Odun Fırlatarak Ölüme Sebebiyet Verilmesi - Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma

09-01-2022 - 50

Odun Fırlatarak Ölüme Sebebiyet Verilmesi - Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 1. Ceza Dairesi
2021/8433
2021/15186
2021-12-21

1) Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinin 17/06/2020 tarih ve 2019/109 Esas, 2020/25 Karar sayılı kararı ile; sanık hakkında maktule karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan 5237 sayılı TCK'nin 87/4-2, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına.

2) ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 10/02/2021 tarih ve 2020/1879 (E), 2021/473 (K) sayılı kararı ile; istinaf başvurularının kabulü ile ilk derece mahkemesinin verdiği mahkumiyet hükmü kaldırılarak sanığın maktule karşı kasten öldürme suçundan 5237 sayılı TCK'nin 81/1, 29, 62, 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasında dair.

... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 10/02/2021 tarih ve 2020/1879 (E), 2021/473 (K) sayılı kararının sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından 5271 sayılı CMK'nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Dosya incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin, 7079 sayılı Kanun'un 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 299. maddesi uyarınca REDDİ ile incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Sanık hakkında ilk derece mahkemesince hükmedilen hapis cezalarının beş yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;

Katılan vekilinin haksız tahrik indirim oranına ve takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen diğer temyiz sebeplerinin reddine, ancak;

Dosya kapsamına göre; aralarında öldürmeyi gerektirir husumet bulunmayan sanık ile maktul arasında çıkan sözlü tartışmanın karşılıklı kavgaya dönüştüğü, sanığın silahtan sayılan odun parçasını savurarak fırlatması nedeniyle maktulün sol temporal bölgede çökme kırığı oluşturarak hayati tehlike geçirmesine neden olacak şekilde yaraladığı, sanığın sopayı bir kez savurup eylemine devam etmesine herhangi bir engel hal bulunmamasına rağmen olay yerinden ayrıldığı, hastaneye götürülen maktulün acil müdahaleye rağmen künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması nedeniyle öldüğü olayda; sanığın öldürme kastını açığa çıkaran kesin bir delil bulunmaması karşısında eyleme bağlı kastın yaralamaya yönelik olduğu ve kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan sanığın lehine olan 5237 sayılı TCK’nin 87/4. maddesinin ikinci cümlesi uyarınca temel cezanın üst sınıra yakın şekilde tayini suretiyle hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kasten öldürme suçundan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirdiğinden, sanık müdafiinin yerinde görülen temyiz sebeplerinin kabulü ile ... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 10/02/2021 tarih ve 2020/1879 (E), 2021/473 (K) sayılı kararının CMK'nin 302/2. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun'un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nin 304/2 maddesi gereğince “... Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.12.2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

1. Ceza Dairesi  | Esas No:2021/8433 | Karar No:2021/15186 | Odun Fırlatarak Ölüme Sebebiyet Verilmesi - Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi