sanığın avukatlık görevinden doğduğu,...
Devamını oku

13-11-2021 - 43

Sahte Faturaların Deftere Kaydedilmesi Fakat Beyannamede Kullanılmaması

Söz konusu faturaların yasal deftere kaydedildiğinden bahsedilmiş ise de; sahte fatura kullanma suçunun oluşabilmesi için faturaların bir beyanname türünde kullanılmasının zorunlu olduğu ve sanık hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda hangi beyanname...
Devamını oku

13-11-2021 - 34

Kömürleriniz Ölü Kazanında Yansın Ölü Kazanının Altında Kalın İnşallah Allah Belanızı Versin Sözü - Hakaret

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı ...
Devamını oku

06-11-2021 - 50

Çekin Karşılıksız Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler

5941 sayılı Çek Kanununun amaçlarından biri çekin karşılıksız çıkması halinde yapılacak işlemler ile yükümlülüklerin belirlenmesi iken; bir diğer amaç da çek hamillerinin korunmasıdır. 5941 sayılı Kanunun 5/1....
Devamını oku

06-11-2021 - 28

Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller

Katılan firma vekilinden varsa 25. emtia sınıfında tescilli olan başka markalarının sorulup, Türk Patent ve Marka Kurumundan bu markalara ait tescil belgelerinin onaylı örnekleri getirtildikten sonra yeniden bilirkişi...
Devamını oku

06-11-2021 - 62

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Uyuşmazlık; sanığa atılı basit cinsel saldırı suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. Katılan mağdurenin çekingen davranması nedeniyle yüksek sesle tepki veremeyip sanığa ters bir şekilde bakmak...
Devamını oku

06-11-2021 - 31

Hükümlünün Bağımsız Koğuşa Geçme Talebi

Somut olayda, her ne kadar mercii tarafından, hükümlünün bağımsız koğuşa geçme talebinin bulunduğu, bu talebi dikkate alınarak hükümlünün bağımsız koğuşa alınıp gözlemlenmesi gerektiğinden bahisle...
Devamını oku

06-11-2021 - 33

Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu - Nitelikli Dolandırıcılık - Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnası

Uyuşmazlıklar; sanığın katılan ...a yönelik nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunup bulunmadığının, delil olmadığı sonucuna ulaşılması hâlinde eylemin mevcut delillere ...
Devamını oku

06-11-2021 - 41

200 Gr. Esrarın Çalınması - Hırsızlık

Sanıklar hakkında; müştekilerin evinden 200 gr esrar çalmaları nedeniyle hırsızlık suçundan kamu davası açılmışsa da; esrar, eroin, kokain, hint keneviri gibi uyuşturucu maddeler Türk Medeni Kanununa ...
Devamını oku

04-11-2021 - 62

Sana Kazık Sokarım Sözü - Tehdit

Sanığın, kardeşi olan mağdura hitaben söylediği kabul edilen -sana kazık sokarım- biçimindeki sözlerin, TCK nın 106/1-1. cümlesinde tanımlanan, Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına,...
Devamını oku

04-11-2021 - 47

Zibidi İfadesi Hakaret Suçunu Oluşturur Mu

Somut olayda, sanığın facebook internet sitesinde yazmış olduğu yorumlarının bütünü bir arada irdelendiğinde, doğrudan katılanı hedef alarak, kendisine hakarette bulunmak kastıyla hareket etmeyip, eleştirme amacı güttüğü, ...
Devamını oku

01-11-2021 - 40

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Görevsizlik Kararı

Onbeş yaşını tamamlamamış olan mağdurenin kendi özgür iradesi ile serbestçe hareket etme hakkı, niteliği itibariyle üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hak olmadığından, bu hakkının ihlaline...
Devamını oku

01-11-2021 - 31

Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu - Yazılı Delil İle İspat

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 156. maddesinde düzenlenen bedelsiz senedi kullanma suçunun oluşması için suça konu senedin bedelsiz kaldığı iddiasının yazılı delil ile kanıtlanması gerekmekte olup, soruşturma...
Devamını oku

01-11-2021 - 38

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Sanık hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyetleri kapsamında çeşitli suçların işlenmesi ile ilgili olarak soruşturma yürütüldüğü, yürütülen bu soruşturma kapsamında sanık hakkında...
Devamını oku

31-10-2021 - 47

Yargıtay CGK 2018/45 E. 2021/234 K.

Uyuşmazlık; birden fazla sanığın tek müdafi ile temsil edilmesi ve yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi hâlinde, Hazinenin sanıklara ödeyeceği avukatlık ücretinin, her bir sanık lehine ayrı...
Devamını oku

06-11-2021 - 100

Kişisel Verileri Ele Geçirme Suçu

Bu açıklamalar ışığında incelenen dosya kapsamına ve ikrar içeren savunmaya göre; katılan ile bir dönem duygusal birliktelik yaşayan sanığın, katılanın hazırlandığı sırada katılanın rızası dışında cep telefonunu alarak arama kayıtlarına...
Devamını oku

05-11-2021 - 97

8 Yaşındaki Çocuğun Satışını Yaptığı Buzdolabını, Spotçunun Eve Girerek Alması Hırsızlık Suçunu Oluşturur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları itiraz yasa yoluna tabi olup, kanun yoluna başvuruda merciin belirlenmesinde yanılma, hakkı ortadan kaldırmaz. Mağdurda algılama yeteneğinin...
Devamını oku

31-10-2021 - 40

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Mahkemece, müştekinin çocuğu ile sağlık ocağına gittiği sırada şüphelinin içinde bulunduğu araç ile kendisini takip ettiği, sağlık ocağında yaklaşık 20 dakika kadar kalıp çıktığında da kapı önünde...
Devamını oku

31-10-2021 - 45

18 Yaşındaki Küçüğe Sigara Satmak

Suça konu sigaranın, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve üzerinde okul forması bulunması nedeniyle öğrenci ve yaşının küçük olduğu kolaylıkla anlaşılan mağdura sanık tarafından satıldığı mağdurun ve tanık ...ın soruşturma...
Devamını oku

31-10-2021 - 35

Ev Taksiti İçin Karsının Bileğindeki Bilezikleri Pense İle Kesip Zorla Almak Eylemi Yağma Suçu Oluşturur

Tarafların, 4721 s. TMK nın eşler arası mal rejimini düzenleyen hükümlerine göre evlenmeden önce veya sonra (noterde düzenleme veya onaylama şeklinde) mal rejimi sözleşmesi yapıp yapmadıkları, yada evlenme başvurusu sırasında...
Devamını oku

31-10-2021 - 41

Ses Kaydının Delil Değerinde Olması

Dosyada, şüpheliden devraldığını belirttiği çiftlikte çalışmakta olan müşteki ile arasında işten çıkarma hususunda husumet bulunduğu, müşteki ile şüphelinin olay tarihinde durumu konuşmak üzere...
Devamını oku

31-10-2021 - 12

İdari Para Cezasının Kaldırılması İçin Yapılan Başvuru

Başvuruya konu idari para cezasının miktarı Avukatlık asgari Tarifesinde iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedileceği, hakkında uygulanan idari para...
Devamını oku

21-10-2021 - 179

Yargıtay 2. C.D. 2020/13297 E. 2021/14212 K.

Müştekinin soruşturma aşamasında ve 14/01/2015 günlü oturumda, evinden eşi ile birlikte sabah saat 08.00 sıralarında ayrılıp saat 22.40 sıralarında döndüklerini beyan ettiği, UYAP tan alınan güneşin doğuş ve...
Devamını oku

21-10-2021 - 63

Yargıtay 2. C.D. 2021/10174 E. 2021/14230 K.

Müşteki ...ın 23.11.2010 tarihinde babasının ikamet ettiği evden kendi adına ruhsatlı 155885 seri numaralı ... marka tüfeğinin çalındığını belirterek şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada, suça konu av...
Devamını oku

21-10-2021 - 71

Yargıtay 2. C.D. 2021/9973 E. 2021/14235 K.

Sanığın aşamalarda katılanın eşi ile suç tarihinde gece vakti evinde birlikte olmadıklarını, ancak başka bir tarihte ... ile rızası dahilinde evinin mutfağında cinsel birliktelik yaşadıklarını savunması, tanık ... ile ...nın da...
Devamını oku

21-10-2021 - 54

Yargıtay 2. C.D. 2020/13736 E. 2021/14236 K.

Tutanak içeriğine göre suçta kullanılan aracın olay mahallinde saat 06.18 de 2 dakika durduğunun belirtilmesi, tanık ...nin soruşturma aşamasında suçta kullanılan aracı saat 06.15-06.30 aralığında müştekinin...
Devamını oku

21-10-2021 - 37

Yargıtay 2. C.D. 2021/6707 E. 2021/14240 K.

Olay günü saat 06.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası nedeniyle, mağdurun aracının başından yardım isteme amacıyla ayrılmasından sonra, suç tarihinde 12-15 yaş aralığında olan suça...
Devamını oku

18-10-2021 - 48

Yargıtay 12. C.D. 2013/23998 E. 2014/12126 K.

Katılanın sahte facebook hesabında yayınlandığını beyan ettiği resimlerinin, özel yaşam alanına ilişkin ve özel hayatının gizliliğini ihlal edecek nitelikte olmaması halinde, katılanın internet ortamından temin...
Devamını oku

18-10-2021 - 38

Yargıtay 14. C.D. 2015/2948 E. 2015/11783 K.

Mağdurenin kovuşturma evresinde verdiği 18.12.2009 tarihli mahkeme ifadesinde sanık C...le cinsel ilişkiye girmesinin ardından ailesine durumu anlatması nedeniyle babası sanığın kendisinin C...le düğün yaparak...
Devamını oku

18-10-2021 - 41

Yargıtay 12. C.D. 2016/11851 E. 2017/4263 K.

Sanık ...ın, katılan mağdurlar ... ve Mehmetin telefon aracılığıyla birbirlerine gönderdikleri mesajların kopyasını kaydetmesinden dolayı eylemine uyan TCK nın 132. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesindeki...
Devamını oku

18-10-2021 - 29

Yargıtay 1. C.D. 2013/1555 E. 2014/5435 K.

İnfaz ve koruma memuru olan sanık ile onun kız arkadaşı olan ölenin zaman zaman görüştükleri, olay günü de sanığın vardiya çıkışı maktülü arabayla alarak şehrin dışında bir yere götürdüğü, sanığın alkol aldığı...
Devamını oku

18-10-2021 - 20

Yargıtay 12. C.D. 2015/1118 E. 2015/12705 K.

Tazminat davasının, dayanağını teşkil eden beraat hükmünün verilmesinden kısa bir süre sonra verilen vekaletnameye dayanarak yine beraat hükmünün kesinleşmesinden itibaren kısa bir süre geçtikten sonra...
Devamını oku

18-10-2021 - 41

Yargıtay 15. C.D. 2017/17512 E. 2020/4180 K.

Aniden rahatsızlanan vatandaş, sosyal güvencesi (sigortası) olmadığı için bir akrabasının kimliğiyle hastaneye gitti. Aynı gün ameliyat olan hasta hakkında SGK, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açtı. Yıllar süren davaya son...
Devamını oku

07-10-2021 - 151

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçuna İlişkin Davada On Beş Yaşını Tamamlamamış Olan Mağdurenin Kendi Özgür...

Suç tarihi itibariyle on beş yaşından küçük mağdure ile suça sürüklenen çocuğun arkadaşlık kurdukları, olay tarihinde suça sürüklenen çocuk ile mağdurenin buluştukları ve sanığın evine gittikleri tespit...
Devamını oku

07-10-2021 - 56

Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçu Hükümlüsünün Türk Ceza Kanunu Uyarınca Hukuki Durumunun...

Sanık hakkında, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırılık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından hüküm kurulduğu görülmektedir. UYAP ortamından alınan...
Devamını oku

07-10-2021 - 48

Hükümlü Adına Temel Cezanın Ne Şekilde Belirleneceğinin Saptanması Ve Bireyselleştirme Amacına Yönelik...

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca hükümlü yararına olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan...
Devamını oku

07-10-2021 - 42

Sanığın Başka Suçtan Hükümlü Olması Nedeniyle Cezaevindeyken Duruşmalardan Bağışık Tutulmasını...

Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümler temyiz edilmiştir. Sanık cezaevinde başka suçtan hükümlüdür. Sanık,...
Devamını oku

07-10-2021 - 31

Sanıklarca İşlenen Suçun Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturup Oluşturmadığı Değerlendirmesinin Ağır Ceza Mahkemesince Yapılması Gerekir

Sanıkların, olay tarihinde polis olduğunu söyleyen kişi tarafından aranıp eşinin sarraf soygununa karıştığı söylenerek aldatılan katılandan iki adet Cumhuriyet altınını temin ettikleri iddia edilmiştir. Sanıkların...
Devamını oku

07-10-2021 - 25

Cinsel Taciz Suçu Sanığının Cezalandırılması Davasında Sanığın Duruşmada Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını Talep Etmesine Rağmen Bu Husus Tartışılmadan Aleyhte Hüküm Kurulması

Cinsel taciz suçundan sanığın Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Kararı kapsayan dosya tetkik edildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun...
Devamını oku

07-10-2021 - 59

Cezada Orantılılık İlkesi

Sanık ile maktul arasında öldürmeyi gerektirir husumet bulunmadığı, olayın ani geliştiği, sanığın öldürme kastı ile hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşılmakla, 5237 sayılı...
Devamını oku

07-10-2021 - 33

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Kasten Yaralama

Sanığın eylemi neticesinde mağdurda meydana gelen yaralanmaya ilişkin olarak tanzim olunan raporda, Sol kaş üst kısımda (şakakta) 0,5 cm deri kalkıklığı, avuç içinde 5 cm kesi ve sol 2. parmakta 3 cm kesi...
Devamını oku

07-10-2021 - 29

Hukuki Bir Alacağın Tahsili Amacıyla Yağmaya Teşebbüs

Sanık ... ve katılan ...ın kardeş oldukları ve kuyumculuk mesleği ile uğraştıkları, bir dönem birlikte çalıştıkları, olay günü sanığın, alacağını alamadığı gerekçesiyle katılan ...un iş yerine gelerek, elindeki eğeyi katılan...
Devamını oku

07-10-2021 - 33

Kasten Yaralama - Orantılılık İlkesi - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre...
Devamını oku

07-10-2021 - 33

Kasten Yaralama - Yargıtay Denetimine Elverişli Rapor

Mağdurun yaralanması hakkında düzenlenen Şarköy Devlet Hastanesinin raporunda Başın sol temporal bölgesinde 2 cmlik yüzeysel kesi mevcut, hayati tehlikesi yok, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir....
Devamını oku

02-10-2021 - 88

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik - Dolandırmaya Teşebbüs

Olay günü katılanın sanığın evinin elektriği kesip, tamir ettirdiği bahanesiyle dolandırmaya teşebbüs ettiği, tehdit ve hakaret ettiği, kasten yaraladığı, geceleyin evine izinsiz girerek girerek sanığa tornavida savurması üzerine sanığın kasten yaralama suçunu işlediği olayda, sanık...
Devamını oku

02-10-2021 - 52

Kasten Yaralama - Dava Zamanaşımı Süresi - Davanın Düşürülmesi

Sanık hakkında TCK nin 86/1, 87/3, 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılması talebiyle açılan kamu davasında ilk derece mahkemesince sanığın mahkumiyetine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından sanığın üzerine atılı TCK nin 86/1, 87/3, 31/3 gereği kasten...
Devamını oku

02-10-2021 - 45

İlk Haksız Hareketin Belirlenememesi - Haksız Tahrik

Karşılıklı kavga şeklinde gerçekleşen ve sanığın da yaralanmasının bulunduğu olayda, tarafların olayın çıkış sebebini ve gelişimini farklı şekilde anlattıkları, olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespitine çalışılması; bunun mümkün...
Devamını oku

02-10-2021 - 35

Kasten Yaralama - Dava Zamanaşımı Süresİ

Suç tarihi 21.05.2004 ile karar tarihi arasında lehe olan 765 sayılı TCK nin 102/4. ve 104/2. maddesinde öngörülen 7 yıl 6 aylık zamanaşımına dair süreler ile 5271 sayılı CMK nin 231/8. maddesindeki zamanaşımının durduğu sürenin birlikte hesaplanması sonucu dava zamanaşımı...
Devamını oku

02-10-2021 - 33

Sanık Müdafisinin Mazereti Hakkında Bir Karar Verilmemesi - Savunma Hakkının Kısıtlanması

Uyuşmazlık; sanığın eyleminin sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkin ise de Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle; sanık müdafisinin 23.02.2018 tarihli dilekçesinde belirttiği mazereti hakkında bir karar verilmemesinin ve teşebbüs aşamasında kalmış yağma...
Devamını oku

02-10-2021 - 30

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu - Rızanın Bulunup Bulunmaması - İspat

Uyuşmazlık; mağdurenin sanığın eylemine rızasının bulunup bulunmadığı, bu bağlamda sanığın üzerine atılı nitelikli cinsel saldırı suçunun unsurları itibarıyla oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. şüpheden sanık yararlanır ilkesinin özü, ceza davasında sanığın...
Devamını oku

02-10-2021 - 24

Sabit Geliri Bulunmayan Sanık - Ücretsiz Müdafi Hakkı

Uyuşmazlık; sanığın eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs mü yoksa kasten yaralama suçunu mu oluşturup oluşturmadığı, 5271 sayılı CMK nın 150, 234 ve 239. maddeleri gereğince sanık ve mağdura zorunlu olarak atanan müdafi ve vekil ücretlerinin mahkûmiyet hükümleri ile birlikte...
Devamını oku

02-10-2021 - 25

Nitelikli Yağma Suçu

Sanıklar ... ve ...in eylemlerinin nitelikli hırsızlık suçunu mu yoksa nitelikli yağma suçunu mu oluşturduğunun, sanık ...in eyleminin niteliğinin tespiti bakımından eksik araştırma ile hüküm kurulup kurulmadığının, sanıkların eylemlerinin nitelikli hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabulü...
Devamını oku

25-09-2021 - 110

Kimlikleri Tespit Edilemeyen Mağdurelerin Uygunsuz Fotoğraflarının Çekilmesi

Sanığın, kimlikleri tespit edilemeyen mağdurelerin uygunsuz fotoğraflarını çektiğinin ihbar edilmesi üzerine kolluk görevlilerince yakalanarak, üzerinde bulunması nedeniyle el konulan cep telefonunda, farklı...
Devamını oku

25-09-2021 - 49

Hırsızlık - Zincirleme Suç

Sanığın suç tarihinde gündüz vakti müştekilerle beraber halı sahaya gittiği, müştekilerin üzerlerini değiştirmek için halı sahanın soyunma odasına girdiği ve müştekilerle beraber soyunma odasında bulunan sanığın,...
Devamını oku

25-09-2021 - 41

Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle.... şeklinde...
Devamını oku

09-08-2021 - 308

185 Promil Alkollü Araç Kullanma - Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

İki sınır arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu nazara alınmak suretiyle adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği nazara alınıp, 185 promil alkollü olarak...
Devamını oku

08-08-2021 - 187

Cezadan Kurtulmak - İftira Suçu

Olay günü ihbar nedeniyle emniyet birimlerinin uyarıya geçirildiği .... plaka sayılı aracı alkollü vaziyete kullanan sanık ...un, otoparka gireceği esnada güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunda direksiyon başında olduğunun, diğer koltukta ise yine alkollü olan şikâyetçi...
Devamını oku

29-07-2021 - 573

Ne Kaypak Adamsın Sözü Hakaret Midir?

Avukat olan sanığın, müvekkiline ait evde kiracı olan ve kira borcunu ödemeyen katılan ile katılanın eşi hakkında icra takibi başlattığı, katılanın hastanede olduğunu ve kısa bir süre içinde borcunu ödeyeceğini söylemesine rağmen haber vermeden evi tahliye etmesi üzerine sanığın...
Devamını oku

23-07-2021 - 273

Tehdit - Hagb

CMK nın 231/8. maddesinde yapılan değişikliğin suç tarihi itibariyle yürürlükte olmaması, suçlardan doğan maddi bir zararın bulunmaması, manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının...
Devamını oku

23-07-2021 - 124

Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme Suçu

Somut olayda; sanığın kendisine verilen sürücü belgesini parçalara ayırmak suretiyle işlediği iddia ve kabul olunan eylemde bir başka hak sahibinin o belgeden yararlanma olanağını ortadan kaldırdığından söz...
Devamını oku

23-07-2021 - 121

Polisten Kaçmak - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

Sanığın, polis memurlarına yakalanmamak için kaçtığı sırada müştekilerden ...in düşerek yaralandığının belirlenmesi üzerine sanık hakkında kasten yaralama suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar...
Devamını oku

23-07-2021 - 88

Suça Sürüklenen Çocuğun Duruşmaya Meşruhatlı Davetiye İle Çağrılması

Mahkemece, suça sürüklenen çocuk hakkında silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılamasında düşme kararı verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi, adli emanette kayıtlı kuru sıkı silah hakkında ise o...
Devamını oku

23-07-2021 - 91

Nitelikli Fuhuş Suçu

Gazino, bar ve birahanelere eleman sağladığını belirten sanığın, iş ilanıyla bağlantı kurduğu geçim sıkıntısı çeken mağdureyi restoranda çalıştıracağından bahisle A. dan İ. ye hile ile...
Devamını oku

23-07-2021 - 124

Tefecilik Suçu - Zincirleme Suç

TCK nın 241. maddesindeki tefecilik suçunun, kazanç elde etmek amacıyla borç para verilmesiyle oluşacağı, bunu meslek hâline getirmenin suçun unsurları içerisinde yer almadığı gözetildiğinde değişik zamanlarda ve farklı kişilere...
Devamını oku

23-07-2021 - 81

Müstehcenlik Suçu

On beş yaşından küçük mağdure ile girdiği cinsel ilişkiyi kayda alan, mağdurenin çıplak fotoğraflarını çeken ve bu kayıtları cep telefonunun hafıza kartında saklayan sanığın, TCK nın 44. maddesi uyarınca Aynı Kanunun 134. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal...
Devamını oku

23-07-2021 - 62

Çocuğu Başkası Adına Nüfusa Kaydettirme - Soybağının Gizlenmesi - Nüfus Müdürlüğüne Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma

Sanığın evlilik dışı ilişkide bulunduğu Nurkader den doğan çocuğunu evlilik birliği içinde resmi nikahlı eşi Jale den olmuş gibi doğum bildiriminde bulunarak nüfus kütüğüne tescilini sağladığı olayda; sanık...
Devamını oku

23-07-2021 - 64

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Etkin Pişmanlık

PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında müdafii huzurunda alınan ifadelerinde örgütün alt yapılanmasına, bu yapı içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına, örgütsel faaliyet...
Devamını oku

23-07-2021 - 51

İhaleye Fesat Karıştırma

26.03.2007 ile 04.06.2008 tarihleri arasında belediyenin doğrudan temin yoluyla yaptığı sekiz ayrı hizmet alım işini belediye meclis üyesi olan sanığın temsilcisi olduğu şirketlerin üstlenmesi suretiyle görevi süresince belediyeye karşı doğrudan doğruya veya dolaylı...
Devamını oku

23-07-2021 - 51

Resmi Belgede Sahtecilik - Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

Sanığa atılı açığa imzanın kötüye kullanılması suçuna konu senedin sanıkla katılan arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı delil ile ispatlanması zorunlu olup, yalnızca tanık deliline dayanılarak mahkûmiyet hükmü kurulması mümkün...
Devamını oku

23-07-2021 - 68

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunma Suçu

TCK nın 268/1. maddesinde düzenlenen başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşabilmesi için madde metnindeki -işlediği suç nedeniyle- ifadesi dikkate alındığında kanunilik ilkesi gereğince öncelikle...
Devamını oku

23-07-2021 - 52

Resmi Belgede Sahtecilik - Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Resmî belgede sahtecilik suçu ile TCK nın 245/3. maddesinde düzenlenen banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu arasında aynı Kanunun 43/2. maddesinde belirtildiği şekilde bir ilişki bulunmadığı diğer...
Devamını oku

23-07-2021 - 45

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

Sanığın suç tarihinde yürürlükte bulunan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 1. maddesinde tanımlanan; kendisine veya başkalarına haksız çıkar sağlamak amacıyla zor ve tehdit uygulamak suretiyle yıldırma, korkutma, sindirme gücünü kullanarak suç...
Devamını oku

22-07-2021 - 80

Tefecilik Suçu Senet Kırdırma Yöntemi İle İşlenebilir

Mağdurların mahkemede kısmen farklılık gösterse de özünde değişmeyen istikrarlı anlatımları, sanığın çevredekilere sürekli borç para verdiğine ilişkin araştırma tutanağı, bu tutanağı doğrulayan tanıkların beyanları,...
Devamını oku

22-07-2021 - 77

Nitelikli Zimmet Suçu - Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı

Sınırlı Sorumlu U. Konut Yapı Kooperatifinin yönetim kurulu başkanı ve muhasip üyesi olan sanıkların, gerçekte harcama yapılmadığı hâlde sahte belgeler düzenleyerek kayıtlara işledikleri bazı giderlerin kooperatifin...
Devamını oku

22-07-2021 - 81

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Sanığın suça konu kredi kartını ele geçirdikten sonra şikâyetçinin yanından ayrılarak hâkimiyet alanına giren bu kart ile şikâyetçinin rızasına aykırı olarak para çekmesi eyleminin TCK nın 245/1....
Devamını oku

22-07-2021 - 108

Zor Kullanma Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması - Eziyet

Katılanın, hakkında verilen gözaltına alma kararı doğrultusunda üst araması yapılmak üzere sanık tarafından polis merkezinin ikinci katına çıkartılmak istendiği, katılanın direnmesi üzerine sanığın diğer polis...
Devamını oku

22-07-2021 - 185

Sen Ne Güzel Bir Kızsın Diyerek Sarılmaya Çalıştıktan Sonra Gönüllü Olarak Bu Eylemden Vazgeçilse de Cinsel Taciz Suçu Oluşacaktır

Sanığın, olay günü katılan mağdureye yönelik bedensel temasta bulunmaksızın -sen ne güzel bir kızsın- diyerek sarılmaya çalıştığı eylemde, mağdurenin bağıracağını söylemesi şeklindeki karşı koymasının...
Devamını oku

22-07-2021 - 107

Sahte İçki Sebebiyle Ölüme Sebebiyet Verme Suçunda Olası Kast Mevcuttur

Uyuşmazlık; sanıkların eylemlerinin olası kasıtla öldürme suçunu mu yoksa bilinçli taksirle ölüme neden olma suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Yıllardır tekel ürünleri ve alkollü içki satışı yapan...
Devamını oku

22-07-2021 - 57

Hakaret Suçunun Unsurları - Rahatsız Edici, Kaba Ve Nezaket Dışı Hitap Tarzı

Olay günü sanığın mağdurlara söylediği kabul edilen sözlerin, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret...
Devamını oku

22-07-2021 - 48

Cinsel Taciz - Fuhuş - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

Cinsel taciz ile kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarının takibinin şikayete bağlı olması ve karardan sonra müştekiler ..., ... ile ...ın şikayetlerinden vazgeçmeleri karşısında, sanığa şikayetten vazgeçmeyi...
Devamını oku

22-07-2021 - 53

Milletvekili Dokunulmazlığı - Terör Örgütünün Propagandasını Yapma

Sanığın yurtdışında yayın yapan özel bir televizyonun canlı yayınına telefonla bağlanarak silahlı terör örgütünün ve kurucusunun propagandasını yapma şeklinde gerçekleşen eylemi, 3713 sayılı Terörle...
Devamını oku

22-07-2021 - 45

Hakimin Görevini Kötüye Kullanması Suçu

Hâkim olarak yürüttüğü dosyalarda, sanık olarak yargılanan kişilerle veya yakınlarıyla yakın ilişkiler kurup, bu kişilerden hediye kabul ederek görevinin gereklerine aykırı davranan, bu şekilde lehine karar verdiği...
Devamını oku

22-07-2021 - 53

Hakim - Görevini Kötüye Kullanma

Olay tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi olarak görev yapan sanık tarafından sonradan değiştirilen hüküm fıkrasını içeren Mahkeme kararının, Yargıtay 4. Hukuk Dairesince onanması gözetildiğinde, dosya...
Devamını oku

22-07-2021 - 47

İcbar Suretiyle İrtikap Suçu

Hâkim olarak görev yapan sanığın, görevinin gereklerine aykırı davranarak alınan tüm bilirkişi raporlarında kusursuz olduğu belirtilen mağdur hakkında lekelenmeme hakkını ihlal edecek şekilde ek iddianame...
Devamını oku

22-07-2021 - 51

Savcının Görevini Kötüye Kullandığı İddiası Hakkında

Sanığın, soruşturma evresinde katılanın lehine olan tüm delilleri topladığına, trafik kazası tespit tutanağında yer verilen bulgularla yetinmeyerek Ankaradan mobese kayıtlarını getirttiğine ve soruşturma...
Devamını oku

22-07-2021 - 54

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etmek ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak

Somut olayda; sanığın, herkese açık olan sosyal medya hesabından iddianamede yer alan söz ve resimleri paylaştığı iddia olunması karşısında bu eylemin sabit olması halinde, iddianamede unsurları gösterilen halkı...
Devamını oku

22-07-2021 - 65

Zimmet - Hesap Hatası

TCK nın 247/2. maddesinin uygulanması ile bulunan 7 yıl 6 ay hapis cezasının aynı Kanunun 43. maddesine göre artırımı sonrasında hesap hatası yapılarak 8 yıl 16 ay 15 gün yerine 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası...
Devamını oku

19-07-2021 - 96

Özel İşaret Ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma - Ön Ödeme Kapsamındaki Suç

Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK nın 75. maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı olup 5237 sayılı TCK nın 264/1. maddesinde...
Devamını oku

19-07-2021 - 65

Davaya Katılma - Mağdur İle Şikayetçinin Hakları

Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, Sağlık Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu ve kamu davasına katılma hakkı bulunduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nın 233 ve 234....
Devamını oku

19-07-2021 - 64

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması

Sanıklar hakkında verilen beraat hükümleri katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vekili tarafından da temyiz edildiği, keza suçtan zarar gören vekilinin temyizi sanıklardan ..., ..., ..., ... ve ... haklarında verilen...
Devamını oku

18-07-2021 - 84

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme

Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil üyesi olduğu kanıtlanamayan sanığın TCK nın 314/3, 220/6. maddelerine uygun biçimde örgüt adına terör örgütünün propagandasını yapma suçunu...
Devamını oku

18-07-2021 - 55

2911 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yasama Dokunulmazlığı

Tüm dosya kapsamına göre; sanık A.. T.. e yüklenen suçun işleniş şekli, niteliği ve 3713 sayılı Kanunun 3. ve 4. maddelerindeki açıklık karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. maddesinde işaret edilen ve 14/2....
Devamını oku

18-07-2021 - 74

Hekim Hatası Nedeniyle Ölüm - Görevi Kötüye Kullanma

Sanığın, genel beden travmasına ve çoklu kemik kırıklarına maruz kalmış öleni stabilizasyonu sağlanıncaya kadar ve tıp çevrelerinde genel olarak kabul gördüğü şekilde yirmi dört saat müşahede altında tutması veya...
Devamını oku

18-07-2021 - 52

Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Suçun Magduru İle Şikayetçinin Çağırılması

Uyuşmazlık; sanığa yüklenen görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkin ise de; öncelikle, görevi yaptırmamak için direnme suçundan açılan davada, sanığın...
Devamını oku

18-07-2021 - 54

İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçu - Adli Kolluk Görevlisi

Uyuşmazlık; sanığa atılı ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. Adli kolluk görevlisi olan sanığın, yabancı uyruklu başvurucunun nitelikli cinsel saldırı...
Devamını oku

18-07-2021 - 45

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Maddi Unsurlarının Oluşmaması

Uyuşmazlık; sanığın eyleminin suç oluşturup oluşturmadığının belirlenmesine ilişkindir. Ahzu kabz yetkisi bulunmayan ve katılan kurum ile yaptığı sözleşmede de icra dosyasına yatan paraları çekme veya kurum...
Devamını oku

18-07-2021 - 48

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

Uyuşmazlık; sanığın eyleminin nitelendirilmesine ilişkindir. Hakkında yasal işlem yapılacağını düşünen sanığın, yakalanmamak amacıyla, kullandığı aracı kendisini durdurmakla görevli şikâyetçilerin üzerine sürmek...
Devamını oku

18-07-2021 - 57

Yasama Dokunulmazlığı - Kasten Yaralama

Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinden alınan bilgiye göre, hükümden sonra Milletvekili seçildiği anlaşılan ve bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. madde ve fıkrası uyarınca...
Devamını oku

18-07-2021 - 69

2863 Sayılı Kanuna Aykırılık - Yasama Dokunulmazlığı

Kolluk kuvvetlerince sanığın sosyal ve ekonomik durumunun tespitine yönelik olarak düzenlenen 09/04/2014 tarihli raporda, sanığın TBMM de Bursa milletvekili olduğunun belirtilmesi karşısında, Anayasanın Yasama...
Devamını oku

18-07-2021 - 53

Hakaret - Yasama Dokunulmazlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde alınan bilgiye göre, hükümden sonra Milletvekili seçildiği anlaşılan ve bu nedenle, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2. madde ve fıkrası uyarınca...
Devamını oku

18-07-2021 - 59

Suç İşlemeye Tahrik

Sanığın, olay esnasında... valisi ile telefonda görüşüp kalabalığı yatıştırmaya çalıştığını beyan etmesi karşısında bu görüşmenin gerektiğinde valinin tanık olarak dinlenmesi suretiyle araştırılması; sanığın...
Devamını oku

18-07-2021 - 117

Tür ve Miktarı İtibarıyla Kesin Olan Kararların Dahi Suç Vasfına Yönelik Temyizi Mümkündür

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen içtihadı uyarınca, tür ve miktarı itibarıyla kesin olan kararların dahi suç vasfına yönelik temyizi mümkündür. Buna göre, söz gelimi basit yaralama...
Devamını oku

18-07-2021 - 59

Balyoz Davası - Cebir Ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevlerini Yapmasını Kısmen Veya Tamamen Engellemeye Teşebbüs Suçu - Yasama Dokunulmazlığı

Milletvekilliği Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçildiği anlaşılmış ise de; dosya kapsamına göre; sanığa yüklenen ve seçimden önce de soruşturmasına başlanılmış olan suçun, Türkiye Cumhuriyeti...
Devamını oku

18-07-2021 - 65

Yasama Dokunulmazlığı

Anayasanın 83/1. maddesinde düzenlenmiş bulunan ve öğretide, yasama sorumsuzluğu, mutlak dokunulmazlık, mutlak masuniyyet olarak adlandırılan mutlak dokunulmazlığın uyuşmazlık konusuyla bir ilgisi...
Devamını oku

18-07-2021 - 197

Mülakat İmtihanında Haksızlık Yapanın Allah Belasını Versin Sözü Hakaret Midir?

Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılan infaz koruma memurluğu mülakat sınavına katılan oğlunun mülakatı geçememesi üzerine sanığın, Adalet Bakanlığına hitaben yazdığı dilekçedeki ... mülakat imtihanında yapılan haksızlığı...
Devamını oku

18-07-2021 - 60

Hakaret - Polis Memurlarına Siz İki Buçuk Milyarlık Adamsınız, İki Buçuk Milyarlık Adamla Beni Muhatap Ediyorsunuz Şeklinde Söylenen Sözler

Sanığın mağdur polis memurlarına -siz iki buçuk milyarlık adamsınız, iki buçuk milyarlık adamla beni muhatap ediyorsunuz- şeklindeki sözlerle hakaret ettiği iddia ve kabul edilmiş ise de; -iki buçuk milyarlık adamsınız- sözünün muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici...
Devamını oku

18-07-2021 - 56

Trafiğe Çıkması Yasak Olan Araç İle Kaza Yapmak

Dosya kapsamına göre, trafiğe çıkması yasak olan pat pat ile asfalt... İl yolunda seyretmesi nedeniyle bilinçli taksirle hareket eden sanık hakkında TCK nın 22/3. maddesi hükümleri uygulanmayarak eksik ceza tayini,...
Devamını oku

18-07-2021 - 66

Sahte Fatura Kullanma - Maş Giriş Çıkış Bilgilerinin Getirtilmesi Gerektiği

Gerektiğinde, faturaların gerçek alım-satım karşılığı olup olmadığının belirlenmesi için; faturaları düzenleyen mükellefe ait mal ve para akışını gösteren sevk ve taşıma irsaliyelerinin, teslim ve tesellüm belgelerinin, bedelinin ödendiğine ilişkin ticari teamüle uygun ve kanıtlama...
Devamını oku

17-07-2021 - 79

Sahte Fatura Düzenleme - Hükmün Konusu

5271 sayılı CMK nin 225. maddesi uyarınca hükmün konusu duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiil ve failden ibaret olup, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına...
Devamını oku

17-07-2021 - 77

Sahte Fatura Kullanma - Kovuşturma Şartı Hakkında

213 sayılı VUK nin 367. maddesi uyarınca kovuşturma şartı olan mütalaanın sanık ... hakkında olduğu, sanık ... yönünden verilen bir mütalaa bulunmadığı ve iddianameye konu olan 2007 takvim yılında...
Devamını oku

17-07-2021 - 65

Resmi Belgede Sahtecilik - Sosyal İnceleme Raporu

Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma niteliği bulunup bulunmadığının takdiri hakime ait olduğu gözetilerek; 5271 sayılı CMK nin 217/1. maddesi de dikkate alınıp, suça konu belgenin duruşmaya getirtilerek incelenmesi,...
Devamını oku

17-07-2021 - 61

Vergi Usul Kanununa Muhalefef

213 sayılı VUK nin 367. maddesi uyarınca kovuşturma şartı olan Rapor Değerlendirme Komisyonu mütalaası ve dayanağı olan vergi suçu raporu ile eklerinin -2009 ve 2010 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme-...
Devamını oku

17-07-2021 - 64

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Sanığa, Deneme süresi içinde kasıtlı suç işlenmesi nedeniyle dosyanın yeniden ele alınarak duruşma açıldığı; duruşmaya gelerek bu konuda savunma yapılmadığı takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün...
Devamını oku

17-07-2021 - 50

Mühür Bozma Suçu

Sanık hakkında tutanak tutulan yerdeki elektrik sayacında 25/10/2009 tarihinde yapılan kontrolde sayaç dışı harici hat alınması suretiyle mührün konuluş amacına aykırı hareket edildiği iddiasıyla açılan kamu davasında;...
Devamını oku

17-07-2021 - 63

Sahte Fatura - Vergi Usul Kanunu

Hakkında 2009 takvim yılında sahte fatura kullanma suçundan kamu davası açılan sanığın savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini, sahte fatura kullanmadığını beyan etmesi karşısında, maddi gerçeğin kuşkuya...
Devamını oku

14-07-2021 - 67

Alacağını İstemek - Kasten Yaralama - Haksız Tahrik

Önceden haber vermeden iş yerinden ayrılan sanık ...in, çalıştığı günlerin ücretini hemen almak istemesi, inceleme dışı davanın katılanı ...ün ise sanığa belli bir süre sonra ücretini ödeyebileceğini belirtmesinden ibaret işçi-işveren...
Devamını oku

14-07-2021 - 63

Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs - Menfaat Çatışması

Sanık ...ın aşamalarda istikrarlı bir şekilde olay tarihinde hasta olan annesinin yanında Gaziantep Onkoloji Hastanesinde olduğunu, olay bittikten sonra akşamüzeri köye döndüğünü, akrabası olan diğer sanıkların olaya karıştıklarını beyan etmesi...
Devamını oku

14-07-2021 - 111

Resmi Belgede Sahtecilik - Erteleme - Daha Lehe Olan HAGB Kararının Verilmesi Gerektiği

İnceleme tarihi itibarıyla adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan, suçu işledikten sonra pişmanlık göstermediğine ilişkin bir beyanı ya da dosyaya yansıyan olumsuz bir davranışı olmayan, davete uyup duruşmaya katılması lehine takdiri...
Devamını oku

14-07-2021 - 101

Allah Belasını Versin Sözü - Hakaret - Beddua

Ön soruna ilişkin uyuşmazlıkta anlatıldığı üzere; hakkında yapılan haciz işlemini engellemek için avukat olan mağdur ...i tehdit etmek suretiyle görevi yaptırmamak için direnme suçunu işleyen sanık hakkında Yerel Mahkemece temel cezanın...
Devamını oku

14-07-2021 - 41

Markaya Tecavüz - Olağanüstü Kanun Yolu - Vekalet Ücreti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Ceza Dairelerinin kararlarına karşı itirazı, olağanüstü bir kanun yolu olup hangi hâllerde bu yola başvurulacağı kanunda açıklanmamakla beraber, gerek yerleşmiş yargı kararlarında, gerekse öğretide ancak ...
Devamını oku

06-06-2021 - 216

İmar Kirliliği - Zincirleme Suç

Sanık hakkında aynı yerle ilgili olarak düzenlenen her üç yapı tespit ve tatil zaptının, inşaatın farklı yapım aşamalarına ilişkin olması, imar kirliliğine neden olma suçunun işleniş biçimi ile özellikleri gözetildiğinde sanığın gerçekleştirdiği üç eylem arasında ...
Devamını oku

06-06-2021 - 171

Kasten Öldürme - Maktulün Ailesinden Özür Dilemek - Takdiri İndirim

Suç tarihi itibarıyla sabıkası olmayan, olaydan sonra köy muhtarını arayarak olay yerine cankurtaran çağırılmasını isteyen ve suçta kullandığı av tüfeğini yanına alarak aynı gün kolluk kuvvetlerine teslim olan, yargılama ...
Devamını oku

02-06-2021 - 144

Tehdit Suçunun Birden Fazla Kişi Tarafından İşlenmesi

Olayda, mahkemece, hangi sözlerinin tehdit suçu olarak kabul edildiği hususunda gerekçede bir ibareye yer verilmeden ve eksik ve yetersiz değerlendirme ile aynı dosya kapsamındaki cinsel taciz eylemleri yönünden de bir ayrımda ...
Devamını oku

21-05-2021 - 236

Yağma - Öğrenci - Değerin Azlığı

Sanığın, ekmek bıçağını mağdura doğrultarak cebindeki paraları vermesini istediği, mağdurun korkarak cebinde bulunan tüm parayı yani 10 TL yi sanığa verdiği, daha sonra sanığın bıçağı mağdura da doğrultup ...
Devamını oku

21-05-2021 - 133

Yerel Mahkemenin Direnme Kararını Verdiği Celseye Sanığın Davet Edilmemesi - Savunma Hakkı

Özel Dairenin bozma kararından sonra Yerel Mahkemece sanığa davetiye tebliğ edilmeden ve sanığın duruşmadan haberdar olması sağlanmadan resen celse açılarak önceki kararda direnilmiştir....
Devamını oku

20-05-2021 - 131

İrtikap - Görevi Kötüye Kullanma - Zamanaşımı

Görevi kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için kamu görevlisinin görevi gereği yerine getirmesi gereken bir işi yerine getirmesi için yarar sağlamış olmasının gerektiği, suç tarihi tarihinden ...
Devamını oku

20-05-2021 - 124

Dini İnanç Ve Duyguların İstismarı Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık

Müştekinin, sanığın fal baktığını öğrenmesi üzerine falına baktırmak amacıyla sanığın evine gittiği, sanığın müştekinin falına bakmayı kabul ettiği ve müştekiye papaz büyüsü yapıldığını, papaz büyüsünün yurt...
Devamını oku

20-05-2021 - 96

Kasten Yaralama - Uzlaşma

Katılanların yüz bölgelerinde meydana gelen yaralanmaların yüzde sabit ize veya sürekli değişikliğe neden olup olmadığı hususunda, TCK nin 86. ve 87. maddelerini kapsayacak şekilde en yakın adli tıp şube müdürlüğünden...
Devamını oku

16-05-2021 - 114

Kasten Öldürme - Öldürme Kararı ile Eylem Arasında Makul Bir Süre Geçmesi

Olayda; öldürme kararı ile eylemi arasında makul bir süre geçtiğine, dolayısıyla ani bir kararla hareket ederek av tüfeğini alıp Kırıkkaleye gittiği kabul edilen sanığın öldürme kararında sebat ve ısrar gösterdiğine ...
Devamını oku

16-05-2021 - 134

Propaganda Yapma - İfade Özgürlüğü

Duruşma salonunda inceleme dışı sanıkla birlikte sanığın defalarca -Biji serok Apo- şeklinde söylediği sözlerin her ne kadar 3713 sayılı Kanunun 7 maddesinin ikinci fıkrasının ( b ) başlığının 2. alt bendi kapsamında ...
Devamını oku

16-05-2021 - 125

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma - Eksik Araştırma

Gerçekleştiği iddia edilen olayla ilgili olarak mağdurun kolluk beyanında sanıkların kendisinin özgürlüğünün kısıtlanması sonucunu doğuran bir eylemden bahsetmemesi, zorla alıkonulduğuna ...
Devamını oku

16-05-2021 - 126

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Hata Hükümleri

Sanığın örgütün üyesi sıfatıyla ve örgüt üyeliğinden kaynaklanan hiyerarşi içerisinde hareket ederek örgütün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm Anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik herhangi bir kamu göreviyle ...
Devamını oku

12-05-2021 - 125

Sahte Fatura Kullanma

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 367. maddesinin birinci fıkrasında -Yaptıkları inceleme sırasında 359. maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili...
Devamını oku

12-05-2021 - 113

Defter, Kayıt Ve Belgeleri Gizleme Suçu - Sahte Fatura Düzenleme

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359/a-2. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılan sanık hakkında; düzenlenen vergi inceleme raporunda somut bir zarara yer verilmediği, vergi ve...
Devamını oku

11-05-2021 - 112

Kurumuş Orman Ağacını Kesme Eylemi - Kabahatlerde Zamanaşımı

Kurumuş orman ağacını kesme eyleminin 6831 sayılı Kanunun 91/5. maddesinde düzenlenen kabahati oluşturması ve bilirkişi tarafından düzenlenen raporda, sanığın kestiği bir adet kayın ağacının içinin kovuk...
Devamını oku

11-05-2021 - 145

Kalemin Silahtan Sayılması

Katılanın aşamalardaki beyanları, yaralanmasına ilişkin adli rapor ve dosya kapsamına göre, sanık ...nun katılanın yüzüne 5237 sayılı TCK nin 6/1-f.4 maddesine göre silahtan sayılan kalemle vurarak yaralanmasına...
Devamını oku

09-05-2021 - 105

Açığa Atılan İmzanın Sahibinin İradesi Dışında Ele Geçirilmesi - Sahtecilik

Açığa imza sahibi tarafından kendisine tevdi olunmayan imzalı yazısız kağıda imza sahibinin rızası dışında zilyet olup, resmi belgeden sayılan bono biçiminde düzenleyen sanığın kendisine tevdi olunan imzalı boş...
Devamını oku

08-05-2021 - 121

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, savunma, müşteki annenin beyanları, uzman doktorlar tarafından düzenlenen raporda mağdurenin yapılan genital ve anal muayenesinde herhangi bir ekimoz, fissür, erozyon...
Devamını oku

08-05-2021 - 116

Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması - Haberleşmenin Gizliliğini İhlal - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Ses kayıtlarındaki görüşmelerin yüz yüze değil, telefon aracılığıyla gerçekleşmesinden dolayı iddianamede kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu olarak nitelendirilen eylemlerin,...
Devamını oku

08-05-2021 - 125

Cinsel Saldırı - Sakın Sesini Çıkarma Seni Öldürürüm Sözü

Sanığın, olay günü evine girdiği mağdureye -sakın sesini çıkarma, seni öldürürüm- diyerek kapıyı kapatmasının ardından saldırdığı mağdureyi omuzundan tutarak ağzını kapatması şeklinde gerçekleşen eyleminin 5237...
Devamını oku

08-05-2021 - 101

6831 Sayılı Kanuna Aykırılık

Anayasanın 169. maddesine göre, -devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz, ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez , kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz ve ormanlara zarar verebilecek hiçbir...
Devamını oku

08-05-2021 - 114

5607 Sayılı Kanuna Aykırılık - Müsadere

Dava konusu gümrük kaçağı akaryakıtn 5607 sayılı Kanunun 13/1. maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK nin 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 5237 sayılı TCK nin...
Devamını oku

08-05-2021 - 107

5607 Sayılı Kanuna Aykırılık

Sanığın aracında yapılan aramada ele geçen gümrük kaçağı içki miktarının kişisel kullanım sınırında kalması, sanığın gümrük kaçağı içkileri içmek ve bir kısmını arkadaşlarına hediye etmek için aldığını beyan...
Devamını oku

08-05-2021 - 99

Kasten Yaralama - Hakaret

Müştekinin yaralanmasına ilişkin olarak Konya Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı tarafından düzenlenen 05/10/2015 tarihli raporda, -sol el 3.parmak PIP eklem seviyesinde orta falanks radial...
Devamını oku

08-05-2021 - 84

Kasten Yaralama - Adil Yargılanma Hakkı - Savunma Hakkının Kısıtlanması

Sanığa isnat edilen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e, 87/2-b, 87/2-son maddelerinde yer alan eyleme ilişkin öngörülen cezanın alt sınırının 8 yıl hapis cezası olması nedeniyle, sanığın istemi aranmaksızın müdafii tayin...
Devamını oku

08-05-2021 - 100

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik Hükümleri

Sanığın soruşturma aşamasında suç tarihinde mağdurla aynı düğünde bulunduklarını, mağdurun sağa sola laf attığını görmesi üzerine olay çıkmasını engelleme maksadıyla mağdurun yanına oturduğunu, ancak...
Devamını oku

08-05-2021 - 68

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

Sanık hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde, TCK nin 265/3. maddesinin uygulanmasında artırım oranının sadece 1/3 olabileceği gözetilmeden 1/2 oranında artırım...
Devamını oku

08-05-2021 - 72

Kasten Yaralama - Silahla Yaralama Suçu

Mağdurun aşamalardaki beyanları, adli muayene raporları ve dosya içeriğine göre sanığın mağduru silahtan sayılan tırmık ile kafasına vurmak suretiyle yaraladığının anlaşılması karşısında, eylemin 5237 sayılı TCK nin...
Devamını oku

08-05-2021 - 81

Hamile Eşine Darp Uygulayarak Çocuğun Düşmesine Sebep Olmak

Sanık ile mağdurun suç tarihinde evli oldukları ve sanığın annesine yardım etmeyen mağduru tekme ve yumruk atarak yaraladığı olayda mağdur hakkında olaydan hemen sonra Afşin Devlet Hastanesince 14.08.2017...
Devamını oku

08-05-2021 - 94

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik Hakkında

Sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin, -olayın sanığın kendi kendine küfürlü konuşmasını müştekinin üzerine alınması üzerine başladığı ve bu tartışmada müştekinin de hakaret ettiği anlaşıldığı- gerekçesiyle...
Devamını oku

07-05-2021 - 90

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet - Kaçakçılık Suçu

Palm yağının serbest dolaşıma sokulması esnasında gıda maddesi GTİP inde beyan edilmesi halinde ödenecek ithalat vergisi tutarının, sabun sanayinde kullanılmak üzere beyan edilmesi durumunda ödenecek ithalat...
Devamını oku

07-05-2021 - 133

Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçu - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

CMK nın 231/11. maddesine göre hükmün açıklanmasına yönelik kararda; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 141/3, CMK nın 34 ve 230 maddeleri ve Ceza Genel Kurulunun 18.11.2014 gün, 2013/8-830 esas ve 2014/502...
Devamını oku

07-05-2021 - 107

Hırsızlık Suçu - Adil Yargılanma - Temyiz Kanun Yoluna Başvurma Hakkı

Uyuşmazlık; ilk hükme yönelik temyiz istemi reddedilen ancak inceleme dışı diğer sanığın temyizi üzerine hükmün lehe bozulmasının ardından, sirayet nedeniyle bozmadan yararlandırılan sanık ... hakkında hırsızlık ve...
Devamını oku

07-05-2021 - 97

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Av Tüfeği

Sanığın av tüfeği ile birden fazla ateş ederek mağduru batın bölgesinden saçma isabetleri ile karaciğer yaralanmasına ve hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşılan olayda; meydana...
Devamını oku

07-05-2021 - 105

Eşini Kasten Öldürme Suçuna Teşebbüs

Oluşa ve dosya kapsamına göre, hakkında mahkemece verilmiş tedbir kararına rağmen sanığın eşi olan mağduru, hemopnömotoraksa ve hayati tehlike geçirmesine neden olan 8 bıçak darbesi ile öldürmeye teşebbüs...
Devamını oku

07-05-2021 - 84

Hırsızlık Suçu

İlk derece mahkemesi tarafından atılı suçtan dolayı hükümlünün neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezasına ile mahkûmiyetine ilişkin kurulan 13/04/2018 tarihli kararla ilgili istinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesince...
Devamını oku

07-05-2021 - 101

Zimmet - Hırsızlık Suçu

5237 sayılı TCK nın 247. maddesinde düzenlenen zimmet suçunun oluşması için -kamu görevlisinin veya özel mevzuatları gereği kamu görevlisi gibi cezalandırılabilen kişilerin görevi nedeniyle zilyetliği...
Devamını oku

07-05-2021 - 75

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Uzlaşma

Tanık Turgayla aralarındaki arkadaşlık ilişkisinin varlığını ve boyutunu kendisinde saklı tutan mağdur ...nin başkalarınca görülmesini ve bilinmesini istemeyeceği özel görüntüsünün, sanık ... tarafından sürekli ve...
Devamını oku

07-05-2021 - 78

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Bank Asya Hesap Hareketleri

Tanıklar hakkında soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı araştırılıp varsa dosyaları ile aşama ifadelerinin temin edilmesi; sanığın HTS kaydında irtibatlı olduğu anlaşılan şahısların ve özellikle ilçe imamı...
Devamını oku

07-05-2021 - 82

Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf - Hırsızlık Suçu

Suç tarihinde polis memuru olarak görev yapmakta olan sanığın farklı bir ekipte görevli arkadaşları tarafından bir suç sebebiyle gözaltına alınan müştekinin üzerinde bulunarak, sonradan (serbest bırakılması...
Devamını oku

07-05-2021 - 97

Pazar Yerinde Açıkça Bırakılan Eşya Hakkında Hırsızlık

Suçun işlendiği yörede pazarcılık yapan kişilerin, satışa sunduğu ürünleri geceleyin pazar yerinde, tezgâh üzerinde açıkta bırakmaları yönünde süreklilik kazanmış genel bir alışkanlığın bulunup bulunmadığının, başka...
Devamını oku

07-05-2021 - 142

Mağdurenin Annesinin Şikayetten Vazgeçmeye Muvafakat Edip Etmediğinin Sorulması - Zımnen Muvafakat Etme

Uyuşmazlık; on beş yaşından küçük mağdureye yönelik taksirle yaralama suçundan açılan kamu davasında, mağdurenin kanuni temsilcisi olan babasının şikâyetinden vazgeçtiğini ve davaya katılmak istemediğini...
Devamını oku

07-05-2021 - 75

Uzlaştırma - Mala Zarar Verme - 6136 Sayılı Yasaya Aykırılık

Tekerrüre esas alınan ilamda yer alan TCK nın 151/1 maddesinde düzenlenen suçun, hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesine göre...
Devamını oku

07-05-2021 - 130

Müstehcenlik

Sanığın ... isimli uygulama içerisinde yer alan (+18) isimli grupta, TCK nın 226/3. maddesi içeriğine havi bir kısım paylaşımlar yapmaktan ibaret eylemi, bireysel iletişim kapsamında olup, aynı anda belirsiz sayıda kişiye...
Devamını oku

07-05-2021 - 66

Hakaret - Nezaket Dışı Kaba Hitap Tarzı Niteliğindeki İfadeler

Yargılamaya konu somut olayda, olay tarihinde katılan ... ve sanık ...ın bir mağazada alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kasada bekledikleri sırada çocuk meselesinden dolayı aralarında yaşanan tartışmada , katılan ...ın...
Devamını oku

07-05-2021 - 74

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Etkin Pişmanlık – Tekerrür - İkinci Kez Mükerrerliğe Esas Alınma

Sanık hakkında şartları oluşmadığı halde TCK nın 192/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık uygulanmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Mülga 765 sayılı...
Devamını oku

07-05-2021 - 85

Bilinçli Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu - Taksirle Öldürme

Hatalı sollama ile ölüme sebep oldu, Yargıtay cezayı az buldu başlığıyla yayınlanan Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararı. Yargıtay sollama yasağı bulunan yolda ölüme neden olan sürücünün cezasını az buldu. Cezanın -taksirle- değil, -bilinçli taksirle-...
Devamını oku

04-05-2021 - 106

Siz Kimsiniz de Benden Evrak İstiyorsunuz, Biz Terörist miyiz, Esnafız Lan , Evrak Falan Vermeyiz Sözü Hakaret Olarak Nitelendirilemez

Olay günü sanığın katılan polis memurlarına yönelik -siz kimsiniz de benden evrak istiyorsunuz, biz terörist miyiz, esnafız lan , evrak falan vermeyiz- şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin, katılanların, şeref ve...
Devamını oku

01-05-2021 - 120

Asker Arkadaşını Gömü Bulduğu İddiasıyla Dolandırmak - Askerliğin Bitmesinden 3 Yıl Sonra İftira Atmasının Hayatın Olağan Akışına Aykırı Olduğu

Sanık ile katılanın 2012 yılında 1992/2 tertip olarak birlikte 15 ay askerlik yaptıkları, 29/12/2014 tarihinde sanığın 0535 349 .... numaralı GSM hattından katılanı arayarak dedesinin değirmeninde gömü altın bulduğunu, asker arkadaşı olduğu için kendisine güvendiğini,...
Devamını oku

29-04-2021 - 174

Resmi Görevlilere Yalan Beyan - Kimliği Hakkında Gerçeğe Aykırı Beyan - Bu Beyana Karşı Resmi Belge Düzenlenmemesi - İdari Para Cezası

Somut olay değerlendirildiğinde; cezaevi firarisi olan ve ihbar üzerine yakalanan sanığın polis memurlarına kendisini müştekinin ismi ile tanıttığı, ... adına herhangi bir tutanak vb. resmi belge düzenlenmediği,...
Devamını oku

24-04-2021 - 163

Senetlerdeki İmzanın Taklit Olması - Resmi Belgede Sahtecilik

Suça konu senedi Eskişehir 1. İcra Müdürlüğünün 2013/5818 Esas sayılı dosyasında müşteki aleyhine icra takibine koyduğu, senet üzerinde müşteki adına atılı bulunan borçlu imzalarının müşteki ... elinden...
Devamını oku

23-04-2021 - 132

Özel Okulda Çalışan Müdürün Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İle Yargılanması - Soruşturma İzni Alınmadan Davaya Devam Edilemeyeceği

İddianame kapsamına göre sanığa yüklenen eylemin TCK nin 204/2. maddesindeki kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda delilleri değerlendirme görevinin...
Devamını oku

23-04-2021 - 134

Avukatın İşlemiş Olduğu Zimmet Suçu

Vekalet sözleşmesi süresi dahilinde ve avukatlık sözleşmesinde yer alan hukuki ilişkinin konusu başlıklı madde de dikkate alınarak, sözleşme tarihinde katılanların Bağ-Kura olan borçlarının ne olduğu, ayrıca ne...
Devamını oku

23-04-2021 - 123

SSÇ nin Gece Vakti Konutta Hırsızlık Yapması - Dava Zamanaşımı

Suç tarihinde gece vakti suç arkadaşıyla birlikte müştekiye ait işyerine giren suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 sayılı TCK nın 116/4-119/1-c maddeleriyle uygulama yapılması gerektiği, buna göre olağan ve...
Devamını oku

20-04-2021 - 117

Temyizi Kabil Kararlar - Hukuka Kesin Aykırılık Halleri

Sanığın temyiz isteminin zararların giderilmesi ve şikayetçi olunmamasına karşın verilen cezaların ağır olduğuna yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede; sanığın temyiz dilekçesinde...
Devamını oku

20-04-2021 - 286

Tefecilik Suçu - Pos Cihazı İle Tefecilik - Gerçeğe Aykırı Belge Düzenleme İle Tefecilik Suçunun Tek Fiil İle Gerçekleşmesi

POS tefeciliğinde failin kastı, tefecilik suretiyle yarar sağlamaya dönük olup, amaç suç tefeciliktir. Fail, amaçladığı bu suçu işleme yolunda birden fazla hareket gerçekleştirmekte ve bu hareketlerden alacağını teminatlı...
Devamını oku

20-04-2021 - 124

Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer - Defter ve Belgelerin İşyerinde İncelenmesinin Asıl Olması

Somut olayda; vergi denetmeni tarafından defter ve belgelerini ibraz etmesi için çıkarılan tebligatın sanığa 17.11.2012 tarihinde usulüne uygun tebliğ edildiği; tebligatlarla defter ve belgelerin incelenmek üzere ibrazı...
Devamını oku

11-04-2021 - 159

Savcı veya İhtiyar Heyetinden Yahut Komşulardan 2 Kişi Bulunmadan İşyerinde Arama Yapılması

CMK nın 119/4. maddesinde belirtildiği üzere -Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur.- amir...
Devamını oku

11-04-2021 - 109

Uzun Süre Önce Yayınlanan Haber - Erişimin Engellenmesi Kararı - Unutulma Hakkı

Erişime engellenmesi istenen yayınlara konu somut olayla ilgili olarak; basın organlarında da yer alan haberlerde yaşanan mağduriyetin ve soru işaretlerinin devam ettiğine vurgu yapıldığı, bu yöndeki haberlerin basın...
Devamını oku

11-04-2021 - 167

Avukatlık Hizmetinin Bölünmesinin Mümkün Olmaması - Bir Suçtan Beraat Diğer Suçtan HAGB Kararı Verilmesi - Vekalet Ücretine Hükmedilemeyeceği

Aynı davada yargılandığı kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan beraat, resmi belgede sahtecilik suçundan ise itiraz edilmeden kesinleşen hükmün açıklanmasının geri...
Devamını oku

31-03-2021 - 142

Eşe Çek İmzalama Yetkisi Verilmesine Rağmen Asilin Çeki İmzalaması - Resmi Belgede Sahtecilik - Suç Kastının Bulunmadığı

Sanığın, çeki, eşi olan diğer sanık yerine imzalamak suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiasıyla açılan kamu davasında; sanığın Şirket adına Bankada çek hesabı açtırarak, çek keşide etme yetkisini eşi...
Devamını oku

31-03-2021 - 124

Siz Kim Oluyorsunuz Sözü Hakaret Değildir

Sanığın, polis memuru olarak görev yapan müştekilere söylediği kabul edilen -siz kim oluyorsunuz, tutanak yapamazsınız- şeklindeki sözlerinin, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta...
Devamını oku

31-03-2021 - 105

Hırsızlık - Konut Dokunulmazlığı - Baro Tarafından Atanan Müdafinin Ücretinin Kimden Alınacağı - Erteleme Şartlarının Bulunmasına Rağmen Mahkumiyet Hükmü Verilmesi - SSÇ Hakkında SİR Raporu Alınmaması

Mahkemece Kanun gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince, baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafii ücretinin sanıklardan...
Devamını oku

31-03-2021 - 162

Sanığın Silahlı Terör Örgütünün İletişim Ağına Üye Olması Cezalandırılması İçin Tek Başına Yeterli Bir Kanıt Değildir

Bir iletişim sisteminin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile...
Devamını oku

31-03-2021 - 84

Avukat - Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Sanık tarafından dosyaya numaraları sunulan ve katılana ait olup avukat olarak takibini yaptığını ifade ettiği dosyaların incelenmesi ile bu dosyalarda, sanık adına doğan vekalet ücreti bulunup bulunmadığı varsa...
Devamını oku

31-03-2021 - 78

Güveni Kötüye Kullanma Suçu - Suç İşleme Kastının Araştırılması Gerektiği

Bilirkişi raporunda katılanın ticari defterlerinin incelenmesinde; taraflar arasında yapılan faturalı bir satış olmadığının belirtildiği anlaşılmakla; katılandan sanığa sattığı mantar tohumlarına ilişkin kolilerin barkod...
Devamını oku

31-03-2021 - 232

Vefat Eden Kişinin Maaşının Yakınları Tarafından Bankamatik Kartı İle Çekilmesi Durumunda Dolandırıcılık Değil, Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Oluşur

Vefat eden annesinin ölümünü SSK Genel Müdürlüğüne bildirmeyerek, annesinin vefat eden eşinden aldığı aylığı almaya devam eden sanığın eyleminde dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının bulunmadığı, sanığın...
Devamını oku

28-03-2021 - 114

Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretilmesi, Satılması, Satın Alınması ile Mağdurun Kimlik Bilgilerinin Kullanılarak Sahte Kimlikle Sözleşme İmzalama

Başkasına ait kimlik bilgileri kullanılarak sahte banka veya kredi kartı üretilmesi, satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi eylemleri ile sahte banka veya kredi kartını kullanarak kendisine...
Devamını oku

28-03-2021 - 132

Aynı Fiil İçin Önceden Verilen Bir Hükmün Olması ya da Açılmış Bir Ceza Davasının Olması

Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan hükümlünün ayrılmış olduğu özel izinden dönmeyerek firar etmesi ile ilgili olarak anılan tarihli iddianame ile Asliye Ceza Mahkemesinde açılan dava...
Devamını oku

28-03-2021 - 130

Aracın Çalınması Sırasında veya Sonrasında Araca Zarar Verilmesi Durumunda Ayrıca Mala Zarar Verme Suçundan Ceza Verilemez

Sanığın katılana ait hırsızlık eylemini gerçekleştirdiği motorbisiklete zarar vermesi şeklinde gerçekleşen eylemi nedeniyle, hırsızlık suçunun yanı sıra ayrıca mala zarar verme suçundan mahkumiyetine karar verilmiştir....
Devamını oku

28-03-2021 - 124

Mala Zarar Verme Suçunda SSÇ Hakkında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması

Mağdurun anılan tarihli dilekçesi ile mala zarar verme suçu nedeniyle oluşan zararın tamamının karşılandığını belirtmesi ve iddianamenin yerel mahkemece önceki tarihte kabul edildiği gözetildiğinde, zararı...
Devamını oku

28-03-2021 - 139

Hafıza Kartı Veri Depolama Eşyası Olduğundan İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Sokulması Durumunda Suç Oluşmayacaktır

Yargılama infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak suçuna ilişkindir. Somut olayda ele geçirilen bir adet hafıza kartının elektronik haberleşme aracı olmadığı gibi ses ve görüntü almaya yarayan bir araç...
Devamını oku

28-03-2021 - 94

Suç Uydurma Suçu

Sanığın eşine mesaj göndererek kaçırıldığını ve istenilen bedelin ödenmemesi halinde kaçıranların kendisini öldüreceklerini belirtmesi üzerine, eşinin Jandarma Komutanlığına müracaat ederek olayı ihbar ettiği,...
Devamını oku

28-03-2021 - 77

Adli Para Cezasına İlişkin Taksit Sayısı 4 den Az Olamaz

Adli para cezasına ilişkin taksit sayısının dörtten az olamayacağı gözetilmeden doğrudan verilen adli para cezasının iki taksitle ödenmesine hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Yeniden yargılama yapılmasını...
Devamını oku

26-03-2021 - 96

Kimliği Bildirmeme Kabahati - Soruşturma Zamanaşımı

Hakkında yakalama emri bulunan sanığın, kendisini şüphe üzerine takibe alan kolluk kuvvetlerince yapılan kimlik kontrolü esnasında hakkındaki yakalama kararının yerine getirilmesini ve işlem yapılmasını...
Devamını oku

26-03-2021 - 102

Hükümlülük Statüsü Devam Ederken Yakalanma - Firar - Tek Suç

Hükümlü Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunmakta iken İnfaz Hakimliğinin kararı ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen ve bu karar kendisine tebliğ edilerek üç gün...
Devamını oku

26-03-2021 - 92

Kooperatiflerin Yönetim Ve Denetim Kurulları İle Memurlarının İşledikleri Suçlar – Tarım ve Orman Bakanlığının Ceza Davasına Katılma Hakkı

Dosyada adı geçen Bakanlığın duruşmadan haberdar edildiğine ilişkin bilgi ve belgeye rastlanmadığının anlaşılması karşısında; evvela davanın ve hükmün ilgili Bakanlığa bildirildiğini gösteren bilgi ve...
Devamını oku

26-03-2021 - 203

Sabıka Kaydı Bulunmayan SSÇ nin Hapis Cezasına Çarptırılması Kanuna Aykırıdır

Daha önce hapis cezasına mahkum olmayan suça sürüklenen çocuk hakkında hükmedilen kısa süreli hapis cezasının, Kanunda öngörülen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi ve...
Devamını oku

26-03-2021 - 93

Hırsızlık Suçunda Zamanaşımı

Sanığın hırsızlık suçundan eylemine uyan Nitelikli Hırsızlık Suçu için öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Kanunda belirtilen dava zamanaşımı süresi, suç tarihinden inceleme tarihine kadar geçmiştir....
Devamını oku

11-03-2021 - 183

Bahis ve Şans Oyunları - Para Cezası - Adli Yargının Görevli Olduğu

7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrası (d) bendi uyarınca verilen idari para cezasının iptali istemiyle açılan davanın...
Devamını oku

08-03-2021 - 278

Adli Arama Kararı Olmaksızın Uyuşturucu Madde Ele Geçirme

Sanık hakkında istihbari bilgi bulunması nedeniyle failleri belli olan bir suçun işlendiği konusunda şüphe oluşmuştur. -Adli arama kararı- alınmadan, arama yapılması hukuka aykırıdır. Bu arama sonucu bulunan...
Devamını oku

08-03-2021 - 109

Marka Patent Hakkının İhlali - Avukat ile Temsil

Şirket yetkilisi tarafından irtibat bürosu yetkilisine verilen asıl vekaletnamenin içeriğinde -Bir gümrük davası ya da başka bir davayı takip etme anlaşması vaka bazında mektup, faks veya e-posta iletişimi ile...
Devamını oku

08-03-2021 - 259

Maske Takmamak - Sadece Valilik Tarafından İdari Yaptırım Kararı Verilebileceği

Kabahatler Kanununun ilgili maddesinde açıkça yazılı olduğu üzere, emre aykırı davranış kabahati dolayısıyla verilecek idari para cezasına ancak emri veren makamca karar verilebilir. İdare hukukunda yetki, kamu...
Devamını oku

08-03-2021 - 82

Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Düzenlemenin Sanık Lehine Olması

Hükümden sonra yürürlüğe giren -Eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilir.- şeklindeki düzenlemenin sanık lehine hükümler...
Devamını oku

08-03-2021 - 112

Firar Suçu

Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde...
Devamını oku

08-03-2021 - 161

Başkası ile Evlenecek Kadın - Çiçek Göndermek - Mesaj Göndermek - Telefonla Aramak - Cinsel Taciz

Sanığın ilgi duyduğu ve arkadaşlık yapmak istediği katılanı değişik zamanlarda telefon ile aramak, mesaj göndermek, mektup yazmak ve katılanın başka birisi ile evleneceğini bilmesine rağmen...
Devamını oku

08-03-2021 - 231

Siyasilere Karşı Yapılan Ağır İthamlar - İfade Özgürlüğü

Suça sürüklenen çocuğun, twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde, -Edepsizsin M. G.- adlı konu başlığı altında iki adet yorumda bulunduğu ve bu şekilde katılana hakaret ettiği iddiası ile dava açılıp, suçun maddi...
Devamını oku

08-03-2021 - 139

Ateist - Allahsız Kitapsız Sözleri - Hakaret Suçunun Oluşmadığı

Sanığın, Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan katılana gıyabında ve bilahare katılana ulaşan sözlerle -Ateist, Allahsız Kitapsız- tarzında sözler söylediği, kabul edilen olayda, sanığın...
Devamını oku

08-03-2021 - 1478

Beceriksiz Herif ve Karaktersiz Kelimesi Hakaret Olarak Kabul Edilemez

Sanığın, müşteki infaz koruma memuruna söylediği kabul edilen -beceriksiz herif, meziyetsiz, karaktersiz artık bırak bu işi, emekli ol git, insanları mağdur ediyorsun- şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki...
Devamını oku

08-03-2021 - 87

Eşi Aşağılama - Hakaret - Kaba ve Nezaket Dışı Sözler

Sanığın resmi nikahlı eşine hitaben söylediği kabul edilen -ihanet ediyorsun, adın batsın, nankör, aç gözlü, görmemiş- şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp,...
Devamını oku

08-03-2021 - 308

Hanzo Sözü Hakaret Midir?

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir...
Devamını oku

08-03-2021 - 92

Takdirde Yanılgı - Kanun Yararına Bozma

Sanık hakkında T.. hesabı üzerine yaptığı paylaşım nedeniyle hakaret suçundan dava açıldığı, sanığa ait F.. hesabı üzerinden yapılan inceleme neticesinde sanığa ulaşıldığı, mahkemece yapılan yargılama sonucunda...
Devamını oku

08-03-2021 - 124

Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu

Sanığın iddia edilen eylemi ile hangi alıcı ortamı kirlettiği tespit edilmemiş ve bilirkişi raporunda da belirtilmemiştir. Bu suretle, sanığa yüklenen suçun oluşup oluşmadığının tespiti bakımından, öncelikle alıcı ortam...
Devamını oku

28-02-2021 - 266

Yolda Tesadüfen Gördüğü Avukata Haczin Kaldırılması için Darp Uygulama

Mağdurun müvekkilinin bir alacağını tahsil amacıyla borçlu olan sanık hakkında icra takibi yaptırdığı alacağın tahsili amacıyla sanığın malvarlığına haciz işlemi uygulattığı anlaşılmaktadır. Sanık, olay günü yolda...
Devamını oku

28-02-2021 - 156

Hakaret Suçunda Fiilin Kime Yöneldiğini Duraksamadan Belli Olması Gerekir

Hakaret suçunun işlenmesinde fiilin kime yöneldiğinin duraksamadan belli olması gerekir. Polis Merkezinde kendisini sakinleştirmek amacıyla, -Kadir Bey- ve -Kadir Abi- olarak hitap eden polis memurlarına...
Devamını oku

28-02-2021 - 133

Açıklanması Yasaklanan Belgeler - Devlet Güvenliği Aleyhine Bilgileri Temin Etme

Sanıklarda ele geçirilen bilgi ve belgelerin soruşturma evresinde bilirkişi raporunda belirtildiği üzere, bir kısmının yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı, bazısının da niteliği...
Devamını oku

28-02-2021 - 166

Terör Örgütü - Etkin Pişmanlık

Dosya kapsamına göre herhangi bir eyleme katıldığı tespit edilemeyen sanığın aşamalarda değişmeyen ifadelerinde; yanına gelen ve eşkalini söylediği şahsın vasıtası ile daha önce terör örgütüne katıldığını düşündüğü...
Devamını oku

28-02-2021 - 164

Bylock - İtirafçı Beyanları

Bylock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, bylock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, bylock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu...
Devamını oku

28-02-2021 - 174

Sabit Hatlı Telefondan Yapılan Aramalar - Örgüt - Gizli İletişim Ağına Dahil Olunduğu

Hukuka uygun olarak elde edilen (HTS) kayıtlarının incelenmesinde, -sanığın kendi adına kayıtlı ve kullanımında olan cep telefonu hattının İl Merkezindeki iş yerlerinde bulunan ve ücret karşılığı kullanıma sunulan...
Devamını oku

28-02-2021 - 224

BAM Tarafından Duruşma Açılmaksızın Beraat Kararı Verilmesi

Sanık hakkında yerel mahkemece kurulan mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince duruşma açılmaksızın Ceza Muhakemesi Kanununun delaletiyle aynı...
Devamını oku

28-02-2021 - 140

Israrla Telefon Numarasını Mağdura Vermeye Çalışmak Cinsel Taciz Suçuna Sebebiyet Verir

Daha önceden sanığı tanımayan ve sanığa iftira atması için bir neden bulunmayan mağdurenin aşamalardaki istikrarlı beyanları ve bu beyanları doğrulayan tanık anlatımları, sanık tarafından mağdureye verilen...
Devamını oku

28-02-2021 - 104

2 Ayrı Kişiye Cinsel Taciz Eyleminin Birer Gün Arayla Yapılması - 2 Kez Ceza Verilmesi Gerektiği

Müştekinin ve katılanın dosya aşamalarındaki samimi anlatımları ile ikrar içerikli savunma nazara alındığında, sanığın sokakta yürümekte olan onsekiz yaşındaki katılanı takip edip arkadaşlık kurmak amacıyla...
Devamını oku

28-02-2021 - 105

Deneme Kabininde Gözetleme - Özel Hayatın İhlali

Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, sanığın ikrar içerikli savunması, iddianame anlatımı ile tanık beyanları nazara alındığında, sanığın olay günü pijama denemek amacıyla girdiği kabinde bekleyen...
Devamını oku

28-02-2021 - 164

Arkadaşının Yaralanması Sebebiyle Ekip Aracını Çalmak - Zorunluluk Hali

Olay günü, çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bıçakla yaralanan arkadaşını hastaneye yetiştirmek amacıyla ekip aracını çalan sanığın arkadaşını hastaneye götürdüğü, aracın da kolluk kuvvetleri tarafından hemen...
Devamını oku

28-02-2021 - 112

Mağdurun Çıplak Görüntüleri - Kişisel Veri Olmadığı - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal

Mağdurun, cinsel ve fiziksel mahremiyetine ilişkin çıplak görüntüleri kişisel veri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, eylemin, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu değil, özel hayatın gizliliğini ihlal...
Devamını oku

28-02-2021 - 79

Koruma Tedbiri Sebebiyle Maddi Tazminat - İtibar Edilecek Belgeyle İspat Gerekliliği

Tutuklandığı tarihte muhabir olarak çalıştığını iddia eden davacının bu dönem içerisinde maddi zararını ücret bordrosu, vergi kaydı, gelir vergisi beyannamesi gibi itibar edilebilecek bir belgeyle ispatlayamadığı nazara...
Devamını oku

28-02-2021 - 86

Müştekinin Talep Ettiği Deliller Toplanmadan Karar Verilemez

Müştekinin beyanlarında ameliyatından kısa süre önce Devlet Hastanesinde muayene olduğunu ve ilk teşhisinde orada konulduğunu belirtmesine ve Başsavcılığa hitaben verdiği dilekçesinde de bu belgelerin...
Devamını oku

28-02-2021 - 91

Eski Sevgili - Özel Görüntüler - Şantaj

Sanığın soruşturma evresinde müdafii huzurunda alınan savunmasına, katılanın özde değişmeyen ve tanığın anlatımıyla da doğrulanan samimi beyanlarına, sanığın kullanımındaki cep telefonundan katılana...
Devamını oku

27-02-2021 - 118

Sahte Fatura Kullanma - Kovuşturma Şartı Sadece 1 Yıl için Verildiğinden Düşme Kararı Verilmesi

Yargılama sahte fatura kullanma suçuna ilişkindir. Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi uyarınca verilen ve kovuşturma şartı olan mütalaanın yalnız anılan yıla ait sahte fatura kullanma suçuna ilişkin olup, sonraki...
Devamını oku

27-02-2021 - 113

Uyuşturucu Madde Nakletme - Cezaevine Uyuşturucu Sokma - Fikri İçtima

Cezaevinde tutuklu bulunan kardeşini ziyaret etmek için cezaevine geldiğini belirten sanığın beraberinde getirdiği eşyalar üzerinde jandarma görevlileri tarafından yapılan arama sonucunda, ayakkabı...
Devamını oku

27-02-2021 - 146

Üzerinde Uyuşturucu Maddeye Rastlanmayan Sanığın Sadece Kendi Soyut Beyanıyla Cezalandırılamayacağı

Kendisinde uyuşturucu madde ele geçirilemeyen, kullandığını belirttiği maddenin uyuşturucu niteliğinde olup olmadığı tespit edilemeyen ve uyuşturucu madde kullandığı teknik yöntemlerle de belirlenmeyen...
Devamını oku

27-02-2021 - 108

Bilişim Sistemine Girme Suçu - E Posta Adresine Erişimin Engellenmesi

Katılanın e-mail adresine giremediğini belirttiğinin anlaşılması karşısında, anılan tarihten şikayet tarihine kadar olan dönemde, bu adresin faal olup olmadığı, katılan tarafından kendi adresine erişim sağlanıp...
Devamını oku

27-02-2021 - 115

Farkı Parsellere Aynı Zamanda Tecavüz Eylemi - Zincirleme Suç Hükümleri

Sanık tarafından farklı parsellere veya aynı parselin değişik kısımlarına yapılan tecavüzünün aynı zamanda ve aynı karar altında olması halinde tek suçun oluştuğu ve tecavüz edilen alanın miktarı gözetilerek alt...
Devamını oku

27-02-2021 - 204

Yetki Belgesi ile Dosyayı Takip Eden Avukatın Cezai Sorumluluğu Yoktur

Avukatın, alacaklı vekili sıfatıyla İcra takip dosyasında, son işlem tarihinden itibaren alacağın tahsiline yönelik hiçbir işlem yapmamak suretiyle müşteki alacaklının mağduriyetine sebebiyet vermek ve talep edilmesine...
Devamını oku

27-02-2021 - 110

Avukatın Masraf ve Vekalet Ücreti Almasına Rağmen Davayı Açmaması ve Açtığını Söylemesi - Görevi Kötüye Kullanma

Avukat olan sanığın, vekilliğini üstlenerek dava açmak için katılandan masraf ve vekalet ücreti aldığı halde, dava açmadığı gibi, açtığını söyleyip oyalamak suretiyle icrai davranışla görevi kötüye kullanma suçunu...
Devamını oku

27-02-2021 - 124

Avukat veya Stajyerlerine Karşı Hakaret Suçu - Hakime Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hükümlerin Uygulanması Gerektiği

Yasaya göre yanında staj yaptığı avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında Sulh Hukuk, Sulh Ceza ve icra Tetkik Mercii ile icra Müdürlüklerindeki işleri yürütebilmeleri olanaklı bulunan...
Devamını oku

27-02-2021 - 85

Avukata Yaptığı Görev Sonrası Tehdit - Görevi Yaptırmamak için Direnme

Sanığın, kendisi aleyhine yürütülen icra takibi sonucu haciz işlemi için gelen ve avukat olan katılana, -çık dışarı, içeri girersen seni öldürürüm- dediğinin iddia ve kabul edilmesi karşısında, eylemin -görevi...
Devamını oku

27-02-2021 - 122

Her Şüpheli için Suçun Uzlaştırma Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması - Suçların Şahsiliği İlkesi

Bir şüphelinin eyleminin uzlaştırma kapsamında bulunmaması halinde, uzlaştırma kapsamında eylemi bulunan diğer şüpheli yönünden uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır....
Devamını oku

26-02-2021 - 157

Öğrencinin Üzerine Yürümesi Sebebiyle Öğretmenin Tokat Atması - Haksız Tahrik - Kamu Nüfuzunu Kötüye Kullanma

Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen olan sanığın, aynı okulda öğrenci olan mağdurun yasak olduğu halde okulda cep telefonu kullandığını tespit etmesi üzerine, mağdurdan telefonu kendisine teslim...
Devamını oku

26-02-2021 - 101

Hesap Hatası Sebebiyle Kanun Yararına Bozma Talebi

Sanık hakkında Asliye Ceza Mahkemesinin kararı 3 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verilmesini müteakip,...
Devamını oku

26-02-2021 - 165

Suça Sürüklenen Çocuktan Baro Tarafından Atanan Avukatın Ücreti Talep Edilemez

Suça sürüklenen çocuk hakkında tayin olunan cezanın, karar tarihindeki miktar ve türü itibariyle hükmün, kanun değişikliği uyarınca kesin nitelikte olup temyiz kabiliyeti bulunmadığından suça sürüklenen çocuk...
Devamını oku

26-02-2021 - 127

Tehdit - Uzlaştırma - Haksız Tahrik Hareketinin İlk Kimden Geldiğinin Belirlenememesi

Sanık hakkında tayin edilen adli para cezalarının türü ve miktarı itibariyle verilen hükümlerin, Kanun gereğince kesin nitelikte olup temyizleri mümkün olmadığından, sanığın temyiz taleplerinin reddine, Tehdit suçu...
Devamını oku

26-02-2021 - 100

Silahın Elverişli Olması - Darbelerin Şiddeti - Hedef Alınan Vücut Bölgeleri - Araya Girilerek Kavganın Sonlandırılmış Olması - Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Sanık ile mağdur arasında horoz dövüşünde kullanılan bir kafesin kim tarafından satın alınacağı konusundan ötürü husumet bulunduğu, sanığın bu konuyu anımsatarak sık sık mağduru sözlü olarak taciz ettiği,...
Devamını oku

26-02-2021 - 79

Taksirle Öldürme - Keşif - Tanık Beyanlarına İtibar Edilmemesinin Gerekçelendirilmesi Gerektiği

Olay gün ve saatine uygun koşullarda, sanık ve olay sırasında olay yerinde bulunan tanıklar ile uzman bilirkişinin katılımıyla mahallinde manken kişilerde kullanılmak suretiyle tatbiki ve temsili keşif yapılması, olay...
Devamını oku

26-02-2021 - 152

Namus Sebebiyle Öldürme Eylemine Töre Saikiyle Öldürmeye İlişkin Hükümler Kıyas Yoluyla Uygulanamaz

Töre cinayeti ile namus cinayetinin aynı kavramlar olduğunun söylenemeyeceği, zira, suçta ve cezada kanunilik prensibi ile ceza hukukundaki kıyas yasağının, töre saikiyle öldürme suçunun uygulanma alanını bu...
Devamını oku

26-02-2021 - 92

Haksız Tahrik - Aileye Karşı Telefon ile Hakaret - Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Sanığın savunmalarında, mağdurun olaydan beş yıl önce gayrıresmi olarak kardeşi L ile evlendiğini, şiddet uyguladığı için kardeşinin ayrıldığını, olay tarihine kadar telefonla arayıp kardeşini rahatsız ettiğini, telefona...
Devamını oku

26-02-2021 - 116

Sizi Öldüreceğim Diyerek Mağdurların Üzerine Traktör Sürülmesi - Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Sanığın mağdurların üzerine doğru traktör sürdüğü ve -sizi öldüreceğim- diyerek bağırdığı, traktörün arka tekerlekleri ile mağdurun iki baldırının üzerinden geçtiği, diğer mağdurun ise kendi çabasıyla traktörün gidiş...
Devamını oku

26-02-2021 - 97

Karşılıklı Hakaret - Uzlaştırma - Müştekiye Katılma Talebinin Sorulmaması ve Kararın Tebliğ Edilmemesi

Sanığa atılı hakaret eyleminin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olması karşısında, uzlaştırma girişiminde bulunulmadan, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,...
Devamını oku

25-02-2021 - 183

Hakime Karşı Söylenen Allah Belanı Versin Sözü Hakaret Niteliğinde Değildir

Hırsızlık suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanması talebiyle hakim önüne çıkartılan sanığın, kendisinin haksız bir şekilde tutuklanmasına karar verildiğini düşünerek bunun sorumlusu olarak...
Devamını oku

25-02-2021 - 117

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Tehdit Yahut Cebirin Bulunması Gerekir

Yapılan trafik denetimlerinde sanığın kullandığı aracın durdurulduğu, alkollü olduğu anlaşılan sanığın alkolmetreye üflemek istememesi üzerine Polis Merkezine götürüldüğü, alkol muayenesinin yapılması için Adli Tıp...
Devamını oku

25-02-2021 - 190

Birlikte Suç İşleme Kararının Varlığı Cinsel Saldırı Suçuna İştirak İçin Yeterlidir - Hırsızlık Suçuna İştirak

Sanıklar tarafından eve götürülme hilesi ile araca bindirilmesinden itibaren mağdurun hareket özgürlüğünün sınırlandığı ve bu sınırlamanın cinsel saldırı eylemi sonucu araçtan dışarı atılmasıyla sonlandığı,...
Devamını oku

24-02-2021 - 124

Kolluğun Sanığı Durdurması - Suç Unsuru Olup Olmadığının Sorulması - Etkin Pişmanlık

İstihbarat bilgisinde belirtilen caddeye giden, burada bulunan kıraathane önünde tedirgin hareketler sergileyerek bekleyen ve hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde istihbarat bilgisi dışında herhangi bir...
Devamını oku

24-02-2021 - 108

Resmi Belgede Sahtecilik - Gerçek Durumun Belgelenmesi Amacıyla Sahtecilik

Dosya içerisinde ve emanette suça konu belge asıllarının bulunmadığı, yalnızca fotokopilerinin yer aldığı, onaysız örnek niteliğinde olup suret belge özelliği taşımayan belgelerin, hukuki sonuç doğurmaya elverişli...
Devamını oku

24-02-2021 - 105

Ceza Yargılamasında Deliller Tartışılırken Söz Verme Sırasına Uyulmaması Halinde Savunma Hakkı Kısıtlanmış Olacaktır

Cumhuriyet savcısının bozmaya ilişkin görüşünü ve esasa ilişkin mütalaasını sunmasından sonra sanık müdafilerine başka bir hususta savunma hakkı tanınmadan sanıklara son sözlerinin sorularak hükümlerin tesis ve...
Devamını oku

24-02-2021 - 114

Adli Para Cezasının Sanığın Ekonomik Durumuna Uygun Olması Gerektiği

Sanığın sosyal ve mali durumuna ilişkin anılan tutanakta, sanığın araştırma tarihi itibarıyla herhangi bir işte çalışmadığı, bekâr olan sanığın ailesiyle birlikte yaşadığı ve geçiminin babası tarafından sağlandığı, üzerine...
Devamını oku

24-02-2021 - 99

Akıl Hastalığı Bulunan Sanık - Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Gerektiği

Soruşturma aşamasında düzenlenen raporda okuma yazma bilmediğini beyan eden ve sorulan sorulara yeterli seviyede cevap vermeyen sanıkta, ceza ehliyetine müessir ve kişide irade, şuur ve hareket serbestisi ile...
Devamını oku

24-02-2021 - 103

Gece Yarısından Önce Elektronik Olarak Gönderilen Temyiz Dilekçesi Süresinde Kabul Edilmelidir

UYAP sisteminde geçerli ve güvenli elektronik imza ile imzalanmış temyiz başvuru evrakı, temyiz başvurusu oluşturmak suretiyle sisteme kaydedilmesiyle beraber mahkeme hâkiminin ekranına onay için...
Devamını oku

24-02-2021 - 161

Fotoğrafları Silmek İçin Mağdurun Kafasına Vurarak Telefonu Almak - Nitelikli Yağma

Mağdurun aşamalarda değişmeyen anlatımı ile tarafların arasındaki husumete yönelik tanık beyanı, başından beri içerisindeki fotoğraflarla mesajlara bakıp ertesi gün iade etmek üzere söz konusu cep telefonunu...
Devamını oku

24-02-2021 - 95

Gece Vakti İşlenen Konut Dokunulmazlığının İhlali

Olay tarihinde katılan ile tanığın evli oldukları ve dört yaşındaki ortak çocuklarıyla birlikte aynı evde yaşadıkları, erkeğin olay tarihinde gece işten çıkıp evine geldiği, anahtarı ile kilidi açıp içeri girmeye çalıştığı...
Devamını oku

13-02-2021 - 608

Örgüte Üye Olma - YPS - İkrar - Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma

Yüksekova lisesi öğrencilerinin havai fişekli, taşlı ve molotoflu şekilde eylemlere katılımlarını sağlayan, okula silah ve hücum yeleği ile gelerek diğer öğrencileri örgüte kazandırmaya çalışan, Yüksekova ilçesindeki toplumsal...
Devamını oku

13-02-2021 - 678

Terör Örgütüne Üye Olma Suçu - Terör Örgütüne Silah Sağlama Suçu

Sanığın örgüt üyesi olmamakla birlikte örgütsel amaçla söz konusu şekilde hareket ettiğinin kabulü halinde ise TCK nın 315. maddesindeki silah sağlama suçundan cezalandırılması yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

13-02-2021 - 706

Avukatın Yazı İşleri Müdürüne Kapa Çeneni Psikolojik Sorunların Var Herhalde Sözü - Hakaret

Avukat olan sanığın, şikâyetçi vekili sıfatıyla takip ettiği karşılıksız çek keşide etme suçundan yapılan yargılamada, kendisine yaklaşık iki yıldır tebligat yapılmaması üzerine, dosyayı incelediği mahkeme kaleminde,...
Devamını oku

12-02-2021 - 701

Finansal Kiralama Sözleşmesi - Ticari Faaliyet İçin Kiralamama - Süresinde Teslim Etmeme - Güveni Kötüye Kullanma - Şikayet Süresi

Sanığın kira konusu traktörü ticari bir işletmenin faaliyetleri çerçevesinde kiralamamış olduğunun anlaşılması karşısında; eylemin, şikayete tabi olan 5237 sayılı TCK nın 155/1. maddesinde...
Devamını oku

12-02-2021 - 551

Nitelikli Dolandırıcılık - Özel Belgede Sahtecilik - Müşavir - Sahte Belgeleri Mahkemeye Sunma

Sanığın açtığı hukuk davaları neticesinde sunduğu belgeler ile mahkemenin denetim olanağını ortadan kaldırmadığı ve mahkeme tarafından yapılan bir araştırma neticesinde olaya konu belgelerin gerçeği yansıtmadığının kolayca tespit edilebileceği...
Devamını oku

06-02-2021 - 473

Trafik İdari Para Cezası - İtirazı İnceleme Görevi - Sulh Ceza Hakimliği

İdarî para cezalarının, AATHK hükümlerine göre tahsil olunacağı ve Kanunun uygulanmasına ilişkin davalara bakmakla görevli yargı yerinin idarî yargıdır. Ancak bir idari para cezasının tahsil işlemlerine...
Devamını oku

06-02-2021 - 449

Ehliyetsiz Kişi Tarafından Aracın Çalınması - Malike Trafik Cezası Kesilemeyeceği

Motosikletin, üçüncü kişi tarafından ehliyetsiz olarak kullanıldığının, karıştığı kaza sonrası tespit edilmesi üzerine, araç sahibi muterize aracını sürücü belgesiz kullandırdığından bahisle idarî para cezası...
Devamını oku

06-02-2021 - 358

Hakaret İçeren Bir Sosyal Medya Paylaşımını Aynen Yayınlamak Hakaret Suçunu Oluşturur - Retweet

Sanığın, twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde diğer sanık tarafından paylaşılan tweeti retweetlediğinin, kendi ikrarı ile de sabit olması karşısında, kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret suçunun...
Devamını oku

06-02-2021 - 601

Müstehcen İçerikli CD ve DVD ler - Sayının Çokluğu - Alt Sınırdan Uzaklaşarak Karar Verme

Müstehcen içerikli olduğu değerlendirilen DVD ve CD ler hakkında düzenlenen izleme tutanağında muhtelif hayvanlarında insanlarla cinsel ilişki içerisinde oldukları görüntülerin bulunduğunun belirtilmesi, bilirkişi...
Devamını oku

06-02-2021 - 577

Doktor Olmuşsun Ama IQ Seviyen Düşük Kelimesi - Hakaret

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin şeref, haysiyet ve namusu, toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük...
Devamını oku

06-02-2021 - 545

Doğrundan Hedef Alınarak Cinsel Organın Gösterilmesi Cinsel Taciz Suçunu Oluşturur

Sanığın doğrudan katılanı hedef alarak cinsel organını göstermesi şeklindeki eyleminin cinsel taciz suçu kapsamında kaldığı gözetilmeden, hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde hayasızca hareketler suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmektedir....
Devamını oku

06-02-2021 - 506

Göçmen Kaçakçılığı - Soyut Beyanlar - Mahkumiyet

Sanığın aşamalarda değişmeyen beyanlarında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmemesi ve mağdurların, sanığı tanımadıklarını, sanığın 50 dolar karşılığında kendilerinin gümrük kapısından geçmelerine...
Devamını oku

06-02-2021 - 517

Zorunlu Kamu Masrafları Suça Sürüklenen Çocuğa Yüklenemez

Suça sürüklenen çocuğun şikayetçinin satış sorumlusu olarak görev yaptığı mağazadan oyun konsolunu çaldığı, aynı gün tekrar oyun konsoluna ait kablo aparatı ile hafıza kartını çalarken şikayetçi tarafından...
Devamını oku

06-02-2021 - 349

Şüphe Nedeniyle Durdurulan Sanıkların Ellerindekilerini Çaldıklarını Söylemeleri Etkin Pişmanlık Kapsamındadır

Sanığın ve sanık ile birlikte eylemi gerçekleştiren suça sürüklenen çocukların, hırsızlık olayına ilişkin olarak herhangi bir başvuru olmadan, şüphe nedeniyle polis ekipleri tarafından durdurularak, kimlik kontrollerinin...
Devamını oku

06-02-2021 - 446

Evin Kapısının Tekmelenmesi - Cinsel Taciz - Daire Kapısı Önüne Girmek - Konut Dokunulmazlığının İhlali

Sanığın, katılanın evinin kapısını tekmelemesi ve Seni yapmadan gitmem, aç kapıyı orospu, seni yapmadan gitmeyeceğim demesi şeklinde gerçekleşen eyleminin cinsel taciz suçu oluşturacağı, Sanığın katılanın...
Devamını oku

06-02-2021 - 692

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Suçun Unsurları

Örgütsel bağlarını ortaya koyan herhangi bir kod adı veya örgütsel iletişim ağı kullandığı saptanamayan, ... nin terör örgütü olarak kamuoyu tarafından bilinir hale geldiğinden sonra örgütsel faaliyetleri...
Devamını oku

06-02-2021 - 301

Karar Ancak Duruşmaya Getirilmiş ve Huzurda Tartışılmış Delillere Dayandırılabilir

İletişim sisteminin silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil...
Devamını oku

06-02-2021 - 498

Tacir Vekilince Yapılan Usulsüzlüklerden Tacir Sorumlu Değildir

Sanığın Eczane sahibi olduğu, eczacı kalfası olarak diğer sanığı kanuni vekil olarak tayin ettiği, inceleme konusu yapılan faturaların kanuni vekili olan kalfa tarafından düzenlendiğini ve kendisinin bilgisi...
Devamını oku

06-02-2021 - 545

Devremülk Satışına Rağmen İnşaata Başlamamak Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur

Sanıkların birlikte hareket ederek şirketleri faaliyeti çerçevesinde devremülk satışına ilişkin işyeri açtıkları, devremülk tatil köyü için arsa sahibi ile sözleşme düzenledikleri, ancak tatil köyü inşaatına...
Devamını oku

06-02-2021 - 356

Beraat Eden ve Kendisini Avukat İle Temsil Ettiren Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir

Avukatlık Kanununun ilgili maddesi ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili maddesi uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren sanık lehine maktu avukatlık...
Devamını oku

06-02-2021 - 377

Cinsel Organını Gösterme Eylemi Cinsel Taciz Suçuna Sebebiyet Verir

Sanığın, apartman boşluğunda boynu ile omzuna dokunduğu olay dışında mağdureye yönelik bedensel temas içeren eyleminin bulunmadığı, faklı zamanlarda cinsel organını gösterme şeklindeki eylemlerinin cinsel...
Devamını oku

06-02-2021 - 441

Hükümden Sonra Yürürlüğe Giren Yeni Kanunun Lehe Olması - Yeniden Değerlendirme - Katılan Lehine Vekalet Ücreti

Katılanın aşamalardaki beyanları ile tüm dosya kapsamına göre sanığın, olay günü katılanın kalçasına dokunma şeklindeki eyleminin ani ve kesintili şekilde gerçekleşip, süreklilik arz etmemesi nedeniyle sarkıntılık...
Devamını oku

06-02-2021 - 460

İnfaz Edilmiş Ceza - Tekerrüre Esas Alınma - Uzlaşma Kapsamına Alınması - Uyarlama Yargılaması - Hukuki Menfaat

Asliye Ceza Mahkemesinin ilgili kararının kesinleşmesinden sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişiklikle, uzlaşmanın etkin pişmanlık...
Devamını oku

06-02-2021 - 339

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal - Suç Tarihinde Mağdurun Reşit Olmaması - Babanın Katılma Hakkı - Kamusal Alan

Özel hayatın gizliliği hakkının kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan olması nedeniyle şikayet ve davaya katılma hakkının, suç tarihinde 17 yaşını, duruşmada beyanı alınırken 18 yaşını doldurmuş olan ve özel hayatının...
Devamını oku

06-02-2021 - 485

Denetim Sürecinde Olan Sanık - Mala Zarar Verme - Uzlaşma Kapsamına Alınma - Uyarlama Yargılaması - Seçenek Yaptırım

Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının dayanağı olan bildirime konu Asliye Ceza Mahkemesinin hükmü ile sanık hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde düzenlenen hali ile...
Devamını oku

06-02-2021 - 619

Sahtecilik Suçunun Oluşabilmesi İçin Belgenin Aldatıcılık Niteliği Objektif Olarak Anlaşılması Gerekir

Sahtecilik suçunun oluşabilmesi için belgenin nesnel olarak aldatıcılık niteliğinin bulunması ve aldatma keyfiyetinin belgeden objektif olarak anlaşılması gerektiği, muhatabın hatasından, dikkatsizlik veya...
Devamını oku

06-02-2021 - 649

Kambiyo Vasfını Taşımayan Bono - Özel Belgede Sahtecilik - Sahte Vekaletname - Zincirleme Suç

Yasal unsurları taşımayan bir kambiyo senedinde sahtecilik yapılması halinde fiil, resmi belge de değil özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Senet metninde bulunması gerekli zorunlu unsurlarının...
Devamını oku

06-02-2021 - 596

Gerçeğe Aykırı Harcama Belgesi Düzenleme - POS Cihazı - Tefecilik - Sahte Belge Düzenleme

Tefecilik suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz nedenlerinin incelenmesinde sanığın, POS cihazlarını kullanım amaçları ve sözleşme koşulları dışında, kredi kartı sahiplerinin nakit ihtiyaçlarının...
Devamını oku

06-02-2021 - 606

Uyuşturucu Madde Ticareti - Uyuşturucu Kullanma - HAGB

28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren ilgili Kanunla değişik Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi ile uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun ilgili madde kapsamına...
Devamını oku

06-02-2021 - 350

Uyuşturucu Ticareti - Suç Delilleri Elde Etmeyi Amaçlayan Alıcı Görevliler - Zincirleme Suç

Sanıkların uyuşturucu madde sattığına ilişkin edinilen bilgiler üzerine, alıcı görevlilerin farklı tarihlerde sanıklardan uyuşturucu madde satın aldıkları, alıcı görevlilerin değişik tarihlerdeki satın alma işlemlerinin suçu ve...
Devamını oku

06-02-2021 - 583

Vekaletnamede Özel Yetki Bulunmaması - HAGB yi Kabul Etmeme

Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair beyanı niteliği itibariyle şahsa sıkı surette bağlı bir hak ve yetki olduğu, vekil aracılığıyla kullanılabilen şahsa sıkı sıkıya bağlı hakların ancak...
Devamını oku

06-02-2021 - 387

Şikayet Hakkı - İftira - Adli Emanette Bulunan Eşya Hakkında Karar Verilmemesi

Sanığın markanın kullanım hakkını LTD ŞTİ ile anılan tarihinde yapmış olduğu inhisari lisans sözleşmesi ile alarak kullanım hakkını anılan gün İç ve Dış Tic Ltd Şti Şirketi ile yapmış olduğu inhisarı lisans...
Devamını oku

06-02-2021 - 341

Suç Tarihinden Sonra Sanık Lehine Olan Kanun Hükmünün Yürürlüğe Girmesi

Hükümden sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yasanın ilgili maddesi ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili maddesine eklenen eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına...
Devamını oku

04-02-2021 - 387

Kendini Savcı Olarak Tanıtma - Terör Örgütü - Bankanın Aracı Kılınması - Dolandırıcılık

Sanıkların mağdureyi cep telefonundan arayıp kendilerini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttıktan sonra, sim kartının kopyalandığı, bu numara ile terör örgütü adına suç işlendiği, ancak kendilerinin mağdurenin düzgün...
Devamını oku

04-02-2021 - 448

Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olan Çocuğun Adli Para Cezası Ödememe Sebebiyle Hapis Cezasına Çevrilemez

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilemeyeceği gözetilmeyerek Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ilgili...
Devamını oku

04-02-2021 - 350

Kişisel Harcamaların Şirkete Fatura Edilmesi - Zimmet - Müsadere

Suç tarihinde Belediye Başkanı ve Belediyesinin ortağı olduğu Limited Şirketi müdürü olan sanığın, şirketçe alınan herhangi bir karar olmadan kendi kullanımındaki eşi adına kayıtlı araç adına düzenlenen akaryakıt...
Devamını oku

04-02-2021 - 631

Planlama Dahilinde Yapılan Ses Kaydı Hukuka Aykırı Delildir

Sanığın cevapsız aramalarından sonra katılan sanığı arayarak suça konu telefon görüşmesini gizlice kayda alması karşısında, tesadüfen yapılan bir arama üzerine başkaca şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir...
Devamını oku

04-02-2021 - 355

Tehdit - Kusur Yeteneği Bulunmayan Akıl Hastaları - Güvenlik Tedbiri - Uzlaştırma

Sanığın mağdura yönelik senin ciğerlerini alacağım, sen imza atmaya geliyorsun, seninle görüşeceğiz, seninle işim var şeklindeki ifadelerle işlediği iddia olunan tehdit suçunun tanık beyanlarıyla doğrulandığı, sanığın...
Devamını oku

04-02-2021 - 471

Kişinin Rızası Dışında Yemeğine Yahut İçeceğine Uyku İlacı Atılması - Kasten Yaralama

Sanığın jandarma komutanlığında görev yaptığı, müştekinin aynı yerde Uzm. Çvş. olduğu, yemekhanede sorumlu aşçı tanık akşam yemeğini hazırladığı esnada nöbetçi astsubay olan mağdurun yemeğini...
Devamını oku

04-02-2021 - 497

Kasten Yaralama - Kola Şişesinin Silah Olduğu

Sanığın 3 litrelik dolu kola şişesi ile müşteki eşinin başına vurması nedeniyle kasten yaralama suçunun uygulanması söz konusu olup temel cezanın alt sınırın üzerinde tayini gerekmekle hükmün temyizinin mümkün...
Devamını oku

04-02-2021 - 612

Başka Suçtan Mahkum Olmak - Duruşmada Hazır Edilmeme - Adil Yargılanma Hakkı - Uzlaştırma - Tekerrür

Hüküm tarihinde Açık Ceza İnfaz Kurumunda başka suçtan hükümlü olarak bulunan sanık duruşmaya getirtilmeden ya da SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmada hazır edilmeksizin hakkında mahkumiyet hükmü...
Devamını oku

04-02-2021 - 436

Hırsızlık - Kanıtların Takdir ve Değerlendirilmesinde Yanılgı - Kanun Yararına Bozma

Kanun yararına bozma, kesinleşmiş kararlara karşı başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olup, bu yolla kanunların aynı şekilde uygulanması, Yargıtay denetiminden geçmeksizin kesinleşen kararlardaki hukuka...
Devamını oku

04-02-2021 - 571

Hırsızlık - Delil - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme

Sanıkların, suç tarihlerinde gece vakti plakası tam olarak tespit edilemeyen araç ile müştekilerin dükkanlarının bulunduğu Köyde olduklarının iddia edildiği ve tanık gece yarısını geçe Köyde iken bahse konu araç...
Devamını oku

04-02-2021 - 383

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları - Hırsızlık

Sanığın, Belediyeye ait kullanılmayan, giriş kapısının çevresinin saçlarla kapatılmış olan kaplıca binasına duvar dibindeki sacı yerinden sökerek ve sacın arkasında bulunan pencere camını kırmak suretiyle içeri...
Devamını oku

04-02-2021 - 437

Zincirleme Suç - Tebligatın Usulsüzlüğü - Kaçak Elektrik - Ödeme Yapma - Davanın Düşmesi - Mahsup

Sanık hakkında mahkemenin birleşen dosya ile yargılamaya diğer tutanaklar ile işbu davaya konu tutanağı kapsayacak şekilde ve sanığın anılan savunmasında her üç tutanak için belirli bir tutarda ödemede...
Devamını oku

04-02-2021 - 641

Kasten Adam Öldürme - Otopsi İşlemi

Maktulün otopsi raporunda sağ memenin 1,5 cm altında 0,5 cm ebadında ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası, sol lomber bölgede 0,5 cm ebadında ateşli silah mermi çekirdeği çıkış yarasının olduğu, cesetten...
Devamını oku

04-02-2021 - 564

Menfaat Çatışması - Ortak Müdafi - Uzlaşma Kapsamında Olan Suç

Aynı eylemlerin failleri olarak yargılanan sanıklardan birisinin savunulmasının diğer sanıklar yönünden savunmada zafiyet yarattığı durumlarda sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulü...
Devamını oku

04-02-2021 - 405

Boğaz Kesmek - Kasten Öldürmeye Teşebbüs

Sanığın olay tarihinde eşi olan mağdur ile aralarında çıkan tartışma sırasında ele geçirilemeyen kesici alet ile boğazını kesmek suretiyle boyun arka bölümünde yaklaşık 20 cm uzunluğunda 2 cm derinliğinde kesi...
Devamını oku

04-02-2021 - 666

Haksız Tahrik - Azami Oranda Ceza

Sanık hakkında kasten öldürme suçundan kurulan hükmünde; Maktulden sanığa yansıyan herhangi bir haksız hareket olmadığı halde, yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılarak...
Devamını oku

04-02-2021 - 519

İstinaf İncelemesinin Duruşmalı Yapılacağı Bildirilmeden Sanık Hakkında Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Sanık hakkında maktulü ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün katılan vekilinin temyizi ile sınırlı olarak yapılan incelemede; Gaziantep Bölge Adliye...
Devamını oku

31-01-2021 - 344

Soruşturma ve Kovuşturmanın Yapılmasını Engellemek Amacıyla Yetkili Makamlara Kimlik Bilgilerinin Verilmesi

Sanığın başkasına ait cep telefonunu, oğlunun arkadaşı olduğundan bahsederek bir yeri aramak amacıyla aldığı ve bir daha da iade etmediği, telefonu aynı gün ikinci el cep telefonu alım satım işiyle uğraşan...
Devamını oku

31-01-2021 - 449

Silahla Tehdit - Sanığın Kendi Odasından Mağdurun Odasına Doğru Rastgele Ateş Etmesi

Sanığın kendi odasından mağdurun odasına doğru rastgele ateş etmek suretiyle, hem kendi odasının camlarını hem de diğer mağdurun odasının camlarını kurşunlaması şeklindeki eyleminin, suçun mağdurunun iç...
Devamını oku

12-12-2020 - 684

Avukat Katibinin Sahte Vekalet Pulu Kullanması Kıymetli Damgada Sahtecilik Suçunu Oluşturur

Sanığın, yanında katip olarak çalıştığı avukata ait vekaletnamelere sahte vekalet pulu yapıştırmaktan ibaret eyleminin, TCK nun ilgili maddesinde öngörülen kıymetli damgada sahtecilik suçunu oluşturduğu...
Devamını oku

12-12-2020 - 495

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Bulundurma Suçunda Denetimli Serbestliğin Uygulanabilirliği Hakkında

İnceleme konusu olayda, sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan dolayı dava açılmıştır. Hükümden önce Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde yapılan değişiklik...
Devamını oku

12-12-2020 - 542

Adli Arama Kararı Gerektiren Bir Olayda Önleme Araması Kararına Dayanılarak Ya Da Koşullarına Uygun Olmayan Arama Kararı Üzerine Yapılan Arama Hukuka Aykırıdır

Olay tarihinde sanıkların kimlik ve araç plaka bilgilerini içeren istihbari bilgi üzerine önce bir süre takip edilip sonrasında durdurulup emniyet müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne çekilen araçta bulunan sanıkların...
Devamını oku

12-12-2020 - 442

Sigara İçme Yasağındaki Kapalı Alanlara Avukat Büroları Dahil Değildir

4207 sayılı Kanunun 2/b maddesinde -koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin...
Devamını oku

12-12-2020 - 332

Aşı Uygulamasında Velinin İzni Olmasa Dahi Çocuğun Üstün Yararının Dikkate Alınması Gerekir

İnceleme konusu olayda çocuğa uygulanacak aşının, gelecekteki hastalıklardan çocuğu birey olarak korumak ve toplum sağlığı açısından gerekli olan Sağlık Bakanlığınca belirlenen genişletilmiş bağışıklık...
Devamını oku

12-12-2020 - 572

Uyarılara Rağmen Askeri Üniformaların İnternet Ortamında Paylaşılması Emre İtaatsizlikte Israr Suçunu Oluşturur

Askeri Yargıtay Daireler Kurulunun kararında ayrıntılı bir şekilde belirtildiği üzere, sosyal paylaşım siteleri ve internet üzerinden askeri fotoğrafların paylaşılmayacağına dair, Birlik Komutanlığınca tebliğ edilen...
Devamını oku

12-12-2020 - 442

Sürücünün Kabahat Süresinin Dolmasına Rağmen Ehliyetini Almaması Halinde Trafiğe Çıkması Durumunda Ehliyetsiz Sayılması Gerekir

Dosya kapsamına göre, kabahatlinin sürücü belgesinin alkollü araç kullanmasından dolayı 2 yıl süreyle geri alındığı, söz konusu bu sürenin dolduğu ancak kabahatlinin sürücü belgesini geri almak için borcu yoktur...
Devamını oku

12-12-2020 - 341

Sürücü Çevirme Yapıldığı An İtibari İle Kabahati Oluşturacak Düzeyde Alkollü Olmadığından İdari Para Cezasına Yapılan İtirazın Kabulü Gerekir

Dosya kapsamına göre, yapılan alkol ölçümü sonucunda muterizin saat 20:08 itibari ile 0.62 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak muterizin itirazına dayanak olarak ibraz edilen Eğitim ve Araştırma...
Devamını oku

12-12-2020 - 329

Karşılıksız Çek Şikayetinde Bulunmanın Hamil İle Karşılıksızdır İşleminden Önceki Geçerli ve Meşru Cirantaya Ait Olduğu

Şikayete konu, Banka şubesine ait çek, müşteki şirket tarafından bankaya ibraz edilmemiş ise de; müşteki şirketin -karşılıksızdır- işlemi yapılmasından sonraki aşamada çeki elinde bulundurduğu ve...
Devamını oku

12-12-2020 - 481

Sigara Kaçakçılığında Kişisel Kullanım Sınırı

Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre; ele geçen toplam 177 karton gümrük kaçağı sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kalması karşısında, sanıktan ele geçen kaçak sigaraların ticari maksatla...
Devamını oku

12-12-2020 - 654

İşçiden Boş Senet Almak

İhaleyi kazanan firma yetkilisi olan sanıkların şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını...
Devamını oku

12-12-2020 - 597

Suç Olmaktan Çıkarılan Bir Hüküm Sebebiyle Daha Önce Hüküm Giymiş Olmak Sonraki Suç İçin HAGB Kararı Verilmesine Engel Teşkil Etmez

Sanığın adli sicil kaydında yer alan, Çek Kanununa aykırı davranma suçundan verilen geçmiş hükümlülüğünün, Kanunlar ile suç olmaktan çıkarılması dolayısıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına...
Devamını oku

12-12-2020 - 332

Hakkında HAGB Kararı Verilen Sanığın Yeniden Suç İşlemesi Halinde Önceki Hükmün Aynen Açıklanması Gerekir

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işleyen sanık hakkında, açıklanması geri bırakılan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası şeklindeki önceki hükmün aynen açıklanması gerekirken, yeniden değerlendirme sonucu, 1 yıl...
Devamını oku

12-12-2020 - 308

Suça Konu Eşyanın Kimden Alındığının Belirlenemediği

İnceleme konusu olayda da; suça sürüklenen çocuğun soruşturma aşamasındaki savunmasında suça konu elektrikli bisikleti 19 yaşlarındaki bir şahıstan 130,00 TL karşılığında satın aldığını savunduğu, kovuşturma...
Devamını oku

12-12-2020 - 545

Evde Büyü Olduğu İddiası İle Dini İnançların İstismar Edilmesi Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Oluşturur

Sanıkların katılanın evine gelip mevlüt yaptıklarını, bunun için para topladıklarını söyledikleri, ayrıca -sizde büyü var - dedikleri, daha sonra katılanlardan altınlarını ve parasını getirmesini istedikleri, aynı yöntemle...
Devamını oku

12-12-2020 - 604

Borç Ödenmesine Rağmen Borçluya Senedin Renkli Fotokopisini Vererek Aslını İcraya Koymak Dolandırıcılık Suçuna Sebebiyet Verir

Sanıkların hileli hareketlerde bulunarak, katılan tarafından kendilerine verilen senedin aslını ellerinde muhafaza ederek, katılana renkli fotokopiden oluşan senedi verip, bu senedin de gerçek olduğuna katılanı...
Devamını oku

12-12-2020 - 541

Ben Parayı Almayı Bilirim Sözleri Tehdit Suçunu Oluşturmaz

Hayat, vücut dokunulmazlığı, cinsel dokunulmazlık ve malvarlığı değerlerine yönelik tehdit dışında kalan bir ifadenin, sair tehdit olarak kabul edilebilmesi için açık bir kötülük bildirimi ve kastını içermesi veya oluşa...
Devamını oku

12-12-2020 - 389

Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanabilmesi İçin Sanığın Pişmanlık Duyarak Mağdurun Zararını Gidermesi Gerekir

Katılanın aracın devrini almak için Noterliğine gittiğinde satın almış olduğu araç üzerine araç sahibinin annesi temyiz dışı sanık tarafından İcra Müdürlüğünün dosyası üzerinden ihtiyati haciz kararına istinaden haciz...
Devamını oku

12-12-2020 - 394

Öğretmenin Öğrencileri Cinsel Olarak Taciz Etmesi Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunu Oluşturur

Dosya içeriğine göre, anadolu lisesinde türk edebiyatı dil ve anlatım dersi öğretmeni olan sanığın, bazı derslerde sınıfa lolipop şekerlerinden getirtip bir tanesini kendisi alıp diğerlerini öğrencilere dağıtıp sizlere...
Devamını oku

12-12-2020 - 313

Çocuğun Velisinden Habersiz Olarak Bir Yerde Tutulması Çocuğun Kaçırılması Ve Alıkonulması Suçunu Oluşturur

Suç tarihinde onbeş-onsekiz yaş grubunda olan mağdurenin, sanık tarafından cebir, tehdit veya hile olmaksızın, kanuni temsilcisi sıfatına haiz katılanın bilgisi ve rızası dışında, yetkili makamları da haberdar...
Devamını oku

12-12-2020 - 509

Görüntü Ve Ses Kaydı Alınması Özel Hayatın Gizliliğine Müdahale Niteliğindedir

Sanıkların içerisinde bulundukları araçta olay tarihi itibariyle görüntü ve/veya ses kaydetme sisteminin mevcut olmaması karşısında, neticeyi gerçekleştirmeye elverişli düzeneğe sahip olmayan sanıkların, katılanı...
Devamını oku

12-12-2020 - 338

Şantiye Alanında Olan İş Kazasında İzinde Olan Şefin Sorumluluğu Yoktur

Şantiyede çalışan işçilerin sanık olmadığı zaman talimatları diğer sanıktan aldıklarına ilişkin anlatımları gözetilerek, olay tarihinde sanığın izinli olduğu, yerine şantiye ile ilgilenen diğer sanığın inşaat mühendisi olup...
Devamını oku

12-12-2020 - 646

Arama Kararı İle Bilgisayara El Konularak İmaj İşlemi Yapılması Ölçüsüz Müdahale Niteliğindedir

Davacının ikametgahında arama yapılarak davacıya ait iki adet bilgisayara el konulduğu, imaj alma işlemi gerçekleştirilerek el konulan bilgisayarların davacıya iade edildiği dikkate alınarak, davacıya ait...
Devamını oku

12-12-2020 - 361

Dinleyici Yerleştirerek Aldatıldığını Tespit Eden Eşin Diğer Eşe Hakaret Etmesi Olayında Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmelidir

Katılanın tarafı olduğu haberleşme içeriklerini üçüncü kişi ya da kişilerle paylaştığı ve/veya çoğaltarak dağıttığına ilişkin hakkında bir iddia ileri sürülmeyen sanığın, katılan aleyhine açtığı boşanma davasındaki...
Devamını oku

12-12-2020 - 316

Yeterli Ayrıntı İçermeyen Tanık Anlatımlarına Dayalı Karar Verilemez

Şikayetçinin, şikayet dilekçesinde bildirdiği tanığın beyanı alınıp, ... isimli kitapta, şikayetçi hakkında yazılanların ve şikayetçinin resminin yayımlanmasına yönelik sanık tarafından şikayetçiden alınmış izne dair yazılı...
Devamını oku

12-12-2020 - 521

Lunaparktaki Alette Gerçekleşen Ölüm - Kusur Sorumluluğu

Dosyaya sunulan imzalanmış Park isimli şirkete ait sevk irsaliyesi ve fatura fotokopisine göre, olaya konu makinanın Temmuz ayı bakımının olaydan yaklaşık 15 gün önce gerçekleştirildiği, bilirkişi raporunda da,...
Devamını oku

12-12-2020 - 539

Cep Telefonu Numarasının Eskort Sitesine Yüklenmesi

Mağdurun kullanımında olan kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını, hukuka uygunluk nedenlerinin bulunmaması nedeniyle hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle eskort sitesinde...
Devamını oku

12-12-2020 - 625

Kaza Esnasında 1,00 Promilin Altında Çıkan Alkol Oranında Bilinçli Taksir Hükümleri Uygulanamaz

Kaza saatinden 45 dakika sonra yapılan ölçümde 0,17 promil alkollü olduğu tespit edilen katılan sanığının idaresindeki otomobilin sağ yan kesimine aracının ön kesimiyle çarpması ve çarptığı aracın savrularak...
Devamını oku

12-12-2020 - 636

Sanık - Hakime Mektup Yazma - Suç Niteliği

Sanığın hakime mektup yazarak -Efendim, beni affedin, fakat sizin bizlere çete, mafya ya da kirli işlere bulaşan insanlar gibi bir ön yargı içinde olduğunuz izlenimini alıyorum.- ibarelerine yer vererek, yargı görevi...
Devamını oku

12-12-2020 - 521

Kaza Yapılan Sınıftaki Sürücü Belgesi Dışında Belgelere El Konulamaz

Dosya içerisinde yer alan sürücü belgesi bilgilerine göre sanığın aynı belge numarası altında B, B1, D1, F, M sınıfı sürücü belgesinin bulunduğu, F, B1 ve M sınıfı belgeler ile otomobil kullanılmasının mümkün olmadığı, B...
Devamını oku

12-12-2020 - 499

Vergi İncelemesinin İşyeri Dışında Yapılması Konusunda Tebligat

Sahte fatura kullanma suçundan verilen hükme yönelik temyiz talebinin incelenmesinde; iş yeri dışında inceleme yapılması gerektiğine ilişkin bir tespit varsa buna ilişkin belgenin dosyaya ibrazının istenmesi, aksi...
Devamını oku

12-12-2020 - 563

Kargocunun Taşıdığı Pakette Uyuşturucu Madde Olduğunu Bildiği Hakkında

Sanığın, diğer sanığa ait esrarın kargo ile İzmir e nakledilmesine aracılık yapması nedeniyle -suça yardım eden- konumunda olması nedeniyle hakkında TCK nın yardım etmeye ilişkin hükmünün uygulanması...
Devamını oku

12-12-2020 - 414

Atm ye Takılan Kart Kopyalama Cihazı Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme Suçunu Oluşturur

Sanığın kovuşturma aşamasında kart kopyalama cihazlarından kamerayı olay günü ATM ye deneme amaçlı yerleştirdiğine ancak kopyalama ve herhangi bir para çekimi gerçekleştiremediğine dair ikrar içeren...
Devamını oku

12-12-2020 - 699

Polisin Gözaltına Aldığı Şüpheliyi Elinden Kaçırması Hakkında

Suça sürüklenen çocuğun işlemiş olduğu hırsızlık suçundan dolayı gözaltına alınmak üzere yakalandığı, Asayiş Şube Müdürlüğü Nezarethane Büro Amirliği görevlisine teslim edildiği, görevli tarafından suça...
Devamını oku

12-12-2020 - 576

Hüküm Verildikten Sonra Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanamaz

Etkin pişmanlık hükümlerinin yağma, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarında yargılama süresi içerisinde hüküm verilinceye kadar ilk derece mahkemesi tarafından uygulanabileceği, hüküm verildikten sonra...
Devamını oku

12-12-2020 - 481

İddianamede Yer Almayan Suçtan Dolayı Hüküm Kurulamaz

Sanık hakkında mağdura yönelik yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde; İddianamedeki anlatıma göre sanık hakkında yaralamaya teşebbüs suçundan CMUK un ilgili...
Devamını oku

12-12-2020 - 726

Hırsızlık Sonucu Elde Edilen Malın Rıza İle İade Edilmemesi Durumunda Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanamaz

Mağdurdan yağmalanan cep telefonu ve içerisinde 300 TL, 10 Euro, 5 adet 1 Dolar ile parfüm, bayan eşyaları, çeşitli alışveriş kartları ve mağdur ve çocuklarına ait kimlik cüzdanları bulunan çanta, kolluk görevlilerinin...
Devamını oku

12-12-2020 - 463

Savcının Sözlü Talimatı İle Yapılan Arama Hukuka Aykırıdır

İnceleme konusu olayda; yukarıda sözü edilen yasal düzenlemelere aykırı şekilde kolluk görevlilerince, sanığın ihbarı üzerine Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddelerine göre Cumhuriyet savcısına bilgi verildiği...
Devamını oku

12-12-2020 - 415

Kamu Görevlisine Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunda Yetersiz Gerekçe İle Karar Verilmez

Mahkeme kararlarının davanın tarafları ile herkesi inandıracak ve Yargıtay denetimine olanak verecek biçimde olması , Yargıtayın gerekçelerde denetimi sağlaması ve disiplin işlemini yerine getirmesi için, kararın...
Devamını oku

12-12-2020 - 635

İddianamenin Ve Soruşturma Evrakının Verildiği Tarihten İtibaren Onbeş Günlük Süre Sonunda İade Edilmeyen İddianame Kabul Edilmiş Sayılır

İnceleme konusu uyuşmazlık, ses kayıtlarının analizinin yaptırılmadığı gerekçesiyle verilen iddianamenin iadesi kararının yasaya uygun olup olmadığının ve bu bağlamda itirazın reddine dair mercii...
Devamını oku

12-12-2020 - 494

Basit Yaralama Suçunda Çocuklar İçin Hükmolunan Adli Para Cezası Hapis Cezasına Çevrilemez

Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun ilgili maddesinde yer alan, -Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi hâlinde, hu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır. ...
Devamını oku

10-12-2020 - 428

Hakimin Takdir Hakkına İlişkin Kanun Yararına Bozma Kararı Verilemez

5271 sayılı Kanunun 309. maddesi uyarınca, hakim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde, maddi hukuka veya yargılama hukukuna ilişkin hukuka aykırılık...
Devamını oku

10-12-2020 - 704

İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığının Belirlenemediği Durumlarda Haksız Tahrik İndirimi Asgari Oranda Uygulanmalıdır

Sanık ile katılan arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, sanığın katılanı yaraladığı olaya ilişkin tanığın bulunmadığı gözetildiğinde, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının şüpheye yer...
Devamını oku

10-12-2020 - 350

Sanığın Hırsızladığı Eşyaları Teslim Etmemek İçin Olayı Engellemek İsteyenlere Levye Ve Bıçak Sallayarak Cebir Ve Tehdit Göstermesi Olayında Yağma Suçunun Oluşma İhtimalinin Araştırılması Gerektiği

Olay günü gece vaktinde katılanın evde olmadığı bir saatte sanığın katılana ait konuta girerek suça konu eşyaları aldığı, akabinde tanık Medeninin sanığı fark ederek takip ettiği üzerinde çaldığı eşyalarla kaçmakta...
Devamını oku

10-12-2020 - 1473

Müdafiinin Yokluğunda Mahkumiyet Hükmü Kurulması İle Sanığın Savunma Hakkı Kısıtlanmış Ve Adil Yargılanma Hakkı Zedelenmiş Olup Bu Durum Mutlak Bozma Nedenidir

Sanığın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan cezalandırılmasına karar verilen somut olayda; zorunluluğa rağmen, görevlendirilen müdafiin yokluğunda kurulan hükmün, hazır bulunan sanığa tefhim edilmesi,...
Devamını oku

10-12-2020 - 351

Israr Edilen Önceki Hüküm Beraat Dahi Olsa Sanıktan Aleyhe Bozmaya Karşı Diyecekleri Sorulmadan Direnme Kararı Verilemez

Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan yerel mahkemece sanığın beraatine karar verilmiştir. Hüküm Yargıtay tarafından bozulmuştur. Yargıtayın bozma sebebinde; bilimsel verileri bilirkişi olarak...
Devamını oku

07-12-2020 - 316

HAGB Kararından Daha Uzun Süreli Hapis Cezasında Tazminat

İnceleme konusu davada, davacının tazminat talebine dayanak teşkil eden ceza davasında, hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri...
Devamını oku

07-12-2020 - 472

Sanık Rıza Gösterse Bile Arama Kararı Olmadan Yapılan Aramanın Hukuka Aykırı Olduğu

İnceleme konusu olayda, suç konusu uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi amacıyla konutta yapılacak aramaya ilişkin verilen rızanın geçerliliği olmayıp kanuni bir karşılığının bulunmadığı, suçlama ve arama...
Devamını oku

07-12-2020 - 671

Kalp Hastası Olduğu Bilinen Kişinin Göğsüne Yumruk Atma Sonucu Ölüme Neden Olmada Bilinçli Taksir Mevcuttur

Kronik kalp damar hastalığının ölenin göğüs bölgesine denk gelen bu küt travma ve/veya karıştığı olayın efor ve stresi ile aktif hâle geçmesine bağlı dolaşım, solunum durmasının sonucunda beynin oksijensiz...
Devamını oku

07-12-2020 - 927

Hukuka Aykırı Arama Sonucu Bulunan Uyuşturucu Madde Hükme Esas Alınamaz

Sanığın üstünde değil eşyası üzerinde gerçekleştirilen işlemin ayrıca bir arama kararı ya da emri gerektirmeyen hâllerden olduğunun da söylenemeyeceği, üzerlerinde yoklama yapılan kişilerin yanlarında...
Devamını oku

07-12-2020 - 411

Sanığın Memura Karşı Sözlerinin Hakaret Değil Kaba Söz Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği

Sanığın tarafı olduğu bir dava dosyasından sadece bir evrak fotokopisi alabilmek için aynı gün öğleden önce ve sonra olmak üzere iki kez ilgili mahkemenin kalemine geldiği, ancak önce mübaşir olmadığından bahisle...
Devamını oku

07-12-2020 - 394

Temyiz İsteminden Vazgeçmeden Dönme, Temyiz Süresi İçerisinde Yapılırsa Geçerlidir

Sanığın dilekçesinin temyiz isteminden vazgeçmesinden dönme olduğu kabul edilse dahi temyiz isteğinden vazgeçmeden dönülmesinin ancak temyiz süresi içinde mümkün olması, sanık tarafından temyiz süresi...
Devamını oku

21-11-2020 - 470

Avukat Müvekkili Hakkında GBT Sorgulaması Yaptırabilir

İletilen bilgiyi alabileceği, dolayısıyla -hakkında arama kaydı bulunmadığına ilişkin- bu bilginin TCK nın 258. maddesinde sayılan -gizli kalması gereken belge, karar, emir ve diğer tebligat- niteliğinde değerlendirilemeyeceği, bu...
Devamını oku

10-11-2020 - 444

Demokratik Toplum Kongresi Siyasi Faaliyet Olmayıp KCK PKK nın Koludur

Silahlı terör örgütü elebaşı olanın talimatı doğrultusunda KCK nın dört ayaklı paradigmasından biri olarak kurulup faaliyet gösterdiği anlaşılan Demokratik Toplum Kongresinin eş başkanlığını yapan suç tarihinde...
Devamını oku

10-11-2020 - 315

Kararın Temyiz Eden Sanık Lehine Bozulması Durumunda Bozma Sonrası Oluşan Yargılama Giderlerinden Sanık Sorumlu Değildir

Önceki hükmün sanık müdafi tarafından temyiz edildiği ve Yargıtay bozma ilamının sanık lehine olduğu gözetilmeden bozma sonrası yapılan yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş...
Devamını oku

10-11-2020 - 607

Kasten Yaralamada Haksız Tahrik İndiriminin Sehven Uygulanmaması Bozma Sebebidir

Sanığın mağdura yönelik olarak gerçekleştirdiği kasten yaralama eyleminde haksız tahrik altında hareket ettiğinin kabulü ve bu hususun gerekçeye yazılması karşısında sanık hakkında zuhulen haksız tahrik...
Devamını oku

06-11-2021 - 660

İşçi Adına Gelen Tebligatı İşverenin Açıp Okuması ve Diğer Sanığa Vermesi Olayında Özel Hayatın Gizliliği Suçu Oluşmuştur

Katılanın kendisi hakkında yürütülen başka bir soruşturma sonrası açılan, sanık sıfatıyla yer aldığı ceza davasına konu yapılan olayların, niteliği itibariyle herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka...
Devamını oku

08-11-2020 - 304

Değişik Zamanlarda Birden Fazla Kişiye Kazanç Karşılığı Ödünç Para Vermek Zincirleme Tefecilik Suçunu Oluşturur

Tefecilik suçunda suç tarihinin kazanç elde etmek için ödünç paranın verildiği tarih, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği gün olduğu Dairemizce de benimsenen Ceza Genel Kurulunun 12/05/2015 tarihli ve 2014/4655 Esas,...
Devamını oku

21-11-2021 - 440

Senet Üzerindeki Tarihle Oynama İşlemi İlk Bakışta Anlaşılıyorsa Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Oluşmamıştır

Sanığın ifadesinde, senedin katılanlar tarafından tanzim edilmiş olarak getirildiğini, kendisinin senet üzerinde bir tahrifat yapmadığını beyan ettiği, mahkeme tarafından senedin incelenmesinde, düzenleme tarihinin...
Devamını oku

31-10-2020 - 531

Gerçek Bir Durumun İspatı İçin Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun İşlenmesi

Çıplak mülkiyet sahibi Hazine, mera olduğunu iddia ettiği yer için tapu iptali ve mera olarak sınırlandırma istemiyle dava açabilir....
Devamını oku

31-10-2020 - 483

Uyuşturucu Ticareti Suçunda İhbar Olsa Dahi Sanıkların Üzerinden Çıkan Uyuşturucunun Saflığı Farklı İse Beraat Kararı Verilmelidir

Kriminal rapor incelemesinde sanık A. da yakalanan bir fişek eroin maddesindeki elde edilebilecek eroin miktarının %8 olduğu, merdiven boşluğunda yakalanan eroin maddesindeki eroin elde edilebilecek miktarın...
Devamını oku

31-10-2020 - 476

Cumhurbaşkanının Çocuklarının Nüfus Sisteminden Sorgulanması Suç Teşkil Eder

İl Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde sosyal güvenlik denetmen yardımcısı olarak görev yapan şüphelinin yetkileri çerçevesinde erişmemesi gereken bilgi ve belgelerden uzak durmayarak, yönetmelikte...
Devamını oku

31-10-2020 - 405

HAGB Kararı Açıklanırsa Suç Konusunda Yeninde Nitelendirme Yapılmalıdır

Açıklanması geri bırakılan hükmün, kasten yeni bir suç işlenmesi halinde açıklanmasına dair kararın, mahkumiyet hükmü niteliğinde olup Kanunun ilgili maddesinde belirtilen hususları içermesi gerektiği, hükmün...
Devamını oku

30-10-2020 - 383

Mağdurun Cinsel Saldırıyı Gerçekleştiren Sanıkları Kurtarmaya Yönelik İfadesine İtibar Edilemez

Her ne kadar mağdure 23.03.2012 tarihli beyanında sanıklar ... ile rıza ile ilişkiye girdiğini beyan etmişse de; mağdurenin tanıklar ...,. tarafından yalın ayak ve yarı çıplak vaziyette...
Devamını oku

29-10-2020 - 465

Sigaraların Bandrolsüz Olduğu Konusunda Tereddüt Yoksa Keşif Yapılmasına Gerek Yoktur

Suça konu sigaraların bandrolsüz olduğuna ilişkin tereddüt olmadığının anlaşılması karşısında; suçun sübutu ve nitelendirilmesi açısından etkisi olmadığı halde keşif yapılarak, sanığın sebep olmadığı keşif giderinin...
Devamını oku

29-10-2020 - 468

Kiralanan Aracın Kira Sözleşmesinin Bitiminde İade Edilmemesi - Güveni Kötüye Kullanma

Sanığın katılan tarafından ibraz edilen araç kiralama sözleşmesine göre ... plakalı Dacia Logan marka aracı 05/02/2008 tarihinden itibaren bir yıllığına kiraladığı halde kira sözleşmesinin bitiminde kira sözleşmesi...
Devamını oku

29-10-2020 - 359

Özel Şirket Tarafından Konulan Mührün Bozulması Mühür Bozma Suçunu Oluşturmaz

05.01.2015 tarihli mühür bozma tutanağına konu mühürleme işlemini gerçekleştiren, katılan ... Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin mühürleme tarihinden önce 30.09.2013 tarihinde...
Devamını oku

29-10-2020 - 437

Suça Sürüklenen Çocuklarda Dava Zamanaşımı

Denetim süresinin başladığı 16.02.2012 tarihi ile ikinci suçun işlendiği 20.06.2013 tarihi arasında dava zamanaşımının durduğu dikkate alındığında; suç tarihi itibarıyla 15-18 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı...
Devamını oku

25-10-2020 - 572

Sopa İle Vurarak Sigarayı Alma - Yağma

Beraat eden sanık ...in aşamalardaki savunmasında; -Olay günü ... ve ... ile birlikte olduğunu, mağdurdan diğer sanıkların sigara istediğini, mağdurun olumsuz cevabı üzerine ...ın -Nasıl sigaran yok, yalan söyleme- diyerek...
Devamını oku

25-10-2020 - 558

Olayın Tek Tanığının Dinlenmemesi

Sanığın aşamalarda tartışma yaşandığını doğrulaması ancak tehdit eylemini kabul etmemesi, tanık ...nin kovuşturma evresinde de tekrar ettiği Cumhuriyet savcısı huzurundaki beyanında tehdit eyleminin iş yeri sahibi...
Devamını oku

25-10-2020 - 599

Miras Sebebiyle Önceye Dayalı Husumet - Haksız Tahrik

Sanık ile mağdur ...e babalarından kalan zeytin tarlası nedeniyle aralarında önceye dayalı husumet bulunması, miras meselesi nedeniyle tarlanın henüz paylaşılmamasına rağmen tarla üzerindeki zeytinlerin...
Devamını oku

25-10-2020 - 1073

Tanık Beyanları Arasındaki Çelişki

Sanığın sopa ile tehdit suçunun kabul etmediği, soruşturma aşamasında dinlenen tanıklardan ...ın sanığın sopa ile tehdidinden bahsetmediği halde tanık ...nun sanığın sopa ile tehdidini doğrulaması karşısında, tanıklar...
Devamını oku

25-10-2020 - 309

Silahla Tehditin Birden Çok Kişiye Karşı Yapılması

Sanığın, olay tarihinde parkta müşteki...ile tartışması üzerine silahla tehdit ettiği, akabinde araya giren müşteki ...ı da silahla tehdit ettiği şeklinde iddia ve kabul edilen eylemlerinin, aynı olay bütünlüğü, aynı yer ve kısa...
Devamını oku

25-10-2020 - 533

Esasa Etkili Olacak Tanıkların Beyanlarının Alınmaması

Müştekinin soruşturma aşamasında sanığın kendisine -sen çok konuşuyorsun benim canımı sıkma seni yatağında kıtır kıtır keserim- diyerek elindeki çay bardağı ile kafasına vurduğu şeklindeki beyanı, tanık...
Devamını oku

25-10-2020 - 497

Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Koşullarının Oluşmadığı

Mağdurenin aşamalardaki çelişkili ifadeleri, savunma, tanık beyanları, olayın intikal şekli ve zamanı ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, suç tarihinden önce on beş yaşından küçük mağdureyle tanışıp arkadaş olan...
Devamını oku

25-10-2020 - 516

Değişik Tarihlerde Cinsel İstismar - Zincirleme Suç

Mağdurun aşamalardaki organ sokmaya ilişkin çelişkili ifadeleri, doktor raporları ve tüm dosya kapsamına göre, ilk derece mahkemesince sanığın cinsel istismarı eylemlerini organ sokmak suretiyle gerçekleştirdiği...
Devamını oku

25-10-2020 - 452

Çocuğun Cinsel İstismarı - Sarkıntılık

Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, savunma ile tüm dosya kapsamına göre olay günü sanığın, evlerinin önünde oyun oynayan altı yaşındaki mağdurenin cinsel bölgesine dokunmasının ardından onun elini...
Devamını oku

25-10-2020 - 455

Polis - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Tehdit

Olay gecesi sanığın, hastane girişinde gördüğü mağdure Meryem e cinsel saldırıda bulunmasının ardından adli işlem yapılmak üzere kendisini yakalamak isteyen polis memuru mağdur ...u tehdit ederek mukavemette...
Devamını oku

25-10-2020 - 578

Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı

Mağdurun amcasının işyerinde çalışan suça sürüklenen çocuğun, değişik zamanlarda işyerine gelen yedi yaşındaki mağduru oyun oynama bahanesiyle bodrum katına götürerek anal bölgesine cinsel organını...
Devamını oku

25-10-2020 - 646

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Ağır Cezanın Görevli Olduğu

Sanığın üzerine atılı çocuğun cinsel istismarı suçunu düzenleyen 5237 sayılı TCK nın 103/1. maddesinde hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan...
Devamını oku

25-10-2020 - 382

Çocuk - Cinsel İstismar - Sarkıntılık

Mağdurenin aşamalardaki ifadeleri savcılık aşamasında alınan görüntülü beyanında eylemi uygulamalı olarak anlatımı, savunma ile tüm dosya kapsamına göre suç tarihlerinde okuldan dönmekte olan mağdurenin...
Devamını oku

25-10-2020 - 330

Cinsel İstismar - Sarkıntılık

Mağdurenin aşamalardaki samimi anlatımları, savunma ile tüm dosya içeriğine göre sanığın, olay günü dışarıdan evine dönen apartman komşusu mağdureyi görünce sarılarak öpmeye çalıştığı ve evine götürmek...
Devamını oku

25-10-2020 - 344

Çocuğun Arkasında Durarak Kısa Süreli Fiziksel Temasta Bulunulması

Mağdurenin olay gecesi misafir bulunduğu evde elini yıkayarak lavabodan çıktığında akrabası olan sanığın yanına gelerek konuştuğu mağdurenin arkasına geçmesinin ardından bir eliyle onun gözünü kapatıp, diğer eliyle...
Devamını oku

20-10-2020 - 408

Adi Ortaklık - Sahte Fatura

Sahte fatura kullanımına ilişkin inceleme konusu olayda; cezanın şahsiliği ilkesine bağlı olarak adi ortaklıkta temsil yetkisinin bölüşümündeki ağırlık ve sınırlar dikkate alınarak, suçun şeklî sorumlusuna değil,...
Devamını oku

19-10-2020 - 328

HAGB ve Erteleme Kararları Arasında Hangisine Öncelik Verileceği

Sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmesine ve mahkemece sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat edinmesine rağmen; adli sicil kaydı bulunmayan sanık...
Devamını oku

17-10-2020 - 489

Amele Karısı Sözü - Hakaret

Olay günü sanığın, müştekiye söylediği kabul edilen -amele karısı- şeklinde ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması...
Devamını oku

17-10-2020 - 637

Avukatın Hakime Karşı Çaylar Bitti İse Bir Tane Daha Söyleyeyim Sözü

Sanık avukatın duruşmanın daha önce ilan edilen saatte başlamaması üzerine müşteki hakimi kastederek yüksek sesle -çayları bitti ise bir çay daha söyleyeyim- diye bağırdığı, bahse konu sözü kimin söylediğini...
Devamını oku

17-10-2020 - 615

Arkadaşlık Teklifinin Reddedilmesine Rağmen Israrlı Takip

Sanığın katılana arkadaşlık teklifinin reddedilmesine karşı ısrarla takip etmesi suretiyle müştekiyi rahatsız etmesinin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu, ayrıca kovuşturmaya konu eylemler içinde...
Devamını oku

17-10-2020 - 481

15 Temmuz Darbe Girişimi - Senaryo Benzetmesi

15 Temmuz darbe kalkışmasının akabinde saat 10:17 de, URL adresinde, -Oscarlık bir senaryo iktidar hırslı bir diktatör: IQ su düşük bir toplum, hiç uğruna ölen, uyumaya devam, şimdi şov zamanı...
Devamını oku

17-10-2020 - 744

Hükmün Kesinleşmesinden Sonra Ortaya Çıkan Delil - Kanun Yararına Bozma

FETÖ terör örgütü üyesi olması nedeniyle cezalandırılması istenen sanık hakkında yapılan kovuşturmada Bank A. hesap hareketlerine dair bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı ve verilere esas kayıtların dijital...
Devamını oku

16-10-2020 - 333

Sahte Fatura Düzenlenmesi

Faturalardaki ve diğer belgelerdeki yazı ve imzaların sanığa ait olmadığının anlaşılması halinde, faturaları kullanan şirket yetkilileri veya kişilerin, çekinme hakları hatırlatılarak tanık sıfatıyla dinlenmesi; kendilerinden,...
Devamını oku

16-10-2020 - 304

Yıllık Miktar Olarak Uyuşturucu Kullanma Sınırı

Kıbrıs’a uyuşturucu madde getireceğine ilişkin alınan istihbari bilgi üzerine takip edilen sanığın otelden çıktıktan sonra kolluk görevlilerince yakalandığı ve kaldığı otelde yapılan aramada yıllık 20 gram...
Devamını oku

16-10-2020 - 622

Telefona El Koyma - Yağma

Sanığın, mağdura, Sen benim nişanlıma niye mesaj atıyorsun, diye sorduğu, mağdurun, Senin nişanlın kim ben kimseye mesaj atmadım, demesi üzerine, ... nolu telefona neden mesaj atıyorsun, seni bulacağımı...
Devamını oku

16-10-2020 - 308

Onu Yaşatmayacağım Sözü - Tehdit

Mağdura söylediği iddia olunan, ... nün anasını avradını sinkaf edeceğim, onu yaşatmayacağım, sözünün sübutu halinde Türk Ceza Kanununun ilgili maddesinde düzenlenen hayata yönelik tehdit...
Devamını oku

16-10-2020 - 375

Sana Tabanca Mı Çekmek Lazım Sözü - Tehdit

Katılanın, sanığın telefonda kendisini, sana tabanca mı çekmek lazım, biçiminde sözlerle tehdit ettiğine ilişkin iddiasının, tanıkların beyanlarıyla da doğrulanmış olması karşısında, eylemin TCK nın...
Devamını oku

16-10-2020 - 685

Oyuncak Tabanca - Korkutuculuk Özelliği

Duruşmada, sanığın suçta kullandığı oyuncak tabancanın görünüşü ve tabancaya ait detayların çoğunu ihtiva etmesi nedeniyle korkutuculuk özelliğine sahip olduğu, birisine uzaktan gösterildiğinde...
Devamını oku

16-10-2020 - 598

Kolonya Dökerek Adam Yakma - Silahla Yaralama

Sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğu halde, sanık hakkında eksik ceza tayini hatalıdır....
Devamını oku

16-10-2020 - 353

Tek Eşyada Parmak İzinin Bulunması - Hırsızlık

Sanık hakkında yakın yerlerde oturan müştekilere yönelik, hırsızlık yaptığından bahisle davalar açıldığı, bu olaylardan sadece müşteki ....nin evinde yapılan incelemede yatak odasındaki parfüm kutusu...
Devamını oku

16-10-2020 - 651

Kişiyi Uyku Sırasında Öldürme - Nitelikli Hal

Sanığın eylemi gerçekleştirdiği sırada maktülün uyku halinde olduğunun anlaşıldığı dolayısıyla eylemin -beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi-...
Devamını oku

16-10-2020 - 482

Sözlü Emir ile Arama

Gecikmesinde sakınca olduğu kabul edilse bile Ceza Genel Kurulunun kararında belirtildiği gibi arama yazılı bir karara veya emre dayanmak zorundadır. Sonradan yazıya çevrilmiş olsa bile sözlü emir ile arama...
Devamını oku

05-10-2020 - 558

"Sen Kimsin Lan" Sözü - Hakaret

Sanığın, adliyeye girmek isterken; adliyenin C Blok kapısının duruşma için Avrupa Birliğinden gelecek gözlemcilere tahsis edildiğinden diğer kapıdan geçmesi gerektiğini söyleyen görevli polis memuru katılana...
Devamını oku

05-10-2020 - 647

Gürültüye Neden Olma Suçu

Gürültüye neden olma suçunun belli bir mağduru yoktur. Toplumda yaşayan herkes bu suçun mağduru olabilir. Bu suçun oluşması için sanığın ilgili Kanunlarda belirlenen yükümlülüklere aykırı...
Devamını oku

04-10-2020 - 467

Uyuşturucu Ticareti - Tanığın Soyut Beyanı

Suça sürüklenen çocuğun oturduğu ikametinde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine ikametin önünde fiziki takibe başlanıldığı, suç tarihinde alıcı tanığın Suça sürüklenen çocuğa ait ikamete girdiği...
Devamını oku

04-10-2020 - 366

Uyuşturucu Ticareti - Kullanmandan Ayrıca Ceza Alması

Sanığın sübut bulan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yapılarak kamu davası açıldığı ve karara bağlandığı göz önüne alınarak sanığın sübut bulmayan uyuşturucu...
Devamını oku

04-10-2020 - 587

Sabıkası Olmayan Sanık - Seçenek Yaptırım

Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş bulunan sanıkların otuz gün ve daha az süreli hapis cezalarının aynı maddenin birinci fıkrasında yazılı yaptırımlara çevrilmesi zorunlu olduğu, kayden 1982 doğumlu ve suç tarihinde...
Devamını oku

04-10-2020 - 278

HAGB Kararı Vermekten Kaçınma - Soyut Gerekçe

Sanığın propaganda teşkil ettiği kabul edilen eylemi TCK nın 61. maddesi kapsamında değerlendirilerek temel cezanın buna göre belirlenmesi gerektiği halde, Mahkemece bu hususta herhangi bir açıklama yapılmayıp...
Devamını oku

04-10-2020 - 546

Kadının Kalçasına Dokunma - Sarkıntılık

Katılanın olay günü Cadde üzerindeki kaldırımda tek başına yürürken, direğe yaslanmış bir vaziyette tanımadığı bir erkek şahsı gördüğü, yanından geçtiği sırada, bu şahsın arkasından gelip, elbisesinin üzerinden kalçasına...
Devamını oku

04-10-2020 - 306

Banka Çalışanının Hesap Bilgilerini Başkalarıyla Paylaşması

Mahkemece, bilgilerin 3. kişilere açıklandığına dair delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiş ise de -Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan...
Devamını oku

04-10-2020 - 569

Borca Yönelik Sık Mesaj Atılması - Huzur ve Sükunu Bozma

Somut olayda müştekinin Varlık Yönetim A.Ş. ler ve Hukuk Bürolarınca, Şirket ve Avukattan bir süredir -borcunuzu ödemezseniz evinize haciz gelecek- diye mesaj geldiğini belirterek şikâyetçi olması üzerine herhangi bir soruşturma yapılmadan...
Devamını oku

04-10-2020 - 352

Tedaş Çalışanları - Kamu Görevlisi - Yaralama

TEDAŞ ın özelleştirme kapsam ve programına alınması ve tamamının özel bir şirket tarafından satın alınarak özelleştirme faaliyetlerinin tamamlanması, katılanların çalışmakta olduğu Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş nin özel hukuk hükümlerine göre faaliyette...
Devamını oku

04-10-2020 - 445

"Kimsiniz Lan Siz" Sözü - Hakaret

Sanığın katılanlara -kimsiniz lan siz- şeklinde sözlerle hakaret suçunu işlediği beyan edilmiş ise de, anılan sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu...
Devamını oku

04-10-2020 - 291

Örgütle Bağlantılı Okula Göndermek - Gazete Aboneliği

Sanıkların çocuklarını örgütle iltisaklı okula göndermelerinin ve örgütle iltisaklı Gazeteye abone olmalarının örgütsel faaliyet olarak kabul edilemeyeceğinin düşünülmemesi, kanuna aykırıdır....
Devamını oku

04-10-2020 - 481

Küfür İçermeyen Paylaşım - Siyasi Kişilik - Hakaret

Sanığın sübutu kabul edilen facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde, -bir de sokaklara dökülün diyor reis; bu kez sokağa çıkma yasağına uyuyorum. Şimdi git eline beline silah dolayıp üzerimize saldığın askerlerin korusun seni. Militarizm senin taktiğindi....
Devamını oku

04-10-2020 - 348

Milli Piyango - Kazı Kazan Satıcısı - Dolandırıcılık

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde, kurgu halinde sanığın Milli Piyango idaresi kazı kazan bileti satıcısı gibi dolaştığı bu esnada diğer sanığın kendisinden hemen kazan kuponu aldığı ve 5.000 TL kazandım diye bağırdığı...
Devamını oku

04-10-2020 - 442

Arama Kararı Olmaksızın Ele Geçirilen Kumar Malzemeleri

İnceleme konusu olayda; ihbar üzerine bahsi geçen adreste kumar oynandığı değerlendirmesi yapan kolluk görevlilerinin umuma açık yer olmadığı anlaşılan lokale denetim amaçlı girerek suça konu kumar malzemelerini...
Devamını oku

04-10-2020 - 558

Evde Yapılan Boğma Rakı - Ticari Amaç

Sanığın ikametinde kaçak içki üreterek satışa arz ettiği yönündeki ihbar üzerine söz konusu yerde usulüne uygun yapılan aramada, 127,85 kg boğma rakı olarak tabir edilen alkollü içki ele geçirildiği ve sanık hakkında kamu davası açıldığı cihetle...
Devamını oku

04-10-2020 - 531

Hakime Yemek Yemesi İçin Para Bırakılması - Hakaret

Sulh Ceza Mahkemesinin ve Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyalarında taraf sıfatı bulunan sanığın, adliyede tek hakim olarak tüm mahkemelere müstemiren bakmakla görevli katılanın odasına girip duruşma gününü sorduktan sonra ...
Devamını oku

04-10-2020 - 362

Tefecilik Suçuna Konu Senedi Ciro İle Devralmak

Hakkındaki mahkumiyet hükmü onanan diğer sanıktan birden fazla kez kazanç karşılığı ödünç para alan mağdurların karşılığında bono veya çek verdikleri, dayısına ait işyerinde çalışan sanığın ise ciro yoluyla devraldığı senetleri icraya ...
Devamını oku

04-10-2020 - 381

Silahın Kuru Sıkı Olduğunun Bilinmesi - Tehdit

Sanığın, mağdura yönelik silahla tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik temyize gelince, mağdurun, olaydan hemen sonra kolluktaki, -abim Şeref evinden kuru sıkı tabancasını alıp bana doğrulttu...
Devamını oku

04-10-2020 - 381

Kül Tablası Silah Niteliğindedir

Sanığın eşi olan mağdura karşı, TCK nin ilgili hükmü kapsamında silahtan sayılan kül tablası ile eylemini gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında kurulan hükümde, birden fazla nitelikli halin...
Devamını oku

04-10-2020 - 612

Hükümden Sonra Vekalet Sunulması - Vekalet Ücreti

Sanık hakkında hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde; Sanığın beraatine karar verildiği...
Devamını oku

04-10-2020 - 599

Yayalarda Taksirle Ölüme Sebebiyet Verebilir

Taksirle öldürme ve yaralama suçları herkes tarafından işlenebilecek suçlardan olup kategorik olarak yayaların bu suçların faili olamayacakları söylenemez. Dolayısıyla trafik kazalarında sürücüler gibi yayaların...
Devamını oku

04-10-2020 - 353

İştirak - Çocuk İle Yetişkin Sanığın Genel Mahkemede Birlikte Yargılanması

23.03.1996 doğumlu maktulün İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Zümrütevler Mahallesindeki evinin önünde meydana gelen kavga sırasında, inceleme dışı yetişkin sanığın maktul çocuğu yumrukladığı, 18 yaşından küçük sanığın ise maktulün başına tornavida sapladığı...
Devamını oku

04-10-2020 - 452

Yeni ve Değişik Gerekçe - Genel Kurul Tarafından Değerlendirilemeyeceği

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesince sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkûmiyetine ilişkin ilk hükmün Özel Dairece, sanığın eyleminin çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı belirtilerek bozulmasından sonra yargılama...
Devamını oku

03-10-2020 - 297

Zorunlu Müdafi Ücretinin Sanığa Yüklenmesi

Temel hak ve hürriyetlerden olan ücretsiz müdafi hakkına ilişkin yasal mevzuat ile AİHS nin farklı hükümler içermesi sebebiyle Anayasa nın 90. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca somut olayda AİHS nin 6/3-c maddesi hükmünün uygulanması gerekmekte olup suç tarihi itibarıyla...
Devamını oku

27-09-2020 - 631

Kalp Hastası Eşin Ölümüne Sebep Olma - Bilinçli Taksir

Olayda sanık, kalp hastası olduğunu bildiği eşi maktul ile dikkat ve özen yükümlülüğüne uymayarak, kavgaya tutuşmuş, bu kavganın yaratacağı efor ve stresin maktulün kalp krizi geçirmesine, hatta ölümüne neden olabileceğini öngörmüş...
Devamını oku

27-09-2020 - 520

Uyuşturucu Maddelerin Miktar İtibariyle Kullanma Sınırları

Uyuşmazlık; sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu mu yoksa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkindir. Sürücülüğünü tanığın yaptığı, sanığın da içinde bulunduğu araçta yapılan aramada; sanığın oturduğu sağ ön koltuğun önündeki paspasın üzerinde bulunan poşette, 40 adet -MDMA- etken...
Devamını oku

27-09-2020 - 1141

Uyuşturucu Ticareti - Hassas Terazinin Çalışıp Çalışmaması

Olay tutanağına göre, 43,5 ve 7,3 gr metamfetamin olduğu belirtilen maddenin kriminal müdürlüğünün vezin açma tutanağına göre 6 gr ve 0,5 gram olarak belirtildiği halde bu husus tartışılmadan hüküm kurulması, kriminal raporuna göre incelemeye giden maddelerin toplam miktarı belirtilerek metamfetamin ve kokain içerdikleri belirtilmesine rağmen, net olarak ne kadar metamfetamin ve ...
Devamını oku

27-09-2020 - 485

Cinsel Saldırı Suçu - Müşterek Faillik

İnceleme dışı sanık ..., istikrarlı şekilde sanığın mağdurun bacaklarını kaldırıp külotunu çıkartmak suretiyle eylemine iştirak ettiğini, ancak görüntülerden bu bölümlerin çıkartıldığını, görüntülerdeki kesikliğin de bu sebepten kaynaklandığı ifade etmiştir. Sanık ise inceleme dışı sanık ...ın eylemine iştirak etmediğini, kendisinin sadece görüntüleri kayıt altına aldığını, yaşananlar hoşuna gittiği ...
Devamını oku

27-09-2020 - 493

İlaç Yazmayan Doktora Allah Belanı Versin Sözü

Olay günü, sanığın, istediği ilaçları yazamayacağını söyleyen doktor olan müştekiye -senin gibi doktorun Allah belasını versin- şeklinde, kaba ifade niteliğindeki sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi, kabule göre de, sanık hakkında yeterli gerekçe ...
Devamını oku

26-09-2020 - 601

Alkol Etkisinde Trafik Kazasına Sebebiyet Verme - Yaralama

Müşteki ...un kovuşturma aşamasında alınan beyanında sanıktan şikayetçi olmadığını ifade etmesi karşısında; sanığın eyleminin katılan ...ın yaralanması nedeniyle TCK nın 89/1. maddesinde tanımlanan taksirle yaralama suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek, birden fazla kişinin yaralanmasını yaptırım altına alan TCK nın 89/4 ...
Devamını oku

26-09-2020 - 639

Kendisini Aldatan Kişiyi ve Mağduru İple Bağlama

Mağdurun olay gecesi sanığın eşi ...f ile onun evinde ilişkiye girdiklerini beyan etmesi, savunma, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre sanık ...ın, kendi evlerine ait yatak odasında eşi ...f ile mağdur ...yi çıplak şekilde yakaladıktan sonra mağdurun kaçmasını engellemek için iple bağlayıp olay yerine çağrılan polislere...
Devamını oku

23-09-2020 - 390

Hapis Cezası - Para Cezası - Kazanılmış Hak

Bozma öncesi verilen 19.12.2013 tarih, 2013/562 esas ve 2013/850 karar sayılı hükümde, sanık hakkında verilen 2 ay 15 gün hapis cezası, TCK 50/1.a maddesi gereğince 1.500 TL adli para cezasına çevrildiği halde, temyiz incelemesine konu hükümde; sonuç ceza 2 ay 15 gün hapis olarak belirlenmek suretiyle sanığın ...
Devamını oku

23-09-2020 - 610

Bilişim Sistemleri - Dolandırıcılık - Yetki Savcılık

Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından; ...
Devamını oku

23-09-2020 - 606

Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Yaralama

Mağdurun yevmiyeci olarak çalıştığı bina inşaatında iskeleden düşerek yaralanması şeklinde oluştuğu kabul edilen olayın iş kazası niteliğinde olduğu ve oluşun özelliklerine göre; bu olayda, sanığın kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından belirlenmesi gerektiği ...
Devamını oku

23-09-2020 - 1105

Karşılıksız Çek Keşide Etme - İptal Davası - Bekletici Mesele

İbraz tarihinden önce açılan ve suça konu çekin her ne suretle olursa olsun geçerliliğinin tartışılması sonucunu doğuracak menfi tespit ve iptal davalarının çekin iptali sonucunu da gündeme getireceğinden, sonucun beklenmesinde yasal zorunluluk bulunduğundan, sanığın temyiz dilekçesinde, çek iptal davası açtığını ileri ...
Devamını oku

23-09-2020 - 587

Hizmet Nedeniyle Emniyeti Suistimal

Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2001/678 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 5.7.2001 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken 5.237.712.270 lirayı ...
Devamını oku

23-09-2020 - 340

Suriye Vatandaşı - Kimlik Tespiti - Geçici Koruma

Sanıkların Suriye vatandaşı olduğu ve kendi beyanlarına göre kimlik bilgilerinin tespit edilmiş olduğunun anlaşılması, bu aşamada Suriye ye yönelik adli yardımlaşma taleplerine Dışişleri Bakanlığınca yapılacak bildirime kadar ara verilmesi karşısında, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 458

Hazine Avukatının Davaya Müdahil Olması

Sanık hakkında açılan kamu davasına konu görevi kötüye kullanma suçunda korunan hukuki yararın; kamu görevlilerinin görevlerinin gereklerine uygun hareket ettikleri, bu görevleri dolayısıyla kendilerine tanınan yetkileri hukuken belirlenmiş sınırlar içinde kullandıkları konusunda toplumda hâkim olan güven olması, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 460

Resmi Belgede Sahtecilik - Ek Savunma

Belgede sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olması nedeniyle suça konu belgenin duruşmaya getirtilip incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, yasal unsurları taşıyıp taşımadığının ve iğfal kabiliyetlerine haiz olup olmadıklarının ...
Devamını oku

23-09-2020 - 448

Artislik Yapma Sözü Hakaret Midir?

Katılanın, hükümlü olan sanığa adliye koridorunda kardeşi ile konuşmasına devam etmesi halinde nezarethaneye alınacağını söyleyip, sanığın uyarıya riayet etmemesi üzerine nezarethaneye götürülürken katılana hitaben söylediği -götürürsen götür, sen kendini ne sanıyorsun, parmaklarını kırarım, artistik yapma, v.s.- ...
Devamını oku

23-09-2020 - 652

Savcıya Hakaret - Allah Savcıdan Hesap Sorsun Sözü

Sanığın savunması ile itiraz dilekçesinin bütünlüğü ve yazılış amacı gözetildiğinde kullanılan ifadeler nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde ise de bu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması ...
Devamını oku

23-09-2020 - 514

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

Sanıkların silah göstermek suretiyle tehdit eylemini mağdurun henüz egemenlik alanlarından dışarı çıkmadan, hürriyeti yoksun kılma suçu henüz devam ettiği dönemde gerçekleştirmeleri dolayısıyla eylemlerinin TCK nın 109/3-a kapsamında kaldığı gözetilmeden sanık hakkında ayrıca silahla tehdit suçundan hüküm ...
Devamını oku

23-09-2020 - 550

Yolsuz İpotek İşlem Tesisi

İpotek işleminde, mevcut kimlik bilgilerine göre gerçek mal sahibi ile ipotek başvuru sahibinin aynı kişi olup olmadığını tespit etmeyerek yolsuz ipotek işlem tesis sonucunda ... ye kredi kullandıran Ziraat Bankasının mağduriyetine sebep olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçundan açılan kamu davasında, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 615

Motosiklet Kazası - Taksirle Öldürme

183 metre savrulan motosikletten düşen 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda, 1,00 promilin üzerinde alkollü olarak ve şehir içi hız sınırlarının 2 katından fazla bir hızla seyir halinde iken kazaya sebebiyet veren sanık hakkında bilinçli taksir oluşturan ihlalin birden fazla nedene dayandığı halde, TCK nın 22/3. maddesi ...
Devamını oku

23-09-2020 - 641

Basit Zimmet Suçu - Dava Zamanaşımı

Sanığa isnat olunan eylemin kurum içi araştırma ve belgelerle anlaşıldığı nazara alındığında; suç tarihi itibarıyla yürürlükte olan 765 sayılı TCK nın 202/1. maddesinde düzenlenen basit zimmet suçunu oluşturacağı, bu suçun aynı Kanunun 102/3 ve 104/2. maddeleri gereğince 10 yıllık asli ve 15 yıllık ilaveli dava ...
Devamını oku

23-09-2020 - 480

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Özgü Suç

Edimin ifasına fesat karıştırma suçundan açılan kamu davasında; suça konu edimin hizmet niteliğinde olması nedeniyle sanıkların eylemlerinin TCK nın 236/2-e maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, ancak 5237 sayılı TCK nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından ...
Devamını oku

23-09-2020 - 391

Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma - Ön Ödeme

Hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 12. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK nın 75. maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı olup 5237 sayılı TCK nın 264/1. maddesinde düzenlenen özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma suçunun ön ödeme kapsamına alındığı anlaşıldığından, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 443

Köy Muhtarı - Zimmet Suçu

Sanığın Güneri köyü muhtarı olarak görev yaptığı dönemde, köy ihtiyar meclisinin bila tarihli ve 125 nolu kararıyla köye düğün salonu yapılması ve giderinin köy bütçesinden karşılanması için karar alındığı, ayrıca inşaat işlerini yürütmek ve harcama yapmak üzere sanığa yetki verildiği, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 573

Güveni Kötüye Kullanma - Uzlaştırma

Hükümden sonra yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bentler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK nın 155/2. maddesinde tanımı yapılan hizmet ...
Devamını oku

23-09-2020 - 533

Segbis Çözüm Tutanağı - Bilirkişi - Yargılama Gideri

İlk derece Mahkemesi tarafından yapılan duruşmada SEGBİS vasıtasıyla kaydedilen savunmasına ilişkin SEGBİS çözüm tutanağı düzenleyen bilirkişilere ödenen ücretlerin yargılama gideri olarak sanığa yükletilemeyeceğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

23-09-2020 - 488

Karşılıksız Çek - Konkordato - Bekletici Mesele

Çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında, henüz Ticaret Mahkemesinde açılmış bir konkordato davası yokken tüzel kişi adına keşide edilmiş çek üzerinde karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçunun işlenmesi halinde; suçun işlenmesinden sonra açılacak konkordato davasının, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 620

Silahla Tehdit - Temyiz Edilebilirlik Sınırı

Sanık hakkında silahla tehdit suçundan TCK nın 106/2-a ve 62. maddeleri uyarınca hükmolunan 1 yıl 8 ay hapis cezasının miktarı ve türü gözetildiğinde, 5271 sayılı CMK nın 286. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde, ilk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa olsun ...
Devamını oku

23-09-2020 - 556

Suçun Niteliğinin Değişmesi

İddianame içeriğine ve sevk maddelerine göre, sanıklar ... ve ... hakkında mağdur ...ye yönelik ayrı ayrı yaralama suçlarından açılmış bir dava bulunmadığı gözetilmeden, iddianamedeki eylem ile bağlılık kuralı dikkate alınmayıp, dava açılmayan yaralama suçlarından sanıklar hakkında ayrı ayrı mahkumiyet kararları ...
Devamını oku

23-09-2020 - 483

Hırsızlık - Uzlaştırma - Tekerrür

Tekerrüre esas alınan ilama konu, TCK nın 141/1. maddesine uyan hırsızlık suçunun 02/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma kapsamına alınması karşısında, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 509

Mahkeme Başkanını Tehdit Etmek - Şikayet

İncelenen dosyada; yürütülen yargılamanın son celsesinde hüküm açıklandıktan sonra mahkeme başkanına -sen göreceksin- şeklinde tehditte bulunan sanık hakkında açılan kamu davası üzerine yapılan yargılama neticesinde, sanığın basit tehdit suçundan mahkûmiyetine hükmedilmiş ise de; ...
Devamını oku

23-09-2020 - 404

Kasten Yaralama - Olağanüstü Zamanaşımı

Sanığa yüklenen suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst haddine göre, suç tarihi olan 31.10.2006 tarihi ile inceleme tarihi arasında 5237 sayılı TCK nin 66/1-e, 67/3-4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin gerçekleşmiş bulunduğunun anlaşılması bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 575

Kasten Yaralama - Olay Yeri - HTS Kayıtları

Sanığın aşamalarda alınan savunmalarında, kavga anında olay yerinde olmadığını belirtmesi ve tanık ... in sanığın olay günü 19:00 sıralarında Digor ilçe merkezinde bulunan gıda dükkanında kendisi ile birlikte olduğuna ve olayı telefonla yanında öğrendiğine ilişkin anlatımı karşısında; ...
Devamını oku

23-09-2020 - 540

Kasten Yaralama - Orantılılık

Sanığın cezasından, katılanın yaralama eylemi öncesinde sanığa hakaret ettiği gerekçesi ile 5237 sayılı TCK nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde, (1/2) oranında indirim uygulanması suretiyle eksik ceza ...
Devamını oku

23-09-2020 - 312

Haksız Tahrik - Orantılılık İlkesi

Sanığın cezasından, -ilk haksız hareketin hangi taraftan kaynaklandığı kesin olarak tespit edilemediğinden- şeklindeki gerekçe ile 5237 sayılı TCK nin 29. maddesi uyarınca (1/4) oranında indirim uygulanması gerekirken, TCK nin 3. maddesinde belirtilen orantılılık ilkesine aykırı olacak şekilde, (1/3) oranında ...
Devamını oku

23-09-2020 - 558

Kararda Başvurulacak Kanun Yolunun Gösterilmemesi

Anayasa nın 40/2, 5271 sayılı CMK nin 34/2. maddeleri uyarınca, hüküm fıkrasında, başvurulacak kanun yolunun, merciinin, başvuru şekli, süresi ve bu sürenin başlangıcının açıkça ve ilgiliyi yanıltmayacak biçimde gösterilmesi gerekmekte olup; dosya kapsamına göre, hükümde sanık yönüyle 5271 sayılı CMK nin 34/2. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 320

Suça Sürüklenen Çocuk - Hırsızlık

Fiil işlendiği sırada 15-18 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığının takdiri bakımından, mahkemece sosyal inceleme raporu alınmadan veya alınmaması durumunda gerekçesi kararda gösterilmeden ...
Devamını oku

23-09-2020 - 580

Hırsızlık - Menşei Şahadetname

Sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan davada her ne kadar içeriğinde koyunlara ya da satıcıya ilişkin ayrıntılı ve ayırt edici bilgiler bulunmasa da sanığın menşei şahadetnamesi sunmuş olması, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 389

Hapis Cezası - Adli Para Cezası

Sanık hakkında TCK nın 245/1. maddesi gereğince temel ceza tayin edilirken hapis cezası ile birlikte adli para cezasına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 386

Hırsızlık Suçunun Gece Vakti İşlenmesi - Aleyhe Bozma

Dosya kapsamına göre, müştekiye ait suça konu eşyaların CD izleme tutanağına göre saat 23:00 sıraları alındığının, suç tarihinde güneşin saat 20:04 te battığının ve TCK nın 6/1-e maddesi uyarınca gecenin saat 21:04 ten sonra başladığının anlaşılması karşısında, hırsızlık suçunun geceleyin işlendiğinin kabulü ile 5237 ...
Devamını oku

23-09-2020 - 475

Kasten Öldürme Suçu - Haksız Tahrik

Maktulün, sanığın ikamet ettiği apartmanın bitişiğinde bulunan apartmanın zemin katındaki işyerini sıhhi tesisatçı olarak çalıştırdığı, maktül ve yanında çalışan gençlerin sık sık kalabalık bir grup halinde işyerinin önünü mesken tutmaları, geceleyin geç vakitlere kadar oturup yüksek sesle müzik dinlemeleri, okey ...
Devamını oku

23-09-2020 - 435

İtirazı Yerinde Gören Merciin Esas Hakkına Karar Vermesi Gerektiği

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 271. maddesinin 2. fıkrasında yer alan -İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir.- şeklinde düzenleme karşısında itirazı yerinde gören merciin işin esasına girerek hem maddi olay hem de hukukî yönden inceleme yaparak itiraz hakkında ...
Devamını oku

23-09-2020 - 534

Kasten Öldürme - Duruşmadan Haberdar Edilme

Sanık hakkında maktule yönelik kasten öldürme suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü kapsayan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 648

Kasten Öldürme - Haksız Tahrik

Sanığın, kardeşi olan diğer sanık ... ile maktuller arasındaki tartışmadan haberdar olduğu, maktuller tarafından sanık ...e hakaret edildiğini, darp etmeye çalıştıklarını bildiği ve eylemini de bu nedenle gerçekleştirmesi karşısında, sanık hakkında TCK nin 29. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 600

Davaya Katılma - Duruşmadan Haberdar Edilme

6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nin 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi ...
Devamını oku

23-09-2020 - 441

İddianamede Geçen Suçlamalar Hakkında Karar Vermemek

Sanık ... hakkında kişisel verileri ele geçirme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmasına rağmen, bu iddialar ile ilgili olarak sanıklar hakkında hüküm kurulmaması bozma nedenidir....
Devamını oku

23-09-2020 - 514

Uyuşturucu Ticareti - Etkin Pişmanlık

Olay tutanağı içeriğine göre kullanma sınırları içerisinde kalan esrar maddesi ile yakalanan sanığın elindeki maddeleri ev sahibi olan ve yargılamanın devamında diğer sanık ... olduğu anlaşılan kişinin baskısıyla tanıklara götürdüğünü beyan ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetine yeterli delil ...
Devamını oku

23-09-2020 - 1004

Uyuşturucu Madde Ticareti - Soyut Tanık Beyanı

Üzerlerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, hiçbir aşamada suçu kabul etmeyen sanıkların ele geçen uyuşturucu maddeler ile ilgileri olduğuna dair soyut tanık beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların ...
Devamını oku

23-09-2020 - 285

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç - Resmi İzin

TCK nın 186/2. maddesinde düzenlenen -Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.- hükmü uyarınca, Migros Marketin Unlu Mamüller Reyonunun işletmecisi olduğunu beyan eden sanığın, pastacılık mesleğini icra edip ...
Devamını oku

23-09-2020 - 550

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç Ticareti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün 14.05.2012 tarihli analiz raporunda, Türk Gıda Kodeksine uygun olmadığı belirtilen dava konusu yağların, TCK nın 186/1. maddesi kapsamında -kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş veya değiştirilmiş-...
Devamını oku

23-09-2020 - 351

Uyuşturucu Madde Ticareti - İştirak

TCK nın 188/5. maddesinin uygulanabilmesi için TCK nın 188/3. maddesinde öngörülen seçimlik hareketlerden birinin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmesinin gerektiği, somut olayda sanıklar......in ele geçirilen esrarı naklettikleri, sanık ...in ise bu esrarı sanıklara temin eden kişi olduğu bu nedenle ...
Devamını oku

23-09-2020 - 743

Uyuşturucu Madde - Ekspertiz Raporu

Hükme esas alınan ele geçirilen suç konusu uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporunun dosyada bulunmadığı anlaşıldığından, ekspertiz raporunun varsa aslı veya onaylı örneğinin dosya içerisine konulması, uyuşturucu madde ile ilgili ekspertiz raporu yoksa uzman bir kurum veya kuruluştan rapor alınması ve ...
Devamını oku

23-09-2020 - 650

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zincirleme Suç

Sanığın 17/01/2018 tarihli eyleminden başka uyuşturucu madde satma veya başkasına verme gibi bir eyleminin bulunduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında TCK nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayin edilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 549

Uyuşturucu - Gizli Soruşturmacı

Dosya kapsamına göre; sanıkların atılı suçlamayı ve fiziki takip tutanaklarının içeriklerini kabul etmediklerini savunmaları karşısında; suç tarihi itibariyle CMK 139. madde anlamında gizli soruşturmacı görevlendirmesinin ancak örgütlü suçlarda mümkün ise de dosya kapsamındaki olaylarda gizli soruşturmacıların adli ...
Devamını oku

23-09-2020 - 296

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma - Erteleme Süresi

Sanık bu suçu, daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş ise, 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değiştirilen TCKnın 191. maddesinin 5. fıkrasında öngörülen -Erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar ...
Devamını oku

23-09-2020 - 903

Karşılıklı Hakaret - Ceza Verilmesine Yer Olmadığı

TCK nın 129. maddesi uyarınca hakaretin karşılıklı olarak işlendiğinin kabul edilmesi halinde, CMK nın 223/4-c maddesi gereğince -ceza verilmesine yer olmadığı- kararı verilmesi gerekirken -ceza vermekten vazgeçilmesine- şeklinde karar verilmesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

23-09-2020 - 272

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçu

Sanık hakkında aynı suçtan açılmış başka dava yoksa veya sanık bu suçu daha önce işlediği suçtan dolayı verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında işlemiş değilse veya daha önce işlediği suçtan dolayı yapılan kovuşturma aşamasında hükmolunan tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazı ...
Devamını oku

23-09-2020 - 435

İşyeri Dokunulmazlığının İhlali - Zamanaşımı

Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda bulunan suça sürüklenen çocuğun eylemine uyan 5237 sayılı TCK nın 116/4 ve 31/2. maddelerinde tanımlanan iş yeri dokunulmazlığının ihlali suçu için öngörülen cezanın üst sınırına göre, aynı Kanunun 66/1-e ve 66/2. maddeleri uyarınca hesaplanan 4 yıllık asli dava...
Devamını oku

23-09-2020 - 600

Uyuşturucu Madde Nakletme

Arama ve el koyma tutanağı içeriği, tutanak tanıklarının ve sanıkların beyanları ile dosyadaki tüm bilgi ve belgelere göre, sanığın -uyuşturucu madde nakletme- suçunu işlediği sabit olduğu gözetilmeden atılı suçtan mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 522

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Müsadere

Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan uyuşturucu maddelerin TCK nın 54/4 maddesi gereğince müsaderesi yerine TCK nın 54/1. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

23-09-2020 - 525

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti

01.07.2013 ve 03.08.2013 tarihli eylemlerinin müstakil suçlar olup olmadıkları, bir suç işleme kararının icrası kapsamında işlenip işlenmedikleri, zincirleme suçu oluşturup oluşturmadıkları, buna bağlı olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK nın 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

23-09-2020 - 395

Uyuşturucu Madde Ticareti - Zorunlu Müdafii

Sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan suç tarihi itibariyle TCK nın 188/3 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt sınırına göre zorunlu müdafii tayini gerekmemekte ise de, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 637

Uyuşturucu Madde Ticareti - Etkin Pişmanlık

Sanık hakkında TCK 192/3 maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekip gerekmediği ve eylemlerinin tek suç veya iki ayrı suç ya da zincirleme suç oluşturup oluşturmadığı tartışıldıktan sonra sanığın iddianamelerde anlatılan eylemleri birlikte değerlendirilerek mükerrer mahkûmiyete neden ...
Devamını oku

23-09-2020 - 324

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma

Olayda 6545 sayılı Kanunun 68. maddesi ile değişik TCK nın 191. maddesinin 5. fıkrasının uygulanma şartları bulunmamakla birlikte, bu suç nedeniyle doğrudan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 583

Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna Muhalefet

Dosyanın incelenmesinde, görgü tespit tutanağına göre tarlada haşhaş ekildiğine dair tespit yapılamamış olduğu gibi, haşhaş ekili olan tarlanın da sürülmüş vaziyette olduğu ve zeminde yabani otların bulunduğu tespit edilmekle, ...
Devamını oku

23-09-2020 - 590

YCGK 2019/657 E. 2020/241 K.

Oluşa ve dosya kapsamına göre; maktul ...in sanık ...in evinin bulunduğu sokaktan hızlı bir şekilde geçmesi üzerine, sanık ... ve diğer sanıkların maktul ...i öldürmeye karar vererek silah ve tüfeklerle dışarı çıkıp maktul ...i aradıkları, maktul ...i bulamamaları üzerine sanık ...in evine geri döndüğü, sanık ... ve ...
Devamını oku

24-09-2020 - 485

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme - Alkol

Dosya kapsamına göre sanığın savunmasının aksine, alındığı iddia edilen madde ele geçirilememiş olduğu gibi mağdurların alkol kullanımının da teknik usullerle tespit edilememiş olması karşısında, mağdurlar ..., ..., ... ve ... e alkol sattığına ilişkin, mağdur ... ın kollukta alınan ve sonradan döndüğü soyut beyanı dışında, her ...
Devamını oku

24-09-2020 - 330

Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda ve İlaç

TCK nın 186/1. maddesinde -kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilâçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye ceza verilmesi- düzenlenmiş olup, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 605

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen ve kullanıcılar tarafından da herhangi bir isnatta bulunulmayan ve aleyhinde iddia bulunmayan sanığın ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisi bulunduğuna ve bunu sattığına ilişkin, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı ...
Devamını oku

24-09-2020 - 836

Uyuşturucu Madde Ticareti - Delil Yetersizliği

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçu yönünden mahkemenin takdirine göre delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmesi gerekirken, değişen suç vasfına göre sanığın kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi yasaya aykırı dır....
Devamını oku

24-09-2020 - 642

Kaçakçılık - Müsadere

Dosya kapsamına göre daha önce başka suçun işlenmesinde de kullanıldığı anlaşılan 9680 paket gümrük kaçağı sigaranın naklinde kullanılan 76 DK 174 plakalı aracın müsaderesi yerine iadesine karar verilmesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

24-09-2020 - 551

Kamu Görevi Nedeniyle Hakaret

Sanığın, hakaret eylemini, katılanın yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gözetilmeden sanık hakkında TCKnın 125/3-a maddesi yerine aynı Kanunun 125/1. maddesi uygulanması, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 471

Taksirle Öldürme - Hak Yoksunluğu

Olay günü gündüz vakti üç şeritli bölünmüş yolda sanığın sevk ve idaresindeki kamyon tipi araç ile dört yönlü kontrollü kavşakta kırmızı ışık yanması nedeniyle sol şeritte durakladıktan sonra yeşil ışık yanmasını takiben hareket ettiği esnada yolun karşısına geçmek için yolun solundan kaplamaya giren yayaya çarpması ...
Devamını oku

24-09-2020 - 400

Kasten Yaralama - Karşılıklı Yaralama

Tüm sanıkların soruşturma safhasında alınan ifadelerinde karşılıklı boğuştuklarını beyan etmiş olmaları karşısında, sanıklar...ve ... in katılan ... yi, sanık ... nin de katılan ... i kasten yaraladığının sabit olmasına ve sanıkların üzerlerine atılı sübut bulan kasten yaralama...
Devamını oku

24-09-2020 - 386

Uyuşturucu Madde - Tanığın Sonradan Beyanından Dönmesi

Tüm dosya kapsamına göre; iletişimin dinlenmesi, izlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kapsamında ... isimli şahsın uyuşturucu madde satacağı bilgisi alınması üzerine yapılan takipte ... ün indiği aracın park halinde olduğunun tespit edilmesi üzerine kolluk görevlilerin şahısların yanlarına yaklaştıklarında araç ...
Devamını oku

24-09-2020 - 280

Kasten Yaralama - Zamanaşımını Kesen Son İşlem

Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuğa yüklenen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e maddelerinde öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre; davanın TCK nin 66/1-e, 67/2. maddeleri uyarınca 5 yıl 4 ay asli zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan ...
Devamını oku

24-09-2020 - 488

Kaçak Olan Eşyaların Müsaderesi

Suçtan doğrudan zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan Gümrük İdaresinin davaya katılan olarak kabul edilip lehine vekalet ücreti hükmedilmesi, dava konusu kaçak eşyanın müsaderesine karar verilen bent de uygulama maddesinin 5237 sayılı TCK nun 54/4. fıkrası yerine TCK nın 54. maddesi yazılması ile yetinilmesi yasaya aykırıdır....
Devamını oku

24-09-2020 - 535

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Özgü Suç

5237 sayılı TCK nın 236. maddesinde edimin ifasına fesat karıştırma halleri yasa koyucu tarafından tahdidi olarak sayılmış olup, maddede sayılan seçimlik hareketlerin ya da faillik durumunun genişletilmesinin anılan Yasanın 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırılık teşkil edeceğinde bir kuşku bulunmadığı; ...
Devamını oku

24-09-2020 - 570

Tanıklıktan Çekinme Hakkı Hatırlatılmadan Alınan Beyan

Uyuşmazlık; suçun sübutuna ilişkin ise de, tanıklıktan çekinme hakkı bulunan tanığa bu hakkı hatırlatılmadan alınan beyanın hükme esas alınmasının mümkün olup olmadığı hususu öncelikle değerlendirilmelidir. ...
Devamını oku

24-09-2020 - 353

Sigorta Bedelini Almak Maksadı ile Dolandırıcılık

5237 sayılı TCK nın 158. maddesinin 1. fıkrasının (e), (f), (j) ve (k) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler ...
Devamını oku

24-09-2020 - 334

Facebook - Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme

Mağdura ait facebook hesabında mağdur tarafından yayımlanan ve mağdurun günlük kıyafetleriyle poz vermiş şekilde çektirdiği resminin, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin bir görüntü olarak kabul edilemeyeceği; ...
Devamını oku

24-09-2020 - 569

Kamu İhale Sözleşmesi - Görevi Kötüye Kullanma

İş artışının %20 ye çıkartılması nedeni ile yüklenici firmanın işe devam ederek %18,25 oranında ihale fazlası iş yaptığı ve yapılan iş karşılığında gerekli hakedişler düzenlenerek yüklenici firmaya ödemelerde bulunulması biçiminde gerçekleşen olayda; ...
Devamını oku

24-09-2020 - 218

İhalelere Girmekten Yasaklama

Sanıklar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi ve suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-a maddesindeki hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlendiğinin kabul edilmesi karşısında sanıklar hakkında aynı ...
Devamını oku

24-09-2020 - 600

Kamu İhalesi - Vakfa İlişkin İhale

Suç tarihlerinde Şırnak Valisi olan ve Şırnak İli ve İlçelerini Geliştirme Vakfının başkanlığını yapan sanığın vakfa ait Vakıfkent konutlarının kalorifer kazanları ve konutlar içindeki perde betonu inşaatı ihalesi ile Şırnak ili ve ilçelerindeki içme suyu sondaj işleri ihalesini mevzuata aykırı yaparak vakfı zarara uğrattığından ...
Devamını oku

24-09-2020 - 468

Yakarak Mala Zarar Verme

Sanığın müştekiye ait eve girmek için pencere demirine zarar verdiği ve içeride bulunan müştekiye ait kozmetik ürünlerini sobaya atmak suretiyle yaktığı olayda, kamu güvenliği açısından somut bir tehlikenin ortaya çıkmaması nedeniyle mala zarar verme fiillerinin bir bütün hâlinde TCK nın 151/1. maddesi kapsamında ...
Devamını oku

24-09-2020 - 679

Taksirle Yaralama - Bilinçli Taksir - Şikayetten Vazgeçme

Karar tarihinden sonra 19.11.2015 hakim havale tarihli dilekçesinde ise her iki sanıktan da şikayetinden vazgeçtiğini belirttiğinin anlaşılması karşısında sanıkların TCK nın 73/6. maddesi gereğince şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediğine dair beyanı alınarak, sonucuna göre hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekir....
Devamını oku

24-09-2020 - 614

Önleme Araması - 4600 Karton Sigara

Olay tutanağına göre; uygulama noktasında durdurulan sanığın kullandığı kamyonda, önleme arama kararına istinaden yapılan aramada, aracın kasa kapağı açıldığında gözle görülür şekilde 4600 karton sigara kutularının ele geçtiğinin belirtilmesi ile sanığın yaptığı işin gereği aracında neyi taşıdığını bilmemesi...
Devamını oku

24-09-2020 - 670

Gerçeğe Aykırı Evrak Düzenleme - Abonelik - Ön Ödeme

Sanığın eyleminin özel hüküm niteliğinde bulunan 5809 sayılı Kanunun 56/2. maddesi delaletiyle 63/10. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğu ve bu hükmün TCK nın 75. maddesi uyarınca ön ödemeye tabi olduğu gözetilerek, sanığa ön ödeme önerisinde bulunulduktan sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri ...
Devamını oku

24-09-2020 - 687

Polis - Fetö - Dolandırıcılık - İrtikap - Teşebbüs

Katılanın FETÖ terör örgütüyle alakalı hakkında işlemler yapılacağından bahisle dosyayı kapatmak için para ayarlaması gerektiğini müteaddit zamanlarda söylediği, ...
Devamını oku

24-09-2020 - 458

Tehlike Suçu - Hagb

Zarar değil tehlike suçu olması nedeniyle defter ve belgeleri ibraz etmeme suçu neticesinde oluşan herhangi bir somut maddi zarar bulunmadığı halde, engel sabıkası bulunmayan ve takdiri indirim uygulanarak cezası ertelenen sanık hakkında herhangi bir gerekçe gösterilmeden hükmün açıklanmasının geri ...
Devamını oku

24-09-2020 - 395

Suça Sürüklenen Çocuk - Sosyal İnceleme Raporu

Fiil işlendiği sırada 15-18 yaş grubu içerisinde bulunan suça sürüklenen çocuk hakkında sosyal yönden inceleme yaptırılmasının zorunlu olmadığı, ancak mahkemece sosyal inceleme raporuna gerek görülmediği takdirde gerekçesinin kararda gösterilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

24-09-2020 - 344

İhalelere Girmekten Yasaklama

TCK nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve E.2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş, sanıklar hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. maddesi uyarınca yasaklama kararına hükmedilmemesi ...
Devamını oku

24-09-2020 - 640

Gizli Tanık Beyanı

Dosya kapsamında mahkumiyet için başkaca delil de elde edilememesi karşısında, sadece gizli tanık beyanlarının mahkumiyet hükmüne esas alınamayacağı gözetilmeden, suça sürüklenen çocukların atılı suçlardan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

24-09-2020 - 382

İhaleye Katılmaktan Yasaklama Kararı

Sanık hakkında 4735 sayılı Kanunun 25. maddesi yollamasıyla 27. maddesi uyarınca bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

17-03-2021 - 1601

Şikayetten Vazgeçtikten Sonra Tekrar Şikayetçi Olma

Şikayetten vazgeçmeden sonra tekrar şikayetçi olmanın hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca olayda bilinçli taksir halininde de bulunmadığı anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının şikayet yokluğu sebebiyle düşmesine karar verilmesi gerekirken...
Devamını oku

24-09-2020 - 552

Dolandırıcılık - Suç Yeri - Yetki

Dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle, şüpheli ve meçhul şüpheli tarafından paranın çekildiği yerin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı ...
Devamını oku

24-09-2020 - 643

Göçmen Kaçakçılığı - Zincirleme Suç

Sanıklar hakkında suç tarihleri ile kaçak göçmenlerin farklı olduğu her bir göçmen kaçakçılığı eyleminden dolayı ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

25-09-2020 - 345

Araç - Kaçakçılık - Müsadere -

Sanığın yurda ithal edemeyeceği ve geçici ithalat kapsamında dahi getiremeyeceği aracı, Gürcistanda haricen satın alıp, araç sahibince yurda sokmak suretiyle aracı yurt içinde bırakmak ve daimi olarak kullanmak amacıyla hareket ettiği, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 436

10 Numara Yağ - Kaçakçılık

Sanık ... in işlettiği ... Mağdeni Yağ isimli iş yerinde, diğer sanık ... ya ait kamyonun yakıt deposuna 10 numara yağ olarak tabir edilen yağın elektrikli dinamoya bağlanan hortum vasıtasıyla aktarıldığının tespiti üzerine yapılan usulüne uygun aramada, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 404

Hagb - Suç Eşyası - Uzlaşma - Davanın Düşürülmesi

CMK nın 231. maddesinin 10. fıkrasında, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verileceği düzenlenmiş olup, sanığın 5 yıllık denetim süresi ...
Devamını oku

25-09-2020 - 512

Sigorta Bedelinin Almak İçin Dolandırıcılık

Katılan şirketince düzenlenen kasko sigorta poliçesinde olduğu gibi araç kasko poliçelerinde yer alan anahtar ile araç çalınması klozu gereği araç üzerinde bırakılan anahtar ile sigortalı aracın çalınması halinde meydana gelebilecek ziya ve hasarların teminat kapsamı dışında olduğu, sanığın sigorta şirketine müracaat ...
Devamını oku

25-09-2020 - 434

Tehdit Suçu - Suça Sürüklenen Çocuk

Olay günü parkta gezmekte olan mağdurlara, suça sürüklenen çocuk tarafından çağrılmaları üzerine yanına gittikten sonra tehditle İstiklal Marşı söyletilip, rahat hazır ol komutlarıyla hareketler yaptırıldıktan sonra mağdurların olay yerinden ayrıldıkları tüm dosya içeriğinden anlaşıldığından, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 371

Hukuki Alacağın Tahsili Amacıyla Dolandırıcılık

Sanığın aşamalardaki tüm beyanlarında, sanık ... in katılanın kardeşi ... ve ... den alacaklı olduğunu, katılanın bu borca kefil olmak maksadıyla suça konu senedi verdiğini ve senedi bu nedenle icraya koyduğunu belirtmeleri karşısında; ...
Devamını oku

25-09-2020 - 457

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma - Taksirle Yaralama

Kazadan yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra saat 04.57 de yapılan ölçümde 1,78 promil alkollü olduğu tespit edilen sanığın, yerleşik Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Dairesi uygulamalarına göre vücuttaki alkol oranının her saat ortalama 15 promil düştüğü de dikkate alındığında, olay anında 1,96 promil civarında alkollü halde ...
Devamını oku

25-09-2020 - 356

Kontör Satışı - Sahte Fatura

Sanığın, nakit ihtiyacını karşılamak için kredi kartı ile işlem yapan kişiler adına, kontör satışı yapmamasına rağmen kontör satmış gibi fatura düzenlendiğinin iddia edildiği olayda; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359. maddesinin (a) ve (b) fıkralarında...
Devamını oku

25-09-2020 - 421

Muafiyet Kapsamında Getirilen Eşya - Satış

Sanığın muafiyet kapsamında getirdiği eşyayı yurt içinde satışa sunduğundan bahisle 5607 sayılı Kanunun 3/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasında, dosya kapsamında sanığın yaklaşık 207 adet şahsa ait elektronik eşyayı yurt dışındaki sanal mağazadan...
Devamını oku

25-09-2020 - 378

Çocuğun Basit Cinsel İstismarı

Sanığın, mahkemece kabul edilen eylemleri hem kız hem de erkek öğrencilere karşı ve herkesin görebileceği bir şekilde sınıf ortamında gerçekleştirmesi, yanağından öpme eylemlerinin genel olarak öğrenciler tarafından sorulara doğru cevap verilmesi nedeniyle ödül olarak algılanması karşısında, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 678

İşçinin Gönderdiği Senetlerin Sahte Çıkması

Sanığın suçlamaları kabul etmemesi, yanında işçi olarak çalıştığı diğer sanığın, suç konusu çekleri mağdura vermesini istediği için götürüp verdiğini, çeklerin sahteliğinden haberinin olmadığını, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 600

İlk Haksız Hareketin Kimden Kaynaklandığının Tespit Edilememesi

Sanıklar ile katılanlar arasında husumet bulunması, sanığın olay günü katılanların kendisine küfür edip saldırdıklarını savunması, sanığın de kendilerine ait evin katılanlar tarafından gasp edildiğini savunması karşısında; ...
Devamını oku

25-09-2020 - 295

Banka Görevlisinin Vekaletname İbraz Eden Avukata Belge Vermemesi

1136 sayılı Avukatlık Kanununun, sadece avukatlar için değil, avukatlar dışında ilgili görülen tüm muhataplar için de uymaları gereken kuralları düzenlediği, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 671

Ayrıldığı Kız Arkadaşının Telefon Numarasını Hukuka Aykırı Olarak Yayma

Sanık Turgut un, ayrıldığı kız arkadaşı olan şikayetçinin, kendisinde kayıtlı olan kişisel veri niteliğindeki telefon numarasını, şikayetçinin rızası dışında diğer sanık Onur a verdiği olayda; ...
Devamını oku

25-09-2020 - 697

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme ve Yayma

Katılanın, bilgisi ve rızası dışında, adına bir arkadaşlık sitesinde üyelik işlemleri yapılarak profil oluşturulan sitede, -benherbaharaşıkolurum- adı ile oluşturulan profile katılana ait cep telefonu numarasının yazıldığı ve bu profil üzerinden tanımadığı kişilerin kendisini telefonundan...
Devamını oku

25-09-2020 - 289

Kargo Aracından Paket Çalma

Müştekinin beyanına ve dosya içeriğine göre, sanığın gündüz vakti müştekinin kullanmakta olduğu kilitli olmayan kargo aracının içinden bir paket çalması şeklindeki eyleminin TCK nun 142/1-c maddesindeki suça ...
Devamını oku

25-09-2020 - 299

Savcı veya Tanık Olmadan Yapılan Arama

Somut olayda, sanığın narkotik madde sakladığına yönelik ihbar üzerine Cumhuriyet savcısının yazılı arama emri gereğince belirtilen yerde yapılan aramada ofis masasının üst bölgesinde sonradan yapılan gizli bölme içerisinde 6 paket halinde toz esrarın bulunduğu, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 431

Kanuna Aykırı Bir Şekilde Bahis Oynatma

Sanığın işyerinde yapılan aramada ele geçirilen oynanmış kuponlar ve ekran görüntülerinin, delil olarak dosyada saklanması yerine, müsaderesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

25-09-2020 - 433

Yağma Suçu

Olaydan hemen sonra mağdura yaptırılan teşhis işleminde mağdurun sanığı tam ve kesin olarak teşhis ettiği, sanığın savunmasında olay günü ... de bulunan ... şantiyesinde çalıştığını beyan etmesi üzerine anılan şantiye yetkilisi ... ile yapılan görüşmede sanığın uzaktan akrabası olduğunu, şantiyede çalışmadığını beyan ...
Devamını oku

25-09-2020 - 379

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - Yabancılık Unsuru

Somut uyuşmazlık incelendiğinde; sanığın ortağı ve yetkilisi olduğu ... Ltd. Şti., ... Ltd. Şti. ( ... Ltd. Şti) ve ... isimli şirketler üzerinden www.....com (www.....com) isimli internet sitesini aracı kılarak kaldıraçlı alım satım faaliyetini Türkiye de yerleşik yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği belirlenmiştir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 544

Gerçeğe Aykırı Reçete Düzenleme

Sanık Sunay ın görevde yetkiyi kötüye kullanma, sanık Ergin in kamu kurumunu dolandırmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından beraetlerine karar verilen olayda Özel Daire ile Yerel Mahkeme arasındaki uyuşmazlık, sanıklara atılı suçların sabit olup olmadığı hususuna ilişkindir. ...
Devamını oku

25-09-2020 - 382

Sahte Reçetelere Dayanılarak Belge Düzenleme

Sanıklar tarafından faturaya dönüştürülen reçetelerin görevi ihmal suçundan mahkumiyetleri kesinleşen doktorlar tarafından düzenlenmiş olması, ilaç küpürleri ve emekli sağlık karneleri ile birlikte eczanelere verilmiş bulunması, bunlara dayanılarak düzenlenen ve suçun maddi öğesi olarak, hile ve desise teşkil ettiğinde ...
Devamını oku

25-09-2020 - 570

Görevi İhmal - Gerçeğe Aykırı Rapor Düzenlemek

Hastanede görevli doktor olan sanıkların, görevi sırasında ve görevi nedeniyle suça konu raporları düzenlediklerinin iddia edilmesi karşısında; eylemlerinin 765 Sayılı TCK.nun 339. (5237 Sayılı TCK.nun 204/2.) maddesinde yazılı resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve ...
Devamını oku

25-09-2020 - 275

Kasten Yaralama - Fikri İçtima

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 09.06.2015 tarih ve 2013/713 Esas, 2015/203 sayılı kararında belirtildiği üzere; sanığın silahla birden fazla ateş ederek mağdurları yaraladığı olayda, TCK nin 44. maddesinde düzenlenen fikri içtima kuralı uyarınca, sanığın yalnızca en ağır cezayı gerektiren nitelikli kasten yaralama...
Devamını oku

25-09-2020 - 293

Kasten Yaralama - Zamanaşımını Kesen Son İşlem

Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuğa yüklenen 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e maddelerinde öngörülen cezanın türü ve üst haddine göre; davanın TCK nin 66/1-e, 67/2. maddeleri uyarınca 5 yıl 4 ay asli zamanaşımı süresine tabi olduğu, zamanaşımını kesen son işlem olan ...
Devamını oku

25-09-2020 - 343

Kasten Yaralama - Haksız Tahrik

Sanığın aşamalarda kendilerine ait olan çoban köpeğinin müşteki tarafından satıldığını duymaları üzerine inceleme dışı sanıklarla müştekinin evine gittikleri ve müştekinin kendilerine küfrettiğini ve çıkan arbedede müştekinin dosyada mevcut adli raporda belirtildiği şekilde yaralandığını savunduğu olayda sanık lehine ...
Devamını oku

25-09-2020 - 653

Beden veya Ruh Bakımından Kendisi Savunamayacak Durumda Olma

Eşme Devlet Hastanesinin 08.06.2015 tarih ve ... protokol no.lu raporunda suç tarihi öncesinde aksayarak yürüdüğü belirtilen mağdur ... ın 5237 sayılı TCK nin 86/3-b maddesine göre beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olup olmadığına dair rapor aldırılmadan sanık hakkında...
Devamını oku

25-09-2020 - 387

Av Bıçağı - 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet

Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce düzenlenen raporda; -sanıkta ele geçirilen bıçağın imal durumu, tip ve nitelikleri itibariyle bir av bıçağı olup, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalır- şeklinde belirtmiş olması, bu bıçakların 2521 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre ithalinin, imalinin, alınıp satılmalarının ...
Devamını oku

25-09-2020 - 558

Kadının Dövülmesi - Kasten Yaralama

Oluş, iddia, katılanın aşamalarda değişmeyen istikrarlı anlatımları ile katılanda meydana gelen yaralanmaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu Konya Şube Müdürlüğünce tanzim olunan 11/08/2015 tarihli rapor içeriği ve kabule göre, sanığın, suç tarihinde eşi olan katılanı...
Devamını oku

25-09-2020 - 446

Kasten Yaralama - Basit Tıbbi Müdahale

Eskişehir Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 14.04.2015 tarihli raporunda, müşteki ... un yararlanmasının -basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek- nitelikte olduğunun belirtilmesi karşısında, sanığın temel cezasının 5237 sayılı TCK nin 86/1. maddesi uyarınca belirlenmesi gerekirken, TCK nin 86/2. maddesi uyarınca ...
Devamını oku

25-09-2020 - 570

Kasten Yaralama

Oluşa, tüm dosya kapsamına, katılanın aşamalarda, maddi meselelerden tartıştığı sanığın, kendisini ve kızı Eda yı darp ederek yaraladığını ifade etmesine ve beyanlarını destekleyen Bartın Devlet Hastanesi nin Şerife hakkında düzenlediği 19.02.2014 tarihli raporunda, -boyun her iki yanda kızarıklık ve yaygın ekimoz ...
Devamını oku

25-09-2020 - 616

Babanın Çocuğunu Yaralaması - Kasten Yaralama

Olay günü küçük kardeşine karşı olumsuz hareketlerde bulunan mağdur ... e, babası sanık ... in tepki gösterdiği, onun telefonunu duvara vurarak kırdığı, bu kez cep telefonunun kırıldığını gören mağdurun sanığa tepki gösterdiği, buna sinirlenen sanığın mağdurun üzerine yürüdüğü, tarafların birbirlerine sarıldıkları...
Devamını oku

25-09-2020 - 630

Kaçak Su Kullanımı

Kaçak su kullanım tutanağına göre, aboneliği olduğu halde taşıma suyunu kullandığını beyan eden ve deposundan alınan su numunesinin tahlili sonucunda şebeke suyu çıkması üzerine kaçak su kullandığı tespit edilen sanığın, atılı suçtan mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

25-09-2020 - 316

Geçerli, Kesin, Yeterli ve İnandırıcı Delil Bulunamaması

Trafoda yapılan kontrolde 140 litre trafo yağının çalındığının tespit edildiği, sanıkların aşamalarda alınan savunmalarında üzerlerine atılı suçu işlemediklerini beyan ettikleri gözetildiğinde sanıkların kiraladıkları aracın olay yerinde bekleme yapması dışında, sanıkların üzerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü ...
Devamını oku

25-09-2020 - 316

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme

Mağdur çocukların alkollü içki tükettiklerine dair bir raporun bulunmaması ve mağdur ... in soyut iddiası dışında, sanığın atılı suçun işlediğine ilişkin kuşku sınırlarını aşan kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı biçimde hüküm kurulması kanuna aykırıdır....
Devamını oku

25-09-2020 - 612

Uyuşturucu Madde Bulundurma

Sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen net 0,13 gram esrarı kullanma dışında, başkasına satma veya devretme amacıyla bulundurduğuna dair, savunmasının aksine mahkumiyetini gerektirir yeterli ve kesin delil olmadığı ve bu husus mahkemece kabul edilerek sanık hakkında kullanmak için uyuşturucu madde ...
Devamını oku

25-09-2020 - 614

Sanığın Yasal Sürede İhtara Karşı Başvuru Yapmaması

Dosya kapsamına göre; sanığa Diyarbakır Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün çağrı davetnamesi ile 10 gün içerisinde adı geçen müdürlüğe gelmesi konusunda ihtarda bulunulduğu; ancak sanığın yasal sürede herhangi bir başvuru yapmaması üzerine, sanığa tekrar yeni bir süre verilerek başvuru yapması ...
Devamını oku

25-09-2020 - 345

Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma

Sanığın, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yaptığı,katılan ... ın vekilliğini üstlenip katılanın iki adet senedinin tahsil etmesi için ... 12. İcra Müdürlüğünün 2007/3218 Esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine icra takibi başlattığı, bu icra takibi nedeni ile parayı borçludan haricen tahsil ettiği ancak...
Devamını oku

25-09-2020 - 569

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

Çeklerin gününde ödenmemesi üzerine arkalarının yazıldığını ancak borçlunun çeklerin icraya konulmaması konusunda süre talep etmesi ve süre sonunda faiz, tazminat ve avukatlık ücreti ile birlikte borcunu ödeyeceğini beyan etmesi nedeniyle çeklerin icraya konulmadığını, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 566

Avukat - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Uzlaştırma

Kararda belirtilen alacağı avukat sanığın haricen tahsil etmesine rağmen müvekkili şikayetçiye vermeyerek uhdesinde tuttuğu, şikayetçinin bunu öğrenmesi üzerine, sanığın 3 adet bono tanzim ederek borçlu sıfatıyla imzalayıp şikayetçiye verdiği ancak bu borcuda vadesi geldiği halde ödemediğinin iddia edildiği olayda, ...
Devamını oku

25-09-2020 - 410

Zincirleme Suç - Banka Veya Kredi Kartlarının Kötü Kullanılması

5237 sayılı TCK.nın 43. maddesine göre "bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda ya da aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi" durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olup, aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin......
Devamını oku

25-09-2020 - 655

Zimmet - Daha Az Cezayı Gerektiren Hal

Sanıkların eylemlerini zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işledikleri, durumun ancak kurum dışı araştırma ve belgelerle ortaya çıkarıldığı, bu suretle eylemlerinin nitelikli zimmet vasfında olduğu gözetilmeden basit zimmet suçundan mahkumiyet kararları verilmesi,...
Devamını oku

25-09-2020 - 286

Zehirli Madde İmal Ve Ticareti Suçu

Adliyede sözleşmeli personel olarak çalışan sanığın, suç tarihinde açık ceza infaz kurumunda hükümlü olan ve adliyede çalışan hükümlü tanığa kontrole tabi 6 kutu tıbbi ilacı adliyede satarken suç üstü yapılarak yakalandığının anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 43/1. maddesinde yer alan ...
Devamını oku

25-09-2020 - 297

Yol Üzerinde Bulunan İş Yerinin Camını Kırmak - İş Yeri Dokunulmazlığını Bozma

Sanığın müştekinin yol üzerinde bulunan iş yerinin camını kırıp, elini uzatmak suretiyle camın arkasındaki vitrinden müştekiye ait takıları çalmak şeklindeki eyleminde, iş yeri dokunulmazlığını bozma suçunun oluşmayacağı gözetilmeden atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 429

Yeni Hüküm - Cezanın Şahsileştirilmesi

Temyiz kanun yoluna tabi olup, kesinleşmesi halinde infaza verilecek ilamın açıklanan yeni hüküm olduğu, bu nedenle iddia, savunma, tanık anlatımları ve dosyadaki diğer belgelere ilişkin değerlendirmeler ile sanığın eyleminin ve yüklenen suçun unsurlarının nelerden ibaret olduğunun, hangi gerekçe ile hangi delillere üstünlük tanındığının yargılama sonucunda ...
Devamını oku

26-09-2020 - 338

Yediemin - Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

Açık artırma gününde malların hazır edilmesi yönünde sanığa tebligat yapıldığı ancak mahcuzların teslim edilmediğinin anlaşıldığı somut olayda, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 498

Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olmak

Suçta kullanılan aletin elverişliliği, hedef alınan vücut bölgesi ve darbe sayısı nazara alındığında sanığın maktul ... e yönelik eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, kasten öldürme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği halde suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde nitelikli kasten ...
Devamını oku

26-09-2020 - 468

Yağma Suçunun Konutta Ve Silah Kullanılarak İşlenmesi

Yağma suçunun konutta ve silah kullanılarak işlendiğinin anlaşılması karşısında; 5237 sayılı Yasanın 149. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin yanı sıra (a) bendi ile de uygulama yapılması ve aynı Yasanın 61. maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken, bu hususların dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğinin düşünülmemesi karşı temyiz ...
Devamını oku

26-09-2020 - 444

Yağma Eyleminin Silahla Ve Konutta Gerçekleşmesi

Mağdur ... ya karşı yağma eylemini silahla ve konutta gerçekleştiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 149. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin yanında (d) bendi ile de uygulama yapılması, aynı kanunun 61. maddesi uyarınca temel cezanın buna göre belirlenmesi gerektiğinin düşünülmemesi karşı temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır....
Devamını oku

26-09-2020 - 369

Yağma - Mükerrirlere Özgü İnfaz Sistemi

UYAP ortamından temin edilen adli sicil kayıtlarında tekerrüre esas hükümlülüğü bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 58/6-7. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz sisteminin ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi; anılan hususlar karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır....
Devamını oku

26-09-2020 - 634

Yağma - Kısmi Geri Verme - Etkin Pişmanlık

Yakalama, üst arama ve muhafaza altına alma tutanağına göre sanığın suça konu 1 adet yüzük, 1 adet bileklik, 1 adet kolye ve 1 adet 2 metre uzunluğundaki altın zinciri kolluk görevlilerine teslim ederek mağdura iadesini sağladığının anlaşılması karşısında, mağdurdan soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iadeye onay verip vermediği sorularak, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 486

Yağma - Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

Sanık hakkında, 5237 sayılı TCK nin 53. maddesinin uygulandığı kararda belirtilmemişse de, hükümlülüğün yasal sonucu olarak, infazda gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 451

Whatsapp Mesajı - Cinsel Taciz Suçu

Mahkemece de kabul edilen oluşa göre, sanığın olay tarihinde Whatsapp uygulamasından -Slm seni ve kalbini nasıl kazanabilirim- şeklinde mesaj gönderdiği kabul edilen eylemin, TCK nın 105/1. ve 105/2-d maddesine uyan cinsel taciz suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 486

Uyuşturucu Ticareti - Zorunlu Müdafii

Sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan suç tarihi itibariyle TCK nın 188/3 maddesinde öngörülen hapis cezasının alt sınırına göre zorunlu müdafi tayini gerekmemekte ise de, hükmün verildiği tarihten önce 28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile TCK nın 188/3 maddesinde düzenlenen suç için öngörülen hapis...
Devamını oku

26-09-2020 - 614

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Zincirleme Suç

Sanığın uyuşturucu madde sattığına ilişkin edinilen bilgiler üzerine, gizli soruşturmacıların 14/04/2014 ve 19/04/2014 tarihlerinde sanıktan esrar ve sentetik kannabinoid satın aldıkları; ...
Devamını oku

26-09-2020 - 457

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma - Etkin Pişmanlık

Ev ve müştemilat konusunda arama kararı bulunmadığı aşamada sanığın şüphe üzerine kapıya gelen kolluk görevlilerine evde bulunan uyuşturucu maddeyi teslim ederek suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardım etmesi sebebiyle TCK nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırıdır....
Devamını oku

26-09-2020 - 480

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

Kendisinde ve evinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanığın savunmasının aksine, diğer sanığın evinden özel geçiş yolu olan bodrum katında ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgisinin bulunduğuna veya bu sanığın suçlarına iştirak ettiğine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşen, kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı ...
Devamını oku

26-09-2020 - 358

Uyuşturucu Madde Ticareti - Müsadere

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından suç konusu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 328

Uyuşturucu Madde Ticareti - İki Rapor Arasındaki Çelişki

Bu aşamada iki rapor arasındaki çelişkinin bilimsel olarak gerekçesini içerecek şekilde yeni bir inceleme yaptırılmak suretiyle rapor aldırılıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeyerek eksik araştırma ile hüküm kurulması kanuna aykırıdır....
Devamını oku

26-09-2020 - 284

Uyuşturucu Madde Bulundurma - Önleme Araması

Oluş ve dosya içeriğine göre, söz konusu bakkalda ihbar üzerine önleme araması kararına dayanarak yapılan aramada sanığın üzerinde ve tezgah altında uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğinin anlaşılması karşısında, iş yerinde arama yapılabilmesi için CMK nın 119. maddesi uyarınca hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde...
Devamını oku

26-09-2020 - 559

Uymadan Sonra Serbestlik Kuralı

Uyuşmazlık; sanığa atılı 4733 sayılı Kanuna muhalefet suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkin ise de Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle, Yerel Mahkemece sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiğine dair bozma kararına uyulduğu hâlde önceki hüküm gibi verilen beraat kararının, Ceza Genel Kurulunca ...
Devamını oku

26-09-2020 - 569

Tükenmez Kalem İle Kasten Yaralama

Katılanın aşamalardaki istikrarlı beyanlarını doğrulayan adli rapor içeriği ve yeminli tanık anlatımı ile mahkemenin kabulüne göre, sanığın katılanı tükenmez kalem ile kasten yaraladığı, suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen kalemin doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle 5237 sayılı TCK nin 6/1-f-4 maddesi...
Devamını oku

26-09-2020 - 604

Trafik Kazası - Olası Kastla Yaralama Suçu

Suça sürüklenen çocuk, kamera kayıtlarından izlendiği üzere, yolun ortasından itibaren aniden koşmaya başlayan mağduru görmediği için yolun boş olan yerinden geçebilirim düşüncesiyle kırmızı ışığa rağmen hızını azaltmamış olabilir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 317

Tesadüfen Elde Edilen İletişim Tespiti Tutanakları Delil Olarak Kabul Edilemez

Dosya kapsamında alınan dinleme kararları incelendiğinde kararlarda yüklenen suçun -5607 sayılı Yasaya muhalefet- suçu olarak gösterildiği, böylece sanıkların tapelere yansıyan görüşmelerinin tesadüfen elde edilen delil olarak değerlendirilmesi gerektiği, sanıklara atılı eylemin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre, 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 ...
Devamını oku

26-09-2020 - 274

Temyiz Dilekçesinde Sadece Hükmedilmeyen Vekalet Ücreti Yönünden Bozma İstenmesi

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan sanık hakkında beraat hükmü kurulan ve kendisini vekille temsil ettiren katılanın lehine vekâlet ücretine hükmedilmeyen olayda; katılan vekilince hükmün -...hakkımızda vekâlet ücretine hükmedilmemesi yönünden yerel mahkeme kararının bozulması vekil sıfatıyla arz ve talep olunur- şeklinde yalnız...
Devamını oku

26-09-2020 - 504

Televizyon Kumandası - Silah - Şikayetten Vazgeçme

Yargıtay, bir kişinin başına atılarak yaralanmasına neden olan televizyon kumandasını silah olarak kabul etti....
Devamını oku

26-09-2020 - 655

Telefon İle Mesaj - Cinsel Taciz Suçunun Unsurlarının Oluşmaması

Uyuşmazlık; sanığa atılı cinsel taciz suçunun unsurları itibarıyla sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 639

Tehdit Suçu - Uzlaştırma

Sanığın değişen suç vasfı itibariyle mahkumiyetine karar verilen sair tehdit suçunun şikayete tabi olup uzlaştırma kapsamında bulunduğunun anlaşılması karşısında, somut dosya kapsamına göre, karar tarihi itibariyle yürürlükte 5271 sayılı Kanunun 254. maddesindeki, -Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun ...
Devamını oku

26-09-2020 - 488

Tehdit

Sanığın oğlu ile katılanın kızı arasındaki nişanın bozulması üzerine, sanığın karşı tarafa vermiş oldukları altınları istediği; verilmediği taktirde düğünlerinde rezalet çıkaracağını söylediğini kabul ettiği ve sanığın bu sözlerinin sair tehdit suçunu oluşturduğu halde yerinde görülmeyen gerekçe ile beraat hükmü kurulması kanuna aykırıdır....
Devamını oku

26-09-2020 - 376

Tasarlamanın Şartları

Sanık ... ın ağabeyi ... ın, maktul ... in ağabeyi İbrahim in de karışmış olduğu bir olay sırasında vefat ettiği, maktulün ağabeyi hakkında kasten öldürmeye yardım etme suçundan dava açıldığı ve yargılamasının devam ettiği, bu nedenle sanığın maktulü öldürmeye karar verdiği, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 563

Tanı, Tedavi Ve Takip Aşamalarındaki Uygulamalarının Tıp Kurallarına Uygun Olması

Katılan annenin gebelik takiplerinin Özel Akropal Hastanesinde yapıldığı, son adet tarihi 28.03.2011, beklenen doğum tarihi 02.01.2012 olan, 30.12.2011 günü 39 hafta 4 günlük gebe iken yapılan kontrol muayenesinde saat 12.00 da yapılan USG sinde fetal kalp atımı hızı 140/dk saptandığı, NST de non reaktif değerlendirildiği, 30 dakika sonra yapılan ...
Devamını oku

26-09-2020 - 389

Taksirle Yaralama - Adli Para Cezası

Olay tarihinde gece 17.20 sıralarında, sanık idaresindeki otobüs ile tek yönlü yolda seyir halindeyken kavşağa geldiğinde kontrolsüzce sola dönüş yapmak istediği esnada katılan idaresindeki kamyonet ile çarpışması sonucu iki kişinin nitelikli şekilde yaralanmasına sebebiyet veren sanığın mahkeme keşif trafik bilirkişi raporu ve Ankara Adli Tıp Kurumu trafik ...
Devamını oku

26-09-2020 - 305

Takdiri İndirim Nedenleri

Hakaret suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 62. maddesi uyarınca indirim yapılması karşısında, kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmünde TCK nin 62. maddesinin uygulanmayarak çelişki oluşturulması, 5237 sayılı TCK nin 53. maddesi gereğince hak yoksunları uygulanırken, Anayasa...
Devamını oku

26-09-2020 - 480

Sürücülerin Trafik Levhaları İle Bilgilendirilmesi

Radarla hız denetiminin karayolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı konularında sürücülerin, her şeyden önce trafik işaret levhalarıyla bilgilendirilmesi zorunludur....
Devamını oku

26-09-2020 - 526

Suçta Tekerrür - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi

Sanık hakkında tekerrüre esas alınan ilamda 5237 sayılı TCK nin 58. maddesinin uygulanması karşısında, hükmolunan cezanın 5237 sayılı TCK nin 58. ve 5275 sayılı Kanunun 108/3. maddeleri uyarınca ikinci kez mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz bulunmadığından, Anayasa ...
Devamını oku

26-09-2020 - 434

Suçta Tekerrür

Tekerrür halinde hükmolunan cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmesi ile birlikte mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine de karar verilmesi gerekirken, mükerrir sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 58/6. maddesi uyarınca cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine...
Devamını oku

26-09-2020 - 481

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma - Bylock Kullanıcılarının Tespiti

ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, ByLock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, ByLock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun sübutu açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporunun getirtilerek CMK nın 217. maddesi ...
Devamını oku

26-09-2020 - 491

Silahlı Terör Örgütü - Bylock Kullanıcılarının Tespiti

Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 esas, 2017/3 sayılı kararında; -Bylock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bir suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun...
Devamını oku

26-09-2020 - 439

Silahlı Terör Örgütü - Bylock

ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmeyen sanığın, ByLock uygulamasını kullandığının kuşkuya yer vermeyecek şekilde teknik verilerle tespiti halinde, ByLock kullanıcısı olduğuna dair delilin atılı suçun vasfının tayini açısından belirleyici nitelikte olması karşısında, ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilmesi, ayrıca UYAP Örgütlü ...
Devamını oku

26-09-2020 - 673

Silahla Yaralamaya Teşebbüs

Somut olayda, sanık yumruk atarak katılanı yaraladıktan sonra bıçak sallamak suretiyle saldırıda kendisine üstünlük sağlamış, mağdurun iç huzurunu daha çok bozmuş, bıçağın korkutucu ve caydırıcı özelliğinden faydalanarak katılanın direncini kırmış olduğundan yaralama suçunu silahla işlediğinin kabulünde zorunluluk vardır. Yargıtay Cumhuriyet ...
Devamını oku

26-09-2020 - 333

Silahla Kasten Yaralama Suçu

Sanık hakkında mağdura karşı kasten yaralamaya teşebbüs suçundan kurulan mahkumiyet hükmü yönünden; oluşa ve dosya kapsamına göre, sanık ... nün mağduru yumrukla darp ettikten sonra silahtan sayılan bıçak ile yaralamaya teşebbüs etmesi şeklinde gerçekleşen eylemlerinin bir bütün halinde tamamlanmış silahla kasten yaralama suçunu oluşturduğu ...
Devamını oku

26-09-2020 - 342

Ses Kaydının Hukuka Uygun Delil Sayılabilmesi

Somut olayda, katılanın, suç tarihinden yaklaşık bir yıl sonra sanık dışında başka kişilerle yaptığı konuşmada suça konu olaydan bahsederek dosyada mevcut tehdit içeren ses kaydını alması karşısında, ses kayıtlarını başka şekilde ispatlanması mümkün olmayan bir hal içerisinde mi yoksa bir planlama dahilinde mi kayda aldığı tartışıldıktan sonra ses...
Devamını oku

26-09-2020 - 325

Sayaçsız Kullanım Yapılması

Sanık hakkında düzenlenen 18.10.2012 tarihli tutanak ile sayaçsız kullanım yapıldığının belirlendiği, bilirkişi raporunda ise keşif sırasında tarımsal sulamada bulunan sayaç üzerindeki endeksten hareketle ilgili hesaplamaların yapılması karşısında; öncelikle tutanakta sayaç olmadığının açıkça bildirilmesine ve suç sabit olmasına rağmen, keşif sırasında ...
Devamını oku

26-09-2020 - 342

Sanık İle Katılanın Yüzleştirilmesi - Hırsızlık

Katılanın evinden cep telefonu ve parasının çalınması şeklinde gerçekleşen olayda; sanığı, kolluktaki zanlılar albümünden teşhis eden katılan ile suçlamayı kabul etmeyen sanığın mümkünse yüzleştirilmesi yapılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerektiği, yüzleştirme yapılıp suçu işleyen kişinin sanık olduğunun ...
Devamını oku

26-09-2020 - 649

Sanığın Duruşmadan Bağışık Tutulması

Sanığın üzerine atılı 5237 sayılı TCK nin 86/1, 86/3-e ve 87/1-d-son maddelerinde öngörülen cezanın alt sınırının 5 yıl hapis cezası olması nedeniyle, sanığın duruşmada hazır bulundurulması, bunun mümkün olmaması durumunda ise SEGBİS sistemi aracılığıyla savunmasının alınması gerektiği gözetilmeden istinabe yoluyla aldırılması suretiyle 5271 sayılı CMK nin 196/2. maddesine aykırı davranılması bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 348

Sahte Fatura Kullanmak

Sanık hakkında, 213 sayılı yasa uyarınca 3 yıl hapis olarak belirlenen temel cezanın tayininden sonra TCK nin 43. ve 62. maddelerin uygulanması sonrasında sonuç cezanın 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olması gerekirken hatalı olarak 3 yıl 20 gün hapis cezası verilmek suretiyle eksik ceza tayini, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 350

Sahte Fatura Düzenleme - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi

2008 takvim yılında birden fazla sahte fatura düzenlenmesine karşın, TCK nin 43. maddesi uyarınca zincirleme suç hükümleri uygulanmayarak eksik ceza tayin edilmesi, adli sicil kaydında tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK nin 58. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmaması, TCK nin 53. maddesine ilişkin ...
Devamını oku

26-09-2020 - 968

Resmi Belgede Sahtecilik - Sahte Ciro

Sanık aşamalarda temsile yetkili kişi olmadığı halde Ş. Süt ve Süt Mamulleri Gıda Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına ciro işlemi yaptığını kabul etmiş olup, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda da suça konu cirodaki imzanın şirket yetkilisi M.T. e ait olmayıp sanığa ait olduğu ve ciro üzerinde basılı kaşenin de şirketin kaşesi olmadığı belirlenmiştir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 571

Resmi Belgede Sahtecilik - Dava Zamanaşımı

Zimmet suçundan TCK nın 247/1 ve 247/2. maddeleri uyarınca tayin edilen hapis cezaları aynı Kanunun 43. maddesi gereğince artırılırken 8 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası yerine hatalı olarak 9 yıl 4 ay 15 gün şeklinde fazla ceza tayini, zimmet suçundan kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden sanıklar hakkında temel cezalar alt sınırdan tayin edildiği halde, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 293

Resmi Belgede Sahtecilik - Aldatma Niteliği

Belgelerde sahtecilik suçlarında aldatma niteliğinin bulunup bulunmadığının takdirinin hakime ait olduğu cihetle; belge aslının getirtilerek incelenmek suretiyle özelliklerinin duruşma tutanağına yazılması, aldatıcılık niteliği bulunup bulunmadığının karar yerinde tartışılması ve denetime olanak verecek şekilde aslının dosya içerisinde bulundurulması; toplanan tüm ...
Devamını oku

26-09-2020 - 426

Resmi Belgede Sahtecilik - Aldatıcılık Niteliğinin Bulunmaması

12.06.2020 tarihinde www.memurlar.net te -Beden Eğitimi Öğretmeninin sahte evrak suçlaması Yargıtay dan döndü- başlığıyla yayınlanan Yargıtay 11. Ceza Dairesi kararı. Daire, Beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaparken kulübü hesabından sahte belgeler düzenleyerek para çektiğinden bahisle resmi belgede sahtecilik suçundan yerel mahkemece verilen hükmü bozdu....
Devamını oku

26-09-2020 - 320

Rahatsız Edici, Kaba Ve Nezaket Dışı Söz

Sanığın katılana söylediği -... sen ne biçim doktorsun sizi buraya gönderenlerin Allah belasını versin, ben bu hastaneye yardım ettim, haram zıkkım olsun- şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun yasal unsurları oluşmamasına karşın sanığın ...
Devamını oku

26-09-2020 - 565

Profil Resmi - Sahte Facebook Hesapları

Mağdurun, sanığın resminin kullanıldığı facebook hesabı ile ilgili olarak öncelikle iş yeri sahibi olan tanıktan sanığı telefonla arayıp, olayla bir ilgisinin bulunup bulunmadığını öğrenmesini istediği dikkate alındığında, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 315

Plaj - Çalınan Eşyaların Aynı Çantada Olması

Sanığın suç tarihinde gündüz vakti plajda üstlerini değiştirip ,eşyalarını aynı çantaya koyan katılan ve müştekinin çantasını içinde eşyalarla birlikte çalması şeklinde gerçekleşen eylemde, suça konu yerin plaj olması ve eşyaların aynı çantada olması sebebiyle eşyaların farklı kişilere ait olduğunu bilse dahi, ortak hakimiyet ve müşterek zilyetlik kuralı gereği ...
Devamını oku

26-09-2020 - 316

Parada Sahtecilik - Görevsizlik Kararı

Oluşa, 14.10.2010 tarihli iddianameye ve şikayetçinin beyanına göre Dünya göz hastanesine sahte para vererek tedavüle sürmek şeklinde iddia olunan sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 197/1. madde ve fıkrasında tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir, tartışma ve davaya bakma görevinin, anılan maddedeki hapis cezasının üst ...
Devamını oku

26-09-2020 - 328

Parada Sahtecilik - Görevsizlik Kararı

Sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nın 197/1. madde ve fıkrasında tanımlanan suçu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delilleri takdir, tartışma ve davaya bakma görevinin, anılan maddedeki hapis cezasının üst sınırına göre 5235 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir....
Devamını oku

26-09-2020 - 588

Öz Kardeşini Kasten Bıçakla Yaralama - Temel Ceza Belirlenirken Teşdid Uygulanması

Sanığın öz kardeşi olan müştekiye karşı 5237 sayılı TCK nin 6/1-f hükmü kapsamında silahtan sayılan bıçak ile eylemini gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmakla, sanık hakkında kurulan hükümde, birden fazla nitelikli halin (TCK nin 86/3-a ve 86/3-e maddeleri) bulunması nedeniyle, 5237 sayılı TCK nin 86/1.maddesi uyarınca temel ceza belirlenirken teşdid ...
Devamını oku

26-09-2020 - 552

Olay Tarihinden 12 Gün Sonra Düzenlenen Tespit Tutanaği Beraat Kararını Güçlendirir

Sanığın aşamalarda değişmeyen savunmasında yeğeni olan diğer sanığa kendi kullanımı için hediye amaçlı 5 karton sigara ve 5 kg çay gönderdiğini, 510 paket sigaranın kendisine ait olmadığını beyan etmesi, 04.04.2012 tarihli olay tutanağında sanıklara ait gönderide ele geçen eşyanın niteliği ve niceliği hakkında bilgi bulunmaması, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 320

Nitelikli Kasten Öldürme

Hırsızlık eylemi yönünden sanığın ilk savunmasında maktulü nedensiz öldürdüğünü beyan etmesi, olaydan sonra maktule ait cep telefonu ve arabayı alarak Trabzon iline gitmesi hususları birlikte gözetildiğinde karar gerekçesinde yağma suçunun; bu suçun tartışılmasından sonra da kasten öldürme eylemindeki irtibat nedeniyle TCK nin 82/1-h maddesi kapsamındaki nitelikli halin tartışılmaması bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 446

Nitelikli Hırsızlık

Somut olayda her ne kadar katılanın, sanığa suça konu motosikleti denemesi için motosikletin anahtarını başlangıçta özgür iradesiyle teslim etmiş ise de; bu iradenin motosikletle deneme yapıp getirmek ile sınırlı olacağı, bu bağlamda sanık ile müştekinin motosikletin teslimine ilişkin hukuksal anlamda bir zilyetliğin devrinden söz edilemeyeceği gözetildiğinde ...
Devamını oku

26-09-2020 - 413

Nitelikli Dolandırıcılık - Önceden Doğmuş Borç

Sanığın, aralarındaki ticari ilişki nedeniyle katılan şirkete, keşidecisi kardeşi olan dört ayrı çeki verdiği ancak çeklerin bankaya ibrazında karşılıksız olduğunun belirlenmesi üzerine başlatılan icra takibinde, çekler üzerindeki keşideci imzalarının ... eli ürünü olmadığının tespit edildiği, bu suretle sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; ...
Devamını oku

26-09-2020 - 547

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Mağdur hakkında Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 10.07.2015 tarihli raporda, mağdurda nazal fraktür (kırık) tespit edildiğinin ve ileri tedavi amacıyla plastik cerrahi poliklinik kontrolünün uygun olduğunun belirtilmesi karşısında, mağdura ait tüm doktor raporları, tedavi evrakları, varsa grafileri temin edilip, en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilerek, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 370

Müsadere - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

Hükmün müsadereye ilişkin kısmında ilgili yasa maddesinin TCK nın 54/4. maddesi olması gerekirken, TCK nın 54/1. maddesi gereğince hüküm kurulması ve suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 471

Kredi Çekilmesi - Teminat Senedi - Nitelikli Dolandırıcılık

Sanığın yetkilisi olduğu şirket ile Türkiye ... arasında 02/01/2012 düzenlenme tarihli 225.000 TL limitli Kredi Genel Sözleşmesi düzenlendiği, teminat olarak da 25/12/2012 tarihinde ... adına kayıtlı gayrimenkul üzerine 2. dereceden 160.000 TL bedelli ipotek tesis edildiği, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 401

Kooperatif - Ticaret Bakanlığı - Kamu Davalarına Katılma Hakkı

1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 2/son maddesi gereğince, suçtan zarar gören Ticaret Bakanlığının, kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile memurları hakkında görevlerine ilişkin olarak işledikleri suçlardan dolayı açılan kamu davalarına katılma hakkı olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nın 233 ve 234. maddeleri ...
Devamını oku

26-09-2020 - 376

Konut Dokunulmazlığını Bozma - Mala Zarar Verme

Suça sürüklenen çocuk hakkında konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlerde TCK nın 116/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca belirlenen 1 yıl hapis cezalarından yaş küçüklüğü nedeniyle aynı Kanunun 31/3. maddesi uyarınca 1/3 oranında indirim yapılırken, 8 ay hapis cezaları yerine 10 ay hapis cezalarına hükmedilmesi, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 671

Kolluk Kuvvetinin Silah Kullanılmasını Gerektiren Bir Durumun Bulunmaması

Gündüz sayılan zaman dilimi içerisinde, saat 15.00 sıralarında, sanığın, kaçan maktulü durdurmak için, maktule doğru iki el ateş ettiği, maktulün ense kısmına aldığı bir adet ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği olayda; hayati bölgeler hedef alınarak ateş edildiğini gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığı anlaşıldığı halde, kasten yaralama ...
Devamını oku

26-09-2020 - 364

Kilitli Aracın Ön Kapı Göbeğindeki Kilit Mekanizmasını Çıkararak Aracı Çalma

Sanığın, kilitli aracın ön kapı göbeğindeki kilit mekanizmasını çıkararak aracı çalması şeklindeki eyleminin, TCK nın 142/2-h maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde aynı Kanunun 142/1-e maddesi ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 589

Kendini Savunamayacak Ölçüde Olup Olmama - Haksız Tahrik

Gerekçede, maktulün geçirdiği felç sonucunda sakat kalması nedeniyle yatalak ve ağır derecede engelli olup, 42 kilogram ağırlığında, 65 yaşında ve çok zayıf olduğu belirtilmekte ise de; Maktulün bu şekilde belirtilen rahatsızlığının 5237 sayılı Yasanın 82/1-e maddesi kapsamında -kendini savunamayacak ölçüde- olup olmadığına ilişkin dosyada bulunan maktule ait ...
Devamını oku

26-09-2020 - 382

Kedileri Kısırlaştırmayan Veteriner - Nitelikli Dolandırıcılık

05.08.2020 tarihinde www.aa.com.tr de -Yargıtay kedileri kısırlaştırmayan veterinerler hakkındaki beraat kararını onadı- başlığıyla yayınlanan Yargıtay 15. Ceza Dairesi kararı. Daire, kedi kısırlaştırma operasyonu yaptıklarını söylemelerine rağmen bunu gerçekleştirmeyen iki veteriner hekim hakkında -nitelikli dolandırıcılık- suçundan verilen beraat kararını onadı....
Devamını oku

26-09-2020 - 528

Kasten Yaralama Suçu - Tekerrür

Sanığın tekerrüre esas alınan ve 10/12/2012 tarihinde kesinleşen ilamı ile 2. kez mükerrir olduğu belirtilmişse de, Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinin bu dosyasında tekerrüre esas alınan Silifke Sulh Ceza Mahkemesinin 2006/401 Esas, 2008/128 Karar sayılı ilamının incelenmesinde, sanık hakkında TCK nın 86/2. maddesi uyarınca kasten yaralama suçundan ...
Devamını oku

26-09-2020 - 487

Kasten Yaralama - Suç Vasfına İlişkin Temyizde Bulunmama - Kesinlik Sınırı

Yerel Mahkemece sanık hakkında kasten yaralama suçundan TCK nın 86. maddesinin 2. fıkrası uyarınca temel ceza -120 gün adli para cezası- şeklinde belirlendikten sonra haksız tahrik ve takdiri indirim hükümleri uygulanıp sonuç cezanın 1.500 TL adli para cezası olarak tayin edildiği dosyada; sanık ... in, karar tarihi itibarıyla kesinlik sınırı olan 3.000 TL nin...
Devamını oku

26-09-2020 - 579

Kasten Yaralama - Orantılılık İlkesi - Haksız Tahrik

Adli tıp kriterleri açısından kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif (1) ila ağır (6) derece şeklinde sınıflandırılması ve 5237 sayılı TCK nin 87/3. maddesinde kemik kırığının hayat fonksiyonlarına etkisine göre cezanın en fazla (1/2) oranında artırılmasının öngörülmüş olması karşısında, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 403

Kasten Yaralama - 65 Yaşın Bitirilmiş Olması

Suç tarihinde 65 yaşını doldurmuş olup adli sicil kaydına göre de daha önce hapis cezasına mahkum olmadığı anlaşılan sanık hakkında 5237 sayılı TCK nin 86/2. maddesindeki seçimlik cezalardan hapis cezası tercih edilmesine göre, tayin edilen kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK nin 50/3. maddesi gereğince, 5237 sayılı TCK nin 50/2. maddesi de ...
Devamını oku

26-09-2020 - 389

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Tasarlama

Sanığın ayrı yaşadığı eşi ve ailesi ile görüşüp, konuşmak ve sonrasında barışmak amacıyla olaydan üç gün önce kayınpederinin evine gittiği, ancak burada aralarında tartışma çıktığı ve dosyaya yansıdığı şekilde tarafların barışmadıkları, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 551

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Tahrik İndirimi

Oluşa ve dosya kapsamına göre, suça sürüklenen çocuk ... un mağdur ... i genel adli raporuna göre karın bölgesinde 1cm, sol göğüs kafesi kısmında meme başı altında 0,5cm kesik oluşturacak şekilde yaraladığı olayda, teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar ceza indirimi öngören TCK. 35/2 nin uygulanmasında makul oranda indirim yapılması yerine, hiç ...
Devamını oku

26-09-2020 - 402

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - İlk Haksız Hareket

İlk haksız hareketin hangi tarafça gerçekleştirildiğinin tespit edilemediği kabul edildiği halde, sanığın cezasında TCK nin 29. maddesi uyarınca asgari oranda indirim yapılması yerine yanılgılı değerlendirme sonucu bu maddenin uygulanmasına yer olmadığına hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 464

Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Alt Sınırdan Uzaklaşma

Mağdurun göğüs bölgesinden, kalbe nafiz, kalbin apeks sol ventrikülünde yaralanmaya ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde yaralandığı olayda; mağdurda oluşan yaralanmanın niteliği dolayısıyla meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığına göre, sanıklar hakkında teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar ceza öngören TCK.nin 35. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 547

Kasten Öldürme Suçu - Müşterek Faillik

Uyuşmazlık; sanığın kasten öldürme suçuna iştirakinin TCK nın 37. maddesi kapsamında -müşterek faillik- mi, yoksa TCK nın 39. maddesi kapsamında -yardım eden- niteliğinde mi olduğunun belirlenmesine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 534

Kasten Öldürme - Nitelikli Hal - Ek Savunma

Sanık hakkında maktul ... e karşı eylemiyle ilgili olarak, TCK nin 81/1, 53. maddeleri uygulanması istemiyle kamu davası açıldığı, Bölge Adliye Cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalasınında bu yönde olduğu dosya kapsamından anlaşılmakla, ek savunma hakkı tanınmadan TCK. 82/1-a maddesi ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 414

Kasten Nitelikli Öldürme - Yardım Eden - Haksız Tahrik

Uyuşmazlık; sanıklar hakkında kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları bakımından haksız tahrik hükmünün uygulanma koşullarının oluşup oluşmadığının belirlenmesine ilişkindir. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 306

Karşılıksız Yararlanma 2

Sanığa ait tarımsal sulama kuyusunda bulunan sayacın 02.04.2008 tarihinde endeks gerilemesi sebebiyle söküldüğü ve sanığın karşılıksız yararlanma suçunu işlediğinin sabit olduğu ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 29/2-b maddesi gereğince, ziraat bilirkişisi de dahil olmak üzere elektrik bilirkişisinden endeks üzerindeki tutanak sonrası ...
Devamını oku

26-09-2020 - 393

Karşılıksız Yararlanma

Sanık hakkında 22.11.2010 tarihinde düzenlenen tutanakta, kayıtsız sayaç ile kullanım yapıldığının belirlendiği, bilirkişi raporuna göre ise tutanak öncesi tüketimin kurulu güç ve tutanak sonrası tüketimlerin altında kaldığının tespit edilmesi karşısında; öncelikle ziraat bilirkişisi eşliğinde keşif yapılarak, dinamonun kurulu gücü, tarımsal sulama yapılan arazinin ...
Devamını oku

26-09-2020 - 526

Kararı Veren Hakimin Üst Mahkemede De Bulunması

5271 sayılı CMK nın 23/3 ve 318/1 maddeleri gereğince önceki yargılamada görev yapan hakimlerin görev aldığı mahkeme heyetince verilen yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair karar ile bu karara yönelik yapılan itirazın reddine dair verilen kararın usul ve yasaya uygun olup olmadığına ilişkindir....
Devamını oku

26-09-2020 - 527

Kaçakçılık - Yanlış Fıkranın Uygulanması

Sanık hakkında suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 28.06.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasanın 89. maddesiyle değişik 5607 sayılı Yasanın 3/18-son cümle delaletiyle anılan Yasanın 3/5. ve 3/10. madde ve fıkraları gereğince uygulama yapılması ve yine aynı Yasanın 3/22. maddesinin de uygulama şartlarının ...
Devamını oku

26-09-2020 - 682

Kaçakçılık - Etkin Pişmanlık 2

Hükümden sonra 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun un 62. maddesi ile değişik 5607 sayılı Kanun un 5.maddesi uyarınca, kovuşturma aşamasında -etkin pişmanlık- hükümlerinin uygulanmasının olanaklı hale geldiği anlaşılmakla, ilgili hükümlerin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığı araştırılarak ...
Devamını oku

26-09-2020 - 301

Kaçakçılık - Etkin Pişmanlık

Hükümden sonra 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 62. maddesi ile değişik 5607 sayılı Kanunun 5.maddesi uyarınca, kovuşturma aşamasında -etkin pişmanlık- hükümlerinin uygulanmasının olanaklı hale geldiği anlaşılmakla, ilgili hükümlerin uygulanma koşullarının bulunup bulunmadığı araştırılarak ...
Devamını oku

26-09-2020 - 319

İzinsiz Define Araştırma Suçuna Teşebbüs

Olay günü, Sinop- Kastamonu karayolu üzerinde sanığın kullanımındaki 37 EN 215 plakalı aracın trafik kazasına karışması nedeniyle, kolluk ekipleri tarafından aracın yanma riskine binaen şahısların mal kayıplarının engellenmesi amacıyla araçta yapılan kontrolde, aracın bagajında bulunan siyah çanta içerisinde bir adet dedektör ve el tutamağı bulunduğu, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 632

İzinsiz Araştırma, Kazı Ve Sondaj Yapma

Sanık hakkında anılan Kanunun 74/1-1. cümlesi uyarınca tayin edilen temel cezada, olay yerinde keşif yapılarak, kazı mahallinin sit alanı veya 2863 sayılı Kanuna göre korunması gerekli başka bir yer olup olmadığı tereddütsüz şekilde belirlendikten sonra 74/1-2. cümlesi uyarınca indirime gidilip gidilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin,...
Devamını oku

26-09-2020 - 269

İzin Tecavüzü Suçu

Somut uyuşmazlıkta; sanığın, askerlik hizmetini yerine getirdiği sırada 03/05/2015 günü saat 07:43 de 7 gün kanuni izne gönderildiği, er-erbaşlara kanuni izinleriyle birlikte her takvim yılı içinde bir kez yol süresi tanınması gerektiği, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 477

İmar Kirliliğine Neden Olma

TCK nın 184. maddesinin 12/10/2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olması karşısında, suça konu imalatların hangi tarihte yapılmış olduğunun tespiti açısından, yapının bulunduğu yere ilişkin önceki yıllara ait hava fotoğrafları ve uydu görüntülerinin temin edilip, bilirkişiden imalatların yapım tarihinin belirlenmesine yönelik teknik verilere dayalı ek rapor alınmaksızın ...
Devamını oku

26-09-2020 - 639

İmar Kirliliğine Neden Olma

Yapı tatil zaptında belirtilen ruhsata aykırı ilave inşaatın bina vasfında olup olmadığı, taşıyıcı unsurunun etkilenip etkilenmediği ve inşaat ruhsatına aykırı olarak alan kazanımı olup olmadığı hususlarında ve yapım tarihine ilişkin imalatdaki eskime, yıpranma, kabarma, dökülme ve korozyon durumları gibi yıpranma oranını da içeren teknik verilere göre hava...
Devamını oku

26-09-2020 - 571

İletişimin Tespiti, Dinlenilmesi, Kayda Alınması

Sanığa atılı eylemin suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliğine göre, 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasanın 8/4. maddesine aykırılık suçunu oluşturduğu ve CMK nun 135/6. maddesinde 4733 sayılı Yasa kapsamında kalan suçlar ile ilgili olarak dinleme yapılabileceğine ilişkin düzenleme bulunmaması karşısında, iletişimin tespiti tutanaklarının tek başına ...
Devamını oku

26-09-2020 - 338

İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Somut olayda çekilen NST nin nonreaktif olduğu hekim tarafından reaktif olarak değerlendirildiği ve takibe alındığı 04.05.2009 günü 04.00 de sezeryan ameliyatına alınarak ölü doğurtulduğundan zamanında doğumhane hazırlanarak uygun takip ve tedavisi yapılması durumunda da bebeğin kurtulmasının kesin olmadığı- nın belirtilmesi karşısında, sanık ...
Devamını oku

26-09-2020 - 515

İftira Suçu - Akıl Hastalığı

5237 sayılı Kanunun -akıl hastalığı- başlıklı 32. maddesinde yer alan - (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur. (2) Birinci fıkrada yazılı derecede ...
Devamını oku

26-09-2020 - 330

İftira

Sanığın iftira teşkil eden ihbarı üzerine, mağdurun ikametinde arama yapılması suretiyle koruma tedbiri uygulanmış olması karşısında, sanık hakkında tayin olunan temel cezanın TCK nın 267/3. maddesi uyarınca arttırılması gerektiği gözetilmeyerek eksik cezaya hükmolunması kanuna aykırıdır....
Devamını oku

26-09-2020 - 544

İcra Memurunun Geç Hacze Çıkması

5237 sayılı TCK nın 257. maddesinde belirtilen görevi kötüye kullanma suçunun oluşması için, görevin gereklerine aykırı davranış yanında objektif cezalandırma şartı olan -kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olunması- ya da -kişilere haksız bir menfaat sağlanması- şartlarından birinin de bulunması gerektiği ancak somut olayda son hacizden ...
Devamını oku

26-09-2020 - 381

Hukuki Anlam Ve Sonucunu Algılayıp Algılayamama

Sanıkların, üzerlerine atılı yağma suçunu oluşturan fiillerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadıkları ve/veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin yeterince gelişmiş olup olmadığı yönünde usulüne uygun rapor alınmadan, soruşturma aşamasında alınan...
Devamını oku

26-09-2020 - 338

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Sanığa yüklenen ve 5237 Sayılı TCK nın 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle, 24/10/2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanun’un 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK nın 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemleri ...
Devamını oku

26-09-2020 - 593

Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma - Uzlaştırma

Sanığa yüklenen ve 5237 Sayılı TCK nın 155/2. maddesinde düzenlenen hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu nedeniyle, 24/10/2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanunun 26. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK nın 253. ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemleri ...
Devamını oku

26-09-2020 - 357

Hırsızlık Malının Değerinin Azlığı

Katılanın beyanına göre, sanığın çekmecede bulunan yaklaşık 20,00 TL yi ve birkaç tane kutu kolayı çaldığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK nın 145. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

26-09-2020 - 558

Hırsızlık - Yetersiz Delil Sebebi İle Beraat

Sanıkların kiraladıkları araç içinde yakalandıkları, yakalandıklarında başka dosya müştekisine ait suça konu trafo yağlarının ele geçirildiği, sanıkların kiraladıkları aracın GPRS bilgileri incelendiğinde müştekilerin ortak kullandıkları trafonun yanında 7 dakika kadar durduğunun tespit edildiği, müşteki ve katılanlar ile ... ın alınan ifadelerinde tarlalarında...
Devamını oku

26-09-2020 - 398

Hırsızlık - Bina Vasfı Olup Olmadığı

Hırsızlık eyleminin gerçekleştiği ... a ait olup kullanılmayan yerin bina vasfında olup olmadığı dosya kapsamından tam olarak anlaşılamaması nedeniyle gerekirse mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak bu yerin bina vasfında olup olmadığı belirlenip, suç yerinin bina niteliğinde olduğunun tespiti halinde sanık hakkında 5237 sayılı TCKnın 142/2-h ...
Devamını oku

26-09-2020 - 541

Hazır Bulunduğu Oturumda Son Söz Sanığa Verilmeden Hüküm Kurulması

Uyuşmazlık; sanığa atılı nitelikli cinsel saldırı suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkin ise de Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi uyarınca öncelikle, hazır bulunduğu oturumda son söz sanığa verilmeden hüküm kurulmasının, savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir....
Devamını oku

26-09-2020 - 300

Hagb Açıklamasında Sanığın Aleyhine Daha Ağır Bir Ceza Belirlenemez

Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan sanık hakkında, ilk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesince TCK nın 125. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi, 43. maddesinin ilk fıkrası, 62. maddesi ve 52. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları uyarınca 4.540 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına...
Devamını oku

26-09-2020 - 611

Haciz - Avukata Saldırı - Yargı Görevi - Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu

Sanıklardan ..... in kefili olduğu bir borç nedeniyle haciz işlemlerinde bulunmak üzere olay günü icra memuru olan katılan ile alacaklı vekili olan katılanın sanığın evine geldikleri, sanıkların o sırada haciz mahallinde olmadıkları, katılanlar evde bir süre bekledikten sonra olay yerine önce sanığın geldiği, bu sanığın gelir gelmez sinkaflı küfür ederek katılana ...
Devamını oku

26-09-2020 - 407

Haciz - Avukata Hakaret - Baronun Katılma Talebi

Katılan avukata karşı haciz işlemi sırasında gerçekleştirilen görevi yaptırmamak için direnme ve hakaret suçlarından dolayı anılan İstanbul Baro Başkanlığının doğrudan bir zarar görmemesi, dolaylı veya muhtemel zararların kamu davasına katılma hakkı vermemesi ve herhangi bir kanunda baro tüzel kişiliğinin bu suçlardan açılan kamu davasına katılmasını ...
Devamını oku

26-09-2020 - 662

Güvenli Sürüş Yeteneği - Alkollü Araç Kullanma

Sanığın idaresindeki otomobille, meskun mahalde, gündüz vakti, tek yönlü parke kaplama yolda seyri sırasında, T şeklindeki kavşağa geldiğinde geçiş önceliğine uymayarak aracının ön sağ kısmıyla, gidiş yönüne doğru sağdan gelen motorlu bisikletin ön sol kısmına çarptığı, sanığın asli kusurlu şekilde bir kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilecek ...
Devamını oku

26-09-2020 - 298

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Uzlaştırma

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6763 sayılı Kanunun 34. maddesi ile değişik CMK nın 253/1. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (c) bendi uyarınca, üst sınırı üç yılı geçmeyen atılı suçun uzlaştırma kapsamına alınmış olması karşısında; anılan Kanunun 35....
Devamını oku

26-09-2020 - 489

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Hakaret

Sanık ve temyiz dışı sanığın alkollü olarak araç kullanmaları ve bu yönde uyarıda bulunan kolluk görevlilerine hakaret ve tehdit sözleri söylemeleri üzerine adli işlem yapmak amacıyla olay yerine gelen resmi kolluk görevlilerine yönelik de aynı eylemlerine devam etmeleri şeklinde gelişen olayda; ...
Devamını oku

26-09-2020 - 546

Görevi Kötüye Kullanmak - Zincirleme Suç

2009-2010 yıllarını kapsayan eylemler hakkında atılı suçları bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda işleyen sanığın eylemlerinin TCK nın 43. maddesi uyarınca zincirleme suç kapsamında kaldığı, aynı Kanunun 3, 61. maddeleri de gözetilerek tek hüküm kurulması gerektiği nazara alınmadan ve suç kastının nasıl yenilendiği, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 279

Görevi Kötüye Kullanma - Zincirleme Suç Hükümleri

UYAP sisteminden yapılan sorgulamada; suç tarihinde Yoncalı Belediye başkanı olarak görev yapan sanık hakkında benzer nitelikteki eylemlerinden dolayı aynı suçtan kamu davaları açıldığının anlaşılması karşısında, tüm mevcut davaların araştırılarak, derdest ise birleştirilmesinden, karara çıkmış ve kesinleşmiş ise onaylı örneklerinin getirtilerek...
Devamını oku

26-09-2020 - 494

Görevi Kötüye Kullanma - Unsurları

TCK nın 257. maddesinde tanımlanan suçun oluşabilmesi için görev gereklerine aykırılık yanında objektif cezalandırma şartlarından kişi mağduriyeti, kamu zararı, kişilere haksız bir menfaat (kazanç) sağlama unsurlarından birisinin de mevcut olması gerektiği gözetilerek, sanığın ne suretle suç kastıyla hareket ettiğinin ve objektif cezalandırma koşullarının ne ...
Devamını oku

26-09-2020 - 408

Görevi Kötüye Kullanma

Sanığın görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiası ile cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmasına rağmen 5237 sayılı TCKnın 86/2. maddesinin uygulama maddesi olarak gösterilmesi, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 439

Gizli Tanık Dinlenir İken Sanık Veya Müdafinin Bulundurulmaması Bozma Nedenidir

Tanığın gizlice dinlenmesi sırasında mahkeme heyeti tarafından reaksiyonlarının doğrudan gözlemlenmesine karşın sanık ve müdafisine ses yoluyla dahi bu imkanın sağlanmaması, savunma tarafının, tanığın sorulan sorulara verdiği cevaplar sırasında kişisel izlenim elde edememesi ve soru sormak suretiyle beyanlarının güvenilirliğini denetleme imkanlarının ...
Devamını oku

26-09-2020 - 580

Gıyapta Tehdit - Zincirleme Suç - Nitelikli Hal

Somut olayda, sanığın, katılan ... ın göndermiş olduğu mesajlardan dolayı katılanın evine gittiği, kapıyı katılanın babası olan ... ın açtığı, bu sırada katılanın annesi olan ... ın da olay yerinde olduğu, iletilmesi kastıyla ... a -... ye söyle hareketlerine dikkat etsin, ona buna mesaj atıp benim üzerine salmasın- dediği, eline almış olduğu tabancayı da havada sallayarak ...
Devamını oku

26-09-2020 - 693

Fetö Üyeliği - Yetkili Cumhuriyet Savcılığı

FETÖ/PDY Üyelerine ilişkin soruşturmada yetkili yer, şüphelinin örgütsel faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştiği iddia edilen yer Cumhuriyet Başsavcılığıdır. ...
Devamını oku

26-09-2020 - 752

Faillik - Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma

Sanığın uyuşturucu madde satın almak isteyen kişi ile uyuşturucu maddeyi satan inceleme dışı diğer sanığın irtibatını sağlayarak alışveriş sırasında da yanlarında bulunmak suretiyle TCK nın 37/1. maddesi anlamında, -fail- olarak suça iştirak ettiği gözetilmeden TCK nın 39. maddesi gereğince yardım eden sıfatındaki kişi olarak nitelendirilerek eksik ceza tayini, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır....
Devamını oku

26-09-2020 - 626

Evin Satılmasına Engel Olmak - Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu

Katılana ait suça konu mesken niteliğindeki taşınmazın katılan tarafından satılmak istenmesine karşın aynı zamanda katılanın abisi olup bu evin üst katında oturan sanığın katılan ile aralarında bulunan bahse konu evden kaynaklı anlaşmazlık nedeniyle, suça konu dairenin satılmasını engellemek amacıyla gelen müşterilere evin girişini tuğla ile ikiye ayıracağını ...
Devamını oku

26-09-2020 - 433

Evden Kaçan Kız Kardeşinin Saçını Kesme - Kötü Muamele

Her ne kadar suça konu eylem mağdurun vücut bütünlüğüne müessir olarak gerçekleştirilmiş ve mağdurda bedeni bir zararı mevcut ise de eylemin mağdurun vücuduna acı vermemesi ve ruh sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulduğundan bahsedilememesi nedeniyle kasten yaralama suçunun oluşmadığı, ancak failin kız kardeşini cezalandırmaya ...
Devamını oku

26-09-2020 - 507

Eşini Kefil Gösterip Onun Yerine İmza Atma

Belgede sahtecilik suçlarında önceden verilen rıza üzerine borçlu yerine onun imzasının atılmasında zarar verme bilinç ve iradesi ile hareket edilmediğinden suç kastından söz edilemeyeceği, rızanın açık veya zımni olabileceği cihetle; ...
Devamını oku

26-09-2020 - 396

Elektronik İşlemler

Sanık müdafiine, mahkeme kaleminde yapılan fiziki tebligat parçası üzerinde tebliğ tarihi olarak 06.05.2013 tarihi yazılmış ise de; Uyap sistemi üzerinden yapılan incelemede bahse konu tebligatın 06.06.2013 tarihinde sistem üzerinden başlatıldığı, dolayısıyla sanık müdafiinin gerekçeli karara ilişkin tebligatı 06.06.2013 tarihinde tebellüğ edip, aynı tarihte ...
Devamını oku

26-09-2020 - 375

Edimin İfasına Fesat Karıştırma - Davaya Katılma

Sanıkların üzerlerine atılı edimin ifasına fesat karıştırma suçunun zarar göreni olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının, bu sıfatının gereği olarak CMK nın 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmesi gerektiği halde, ...
Devamını oku

26-09-2020 - 392

Düzeltilebilir Yazım Hatası

Gerekçeli karar başlığında suç adının -Silahlı terör örgütüne yardım etme- yerine -silahlı terör örgütüne üye olma- olarak yazılması mahallinde düzeltilebilir yazım hatası kabul edilmiş olup; ...
Devamını oku

26-09-2020 - 425

Düğünde Silahla Havaya Ateş Etme

Somut olayda; sanığın olayın meydana geldiği yerde düğün sebebiyle çok sayıda misafir grubunun olması, sanığın böyle bir ortamda silahla havaya ateş etmesi, tutukluk yapan silahla uğraşırken olay yerinde bulunan insanların yaralanabileceğini hatta ölebileceğini öngörmesine rağmen eylemini devam ettirdiği anlaşılmakla, mağdura karşı olası kastla ...
Devamını oku

21-09-2020 - 613

Doktor Hatası - Görevi Kötüye Kullanma

Dosya içerisinde bulunan raporda -... in 37 haftalık gebelik sancılı bir şekilde 17/07/2011 tarihinde saat 03:00 da doğumevine başvurduğu, muayenesinin yapıldığı, NST sinin çekilip yatışının yapıldığı, mayii takıldığı, tansiyon nabız ve ateşi ölçüldüğü, saat 03:10 da tekrar NST sinin çekildiği, çekilen NST lerinin reaktif olduğu, saat 05:30 da sularının sızdığı, saat...
Devamını oku

21-09-2020 - 477

Doktor - İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Somut olayda NST kayıtlarının bulunmaması, müştekinin kendisine 3 defa NST yapıldığına dair beyanı karşısında, müştekinin hastanede gece saat 03:00 sıralarından doğumun gerçekleştiği 11:30 saatine kadar saat başı NST kontrolü yapılması gerektiği genel tıp uygulamalarında bilindiğine göre, sanıkların düzenli aralıklarla NST tetkiki yapmaması...
Devamını oku

21-09-2020 - 560

Doğum - Çocuğun Ölmesi - Taksirle Öldürme

Sanıkların kusurlu olup olmadıkları hususunda şüpheye düşüldüğü, sanıklara atfedilecek kusurun tartışmayı gerektirmeyecek şekilde kesin bir biçimde saptanması, doğumun meydana gelen tüm olumsuzluklara rağmen sanık doktor tarafından sezeryan yolu ile değil de normal doğum şeklinde yapılmasına karar verilmesi eyleminde ihmal ve kusurunun ...
Devamını oku

21-09-2020 - 500

Direnme Kararında İlk Karara Atıfta Bulunulmamalı Yeniden Hüküm Kurulmalıdır

Yerel Mahkemece bozma kararından sonra yapılan yargılama sonucunda, önceki hükümde direnilmesine karar verilmesiyle yetinilip yeni bir hüküm kurulmadığı ve hükme ilişkin herhangi bir gerekçe gösterilmediği anlaşılmaktadır....
Devamını oku

21-09-2020 - 427

Dini Duygular - Nitelikli Dolandırıcılık

Alacaklarını tahsil edemediğini söyleyen kişiden, -Cinlerim var, onlar vasıtasıyla çözüm bulurum- diyerek para alan sanığın, katılanın dini duygularını kullanarak hileli hareketlerle dolandırdığı anlaşıldığından sanığın 5237 sayılı TCK nın 158/1-a maddesi uyarınca mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine dair hüküm kurulması, kanuna aykırıdır....
Devamını oku

21-09-2020 - 511

Dahilde İşleme Rejimi - Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Eşdeğer eşya kullanılarak yapılan üretiminden sonra öncelikle süresi içerisinde alınması gerekli vergiler teminata bağlanarak yasal ithalatın yapılması ve eşdeğer eşya ayniyatının yapılabilmesi için Gümrük Yönetmeliğinin 352. maddesi uyarınca suça konu beyannamedeki bilgilerin eşdeğer eşyayı tanımlamaya imkan vermesinin zorunlu olduğu, bu bağlamda...
Devamını oku

21-09-2020 - 426

Çocuğun Cinsel İstismarı - Çelişkili Beyanlar

Mağdurenin yaklaşık beş yıldır devam ettiğini iddia ettiği eylemleri, ailesinden gizlice çalışmaya başlaması ve erkek arkadaşıyla görüşmesi nedeniyle sanık babası tarafından dövülüp okuldan alınarak dini eğitim veren bir yurda yerleştirildikten sonra arkadaşı ile annesine taciz olarak kısmen anlatması ve sonraki süreçte okul idaresi tarafından durumun...
Devamını oku

21-09-2020 - 441

Çocuğu Öldürmeye Teşebbüs - Duruşmadan Haberdar Edilme

Sanık hakkında; mağduru nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan açılan kamu davasında, 6284 sayılı Kanunun 2/1-d ve 20/2. maddeleri uyarınca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatının gereği olarak CMK nin 233 ve 234. maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve öteki ...
Devamını oku

21-09-2020 - 581

Cumhuriyet Savcısına Bilgi Vermeden Kendiliğinden Harekete Geçme

Somut olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’ne sanığın işlettiği masaj salonunda fuhuş yapıldığının ihbar edilmesi üzerine, Cumhuriyet Savcısının CMK nın 160 vd. maddelerine göre yaptığı yazılı veya sözlü bir görevlendirme bulunmaksızın, kolluk görevlisinin, müşteri kılığında suça konu yere gittiği, sanık ile 130 TL masaj bedeli olarak ...
Devamını oku

21-09-2020 - 571

Cmuk - Cmk - Hangi Kanun Dönemine İlişkin Temyiz Süresinin Uygulanacağı

5271 sayılı CMK nın 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine, 1412 sayılı CMUK nın yürürlükten kaldırılmasına rağmen 5320 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrası ile bölge adliye mahkemelerinin Resmi Gazete de ilan edilecek göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1412......
Devamını oku

21-09-2020 - 404

Cinsel Saldırı - Babacan Tavır

Olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık ..... nin iş yerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi, diğer tanık beyanları, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın aynı yerde birlikte çalıştığı mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut......
Devamını oku

21-09-2020 - 613

Ceza Genel Kurulunun Bozma Kararı Sonrasi Verilecek Hüküm

Uyuşmazlık; sanık ... ın tasarlayarak öldürme suçuna iştirakinin TCK nın 37/1. maddesi kapsamında -müşterek faillik- mi, yoksa TCK nın 39. maddesi kapsamında -yardım eden- niteliğinde mi olduğunun belirlenmesine ilişkin ise de Yargıtay İç Yönetmeliği nin 27. maddesi uyarınca öncelikle Yerel Mahkeme kararının -yeni hüküm- niteliğinde olup olmadığının... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 674

Bylock Kullanıcılarının Tespiti - Silahlı Terör Örgütü

Sanığın ihraç edilmeden önce polis memuru olarak görev yaptığı nazara alınarak ilgili yerlere yazı yazılmak suretiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun 18.04.2017 tarih ve 2017/68532 sayılı soruşturması kapsamında ele geçirilen FETÖ/PDY emniyet mahrem yapılanmasına ilişkin dijital......
Devamını oku

21-09-2020 - 405

Bozmadan Sonra Son Sözün Sanığa Verilmemesi Bozma Sebebidir

Yerel Mahkemece bozmadan sonra yapılan yargılama aşamasında 24.10.2018 tarihli oturumda, hazır bulunan sanıklara son söz hakkı tanınmadan yargılama bitirilmek suretiyle hükmün tesis ve tefhim edilmesi, CMK nın 216. maddesinin üçüncü fıkrasına açıkça aykırılık oluşturduğundan, savunma hakkının kısıtlanması sonucunu doğuran bu usule aykırılık......
Devamını oku

21-09-2020 - 467

Bir Planlama Dahilinde Görüşmenin Gizlice Kaydedilmesi

Kişilerin yalnızca hukuka ve yöntemine uygun biçimde kaydedilen ses ve görüntü kayıtlarının delil niteliği bulunmaktadır. Buna karşın bir kişinin yaptığı görüşmenin gizlice kaydedilmesi hukuka aykırı olduğundan, delil olarak değerlendirilmesi olanaklı değildir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 509

Belediye Başkanı - İmar Planı - Görevi Kötüye Kullanma Suçu

Kooperatif adına 18/08/2009 tarihli inşaat ruhsatı düzenledikleri, imar planında gerçekleştirilen bu değişikliklerin herhangi bir yasal gerekçesinin olmadığı, yoğunluk artışına neden olan değişikliklerle ilgili emsal hesaplaması yapılmadığı, sosyal donatı alanı ayrılmadığı, plan müellifinin görüşünün alınmadığı, değişikliğin parsel bazında gerçekleştirildiği, bundan......
Devamını oku

21-09-2020 - 356

Bebeğin Anne Karnında Ölmesi - Kişilik - Taksirle Yaralama

Somut olayda ÇKS de bozulma olduğunda hastanın sezaryene alınmasının gerektiği, hastanın takibinin ebe, hemşire ve doktorun içinde bulunduğu bir ekip tarafından sık aralıklarla yapılmasının gerektiği, bu takip düzenli yapılmadığından öncesinde çocuk kalp sesleri alınmasına rağmen sıkıntıya girmesi halinde doğumun doğal yolla ya da sezeryan ile......
Devamını oku

21-09-2020 - 386

Başkalarına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerini Kullanma

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun oluşabilmesi için, failin işlemiş olduğu bir suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla hareket etmesi gerekir....
Devamını oku

21-09-2020 - 506

Başka Suçtan Hükümlü Olmak - Savunma Hakkı

Uyuşmazlık; UYAP sistemindeki kayıtlara göre yargılama sırasında başka suçtan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu anlaşılan sanığın Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü bildirdiği ve hükmün açıklandığı son oturuma getirtilmeden karar verilmesinin savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olup olmadığının belirlenmesine... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 529

Başbakana Hakaret - Rahatsız Edici Ve Kaba Hitap Tarzı Sözler

Sanığın katılanın gıyabında sarf etmiş olduğu, -Başbakan bizim halimizi bilmez, Başbakan kim kardeşim, Başbakan kukladır kukla, onun ile bunun ile masaya oturur, pazarlık yapar bizim halimizi sormaz- şeklindeki sözlerin, rahatsız edici ve kaba hitap tarzında olduğu kabul edilmekle birlikte, bu sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi gerektiği, sözlerin açıkça, katılanın onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ni...
Devamını oku

21-09-2020 - 278

Bank Asya - Bilirkişi - Sonuca Etkili Olmaması

Sanıklara ait bütün hesapların açılış tarihlerinden itibaren hesap hareketlerini içerir dökümlerinin getirtilip incelenmesi, gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak sureti ile örgüt liderinin talimatı üzerine katılım hesabı açma ve mevduat artışı gibi mutad dışına çıkan hesap hareketlerinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, toplanan diğer deliller karşısında sonuca etkili...
Devamını oku

21-09-2020 - 460

Bandrolü Bulunmayan 46 Karton Sigara

Sanıkta ambalajında bandrol bulunmayan 46 karton sigara ele geçirilen uyuşmazlıkta suça konu eşyanın miktar olarak ticari değerde olduğu gözetilmeksizin sanığın mahkumiyeti yerine beraatine karar verilmesi kanuna aykırıdır....
Devamını oku

21-09-2020 - 452

Babanın Evli Kızını Sevgilisiyle Buluştuğu Sırada Öldürmesi - Haksız Tahrik

Olaydan önce maktul ... in maktul ... yı evlenmek üzere ailesinden istediği ancak buna izin verilmediği, maktulenin akrabası olan ...ile evlendirildiği ancak maktullerin görüşmeye devam ettikleri, bu durumu öğrenen eşi ve ailesinin maktuleyi babası olan sanığa olay günü teslim ettikleri, hamile olan maktulenin olay gecesi eşinin evine dönmek istemediği... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 364

Avukatlık Faaliyeti - Güveni Kötüye Kullanma

Sanığın tahsil ettiği söz konusu miktardan avukatlık ücretini düştükten sonra kalan miktarı, katılanın muvafakatname verdiği ... isimli şahsa belge karşılığı teslim ettiğini belirterek basit yazılı belge ibraz etmesi......
Devamını oku

21-09-2020 - 480

Avukatın Senetleri Tahsile Girmek İçin Para Alması Ve İcraya Koymaması

Avukat sanığın, katılanın alacaklı olduğu iki adet senet bedelini tahsil etmek üzere katılanın vekilliğini üstlendiği ve katılandan masraf olarak toplam 500 Türk lirası aldığı halde, senetlerle ilgili icra takibi başlatmadığı, senetleri ve masraf adı altında aldığı parayı da katılana iade etmediği şeklinde gerçekleştiği iddia olunan eyleminin, 5237 sayılı TCK nın 247. maddesinde yazılı zimmet suçunu oluşturur....
Devamını oku

21-09-2020 - 608

Avukat - Zimmet Suçunun Yasal Unsurlarının Oluşmaması

Sanığın eyleminin vekalet ilişkisinden kaynaklanması nedeniyle zimmet suçunun yasal unsurlarını oluşturmadığı, eylemin bu hali ile hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu anlaşıldığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir....
Devamını oku

21-09-2020 - 556

Avukat - Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

Konya Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapan sanığın, katılan tarafından verilen vekaletnameye istinaden alacaklı vekili sıfatı ile borçlu Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hakkında toplam 20.930,17 TL alacağın tahsili için Konya 6. İcra Müdürlüğü’nün 2011/3357 esas sayılı dosyası üzerinden icra takibi başlattığı......
Devamını oku

21-09-2020 - 328

Avukat - Görevi Kötüye Kullanma

Sanığın, Konya Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yaptığı, sanığın katılanın hamili olduğu iki adet bonoyu tahsil amacıyla ve icra masrafları için 1000 TL para aldığı ancak bu bonolarla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı, bonoları ve masrafı için aldığı parayı iade etmediği ve bu şekilde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğinin iddia ...
Devamını oku

21-09-2020 - 431

Aleyhe Olan Bozmaya Karşı Sanıkların Beyanı Alınmadan Yargılamaya Devam Edilmesi

Sanık hakkında basit dolandırıcılık suçundan TCK nın 157. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Yerel Mahkemece verilen mahkumiyet hükmünün Özel Daire tarafından sanığın eyleminin TCK nın 158. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğundan bahisle bozulduğu, aleyhe olan bozmaya karşı savunma... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 688

Açık Kasa Kamyonun Kasasından Dürülü Halde Bulunan Çadırın Gece Vakti Çalınması

Sanıkların park halindeki açık kasa kamyonun kasasından dürülü halde bulunan çadırın gece vakti çalınması şeklindeki eylemin TCK nın 141/1 maddesine uyan suçu oluşturduğu gözetilmeden anılan Kanunun 142/2 h maddesi uygulanarak fazla ceza tayini bozmayı gerektirmiştir....
Devamını oku

21-09-2020 - 542

8 Şişe Kaçak Viski Kişisel Kullanım Sınırındadır

Sanığın elindeki siyah poşette 8 şişe 70 cl.lik viskinin ele geçirildiği olayda; sanığın savunmalarında suça konu içkileri hediye olarak aldığını beyan ettiği gibi miktar itibarıyla kişisel kullanım sınırları içerisinde kaldığı anlaşılmakla, dava konusu içkilerin sanık tarafından ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli, savunmasının aksine her türlü......
Devamını oku

21-09-2020 - 441

6545 Sayılı Yasadan Önce Kesinleşmiş Hagb Kararı

Sanığın sabıkasında görülen ilamın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin olması, CMKnın 231/8. maddesine 6545 sayılı Yasanın 72. maddesiyle, Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez, cümlesi eklenmiş ise de......
Devamını oku

21-09-2020 - 553

6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Ön Ödeme

Suça konu silahın bulunamadığı, bu nedenle yasak nitelikte olduğu hususunun tespit edilemediği görülmekle, 6136 sayılı Yasanın 13/1. madde ve fıkrasında tanımlanan suçun yasal unsurlarının oluşmadığı halde yazılı şekilde atılı bu suçtan mahkumiyet kararı verilmesi......
Devamını oku

21-09-2020 - 555

6136 Sayılı Yasaya Aykırılık - Adli Para Cezası

Suç tarihinde yürürlükte bulunan 6136 sayılı Yasanın 13/1. maddesinde öngörülen temel adli para cezasının 5252 sayılı Yasanın 4, 5/2. maddesi uyarınca 450 TL adli para cezası olduğu gözetilmeden, hükümlünün aleyhine olacak şekilde suç tarihinde yürürlükte olmayan ve 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Yasa ile değişik 13/1. maddesi uyarınca fazla tayini yasaya aykırıdır....
Devamını oku

21-09-2020 - 604

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet

Sanıklar hakkında suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasanın 89. maddesiyle değişik 5607 sayılı Yasanın 3/18-son cümle delaletiyle anılan Yasanın 3/5. ve 3/10. madde ve fıkraları gereğince uygulama yapılması ve yine aynı Yasanın 3/22. maddesinin de uygulama şartlarının... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 331

4733 Sayılı Kanuna Aykırılık

Suç tarihinde yürürlükte olan 4733 sayılı Yasa ile 6545 sayılı Yasa ve 7242 sayılı Yasa ile değiştirilen 5607 sayılı Yasanın ilgili hükümleri (5607 sayılı Yasanın 3/18. maddesinin yollamasıyla 3/1 ya da 3/5, 3/10-son cümle, 5/2, 3/22) olaya uygulanarak her iki yasanın uygulanması sonucu belirlenen sonuç cezalar karşılaştırılmak suretiyle suça sürüklenen... ...
Devamını oku

21-09-2020 - 595

2313 Sayılı Kanuna Aykırılık - Görevsizlik Kararı

Sanık hakkında, münhasıran kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi, suçundan kamu davası açılmış ise de; dosya kapsamına göre, suça konu 75 kök kenevir bitkisi ile bu kenevirlerden elde edilebilecek esrar miktarı dikkate alınarak sanığın eyleminin 2313 sayılı Kanunun 23. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinde......
Devamını oku

28-05-2021 - 407

213 Sayılı Kanuna Aykırılık

Sanık ... hakkında, 2009 takvim yılında sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenleme, suçundan kamu davası açıldığı halde, sanığın 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte müstahsil makbuzu ve fatura düzenleme suçunu işlediği kabul edilerek 2007 ve 2008 takvim yılları yönünden açılmayan davadan hüküm kurulması, ...
Devamını oku