Anayasa Hukuku

27-11-2021 - 3

Gözaltı Tedbirinin Hukuki Olmaması

Başvuru, gözaltı tedbirinin hukuki olmaması ve Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmeyerek hapis cezasının infazına devam edilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği...
Devamını oku

27-11-2021 - 4

Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı - AYM İhlal Kararının Yerine Getirilmemesi

Başvuru, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmeyerek hapis cezasının infazına devam edilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-11-2021 - 9

Masumiyet Karinesinin İhlali

Başvurucu, Manisa nın Yunus Emre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde bulunan 5495 parsel sayılı taşınmazın maliki iken 20/5/2013 tarihinde söz konusu taşınmazı satış yoluyla S.Ç. isimli bir şirkete devretmiştir....
Devamını oku

06-11-2021 - 15

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça Başvurusu

Başvuru; başvurucuların devam eden bir soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine uymalarına rağmen başka bir soruşturma kapsamında aynı suçlamaya konu olabilecek delillere dayanılarak yakalanıp gözaltına...
Devamını oku

31-10-2021 - 16

Ercan Demirbaş Başvurusu

Başvuru; belirleyici delil olarak ByLock isimli haberleşme programı verilerine dayanılarak mahkûmiyet kararı verilmiş olması, dijital incelemeler tamamlanmadan karar verilmesi ve takdiri indirimlerin...
Devamını oku

26-10-2021 - 24

Bir Gösteri Yürüyüşüne Katılması Nedeniyle Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte

Başvuru, bir gösteri yürüyüşüne katılması nedeniyle terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan mahkûm edilen başvurucunun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-10-2021 - 30

Ceza Yargılaması Sırasında Banka Hesaplarına Konulan Tedbirler

Başvuru, ceza yargılaması sırasında banka hesaplarına konulan tedbirler ile güvence bedeli alınmak suretiyle uygulanan tedbirlerin uzun süredir kaldırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-10-2021 - 86

Avukat Olan Başvurucunun Vekil Sıfatıyla Hareket Ettiği Davada

Başvuru, avukat olan başvurucunun vekil sıfatıyla hareket ettiği davada dosyaya sunduğu dilekçede davanın karşı tarafına yönelik sözlerinden dolayı disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-10-2021 - 14

Ailesi Tarafından Buluntu Olduğu İddiasıyla Emniyet Güçlerine Bildirilen

Başvuru, ailesi tarafından buluntu olduğu iddiasıyla emniyet güçlerine bildirilen ve sonrasında bir çocuk yuvasına yerleştirilen çocuğun yaşamı koruyucu tedbirlerin alınmaması sonucu ölümü ve bu ölümden doğan zararların tazmini için...
Devamını oku

23-10-2021 - 18

Mahir Engin Çelik ve Sakine Esen Yılmaz Başvurusu - Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 2016/8776 E.

Başvuru, halkı kanuna aykırı toplantıya kışkırtmak suçundan hapis cezasına mahkûm edilen başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

23-10-2021 - 23

Ali Hizmetçi ve Diğerleri Başvurusu - Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 2017/18232 E.

Başvuru, Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılan başvurucuların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

18-10-2021 - 42

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru 2018/30296 E.

Başvuru, etkili yargısal sistem kurma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

07-10-2021 - 25

Yusuf Özmen Başvurusu - Kötü Muamele Yasağı

Başvuru; sağlık durumu dikkate alınmadan tutuklama kararı verilmesi, ceza infaz kurumunda tutulmaya kesin olarak uygun olmayan sağlık durumuna rağmen tutukluluğun devam ettirilmesi ve ceza infaz kurumundaki tutma...
Devamını oku

07-10-2021 - 27

Gülli Dağhan ve Mehmet Nesih Dağhan Başvurusu - Kötü Muamele Yasağı

Başvuru, silahlı çatışmada ölen yasa dışı örgüt mensubunun cesedine zarar verildiği iddiasıyla yapılan başvuruda verilen ihlal kararı sonrasında yürütülen soruşturma nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

07-10-2021 - 30

Ertan Erçıktı Başvurusu - Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı

Başvuru, internet trafik bilgilerinin mevzuatta belirlenen süreden fazla tutulması ve bu bilgilerin yargı makamına gönderilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

07-10-2021 - 27

Barut Turizm Başvurusu - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, çevre mevzuatına aykırılık gerekçesine dayalı olarak verilen idari para cezasına tekerrür hükümlerinin uygulanması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

07-10-2021 - 28

Ömer Faruk Gergerlioğlu Başvurusu - İfade Özgürlüğü

Başvuru; milletvekili seçilerek dokunulmazlık hakkını kazanan başvurucu hakkında yargılamaya devam edilmesinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını, başvurucunun sosyal medya hesabından yaptığı...
Devamını oku

25-09-2021 - 47

Gösteri Yürüyüşünde Halay Çekerek Propaganda Yapmak - İfade Özgürlüğü

Başvuru, başvurucunun katıldığı bazı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde marş eşliğinde halay çekmesi ve sloganlar atması nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılmasının ifade...
Devamını oku

03-09-2021 - 54

Kasten Öldürmeye İlişkin Yargılamanın Makul İvedilikle Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvurucular başvuru formunda, olay nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi zararlarının giderilmesi amacıyla Aksaray 2. Hukuk Mahkemesi nezdinde bir dava açtıklarını belirtmekle birlikte tarihi ve kayıt numarası dâhil davaya ilişkin...
Devamını oku

03-09-2021 - 53

Gazetecinin Yaptığı Haberler Nedeniyle Hakaret Suçundan Cezalandırılması İfade ve Basın Özgürlüğünü İhlal Etmiştir

Baba oğul avukat [M.Ş] ve [Ü.Ş.] tazminat davası açtıkları dava dilekçelerinde davacı konumundan karşı davalı konumuna düştüler, adeta tabiri caiz ise ava giderken avlandılar. Gazetemizin otel inşaatlarıyla yapmış olduğu doğru...
Devamını oku

08-08-2021 - 83

Gözaltında Kolluk Görevlilerinin Darp Eylemi - Kötü Muamele Yasağı

Başvurucu gözaltındaki tutma koşullarından da şikâyetçi olmakta, özellikle boş bölmeler olmasına rağmen kasıtlı olarak dört kişi bir bölmede tutulduklarından yakınmaktadır (bkz. § 12). Şu hâlde başvurucunun kalabalık ortamda tutulduğu iddiası...
Devamını oku

08-08-2021 - 78

Kolluk Görevlilerinin Darp Etmesi - İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Yasağı

Başvurucunun Polis Merkezine girdikten sonraki agresif tavrı nedeniyle kolluk görevlilerinin başvurucuyu kontrol altına almaya çalışmaları ise kabul edilebilir bir durumdur. Ancak başvurucu, sayısal avantaja sahip polis memurlarınca kamera...
Devamını oku

08-08-2021 - 140

Babadan Dolayı Alınan Ölüm Aylığının Eşten Dolayı Ölüm Aylığı Bağlanması Sebebiyle İptal Edilmesi - Geriye Dönük Borç Tahakkuk Ettirilmesi Mülkiyet Hakkının İhlalidir

Başvuru, babasından dolayı bağlanan ölüm aylığının eşinden dolayı da ölüm aylığı aldığı gerekçesiyle ödenmeye başlandığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde iptal edilmesi ve geriye dönük borçlandırma işlemi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

22-07-2021 - 83

Hüsniye Sevin Karabulut Ve Diğerleri Başvurusu - Mahkemeye Erişim Hakkı

Başvuru, ceza davasında yargılamanın uzun sürmesi ve en sonunda zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi üzerine ceza yargılaması sürecinde hâkimlerin sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla devlet aleyhine...
Devamını oku

18-07-2021 - 66

Hacı Yakışıklı ve Diğerleri Başvurusu - İfade ve Basın Özgürlüğü

Başvuru, ulusal bir gazetede yayımladıkları bir haber nedeniyle aleyhlerine tazminata hükmedilmesinin başvurucuların ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

17-07-2021 - 67

Sadrettin Bilir Başvurusu

Başvuru, kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemi sırasında ve gözaltında tutulduğu polis merkezinde başvurucunun darbedilmesi ve bu olayla ilgili olarak etkili bir soruşturma yürütülmemesi nedeniyle eziyet...
Devamını oku

12-05-2021 - 78

İdare Lehine Hükmedilen Vekalet Ücretlerinden Diğer Personele Pay Verilmesi Talebinin Reddedilmesi - Mülkiyet Hakkı

Başvuru; idare lehine hükmedilen vekâlet ücretlerinden diğer personele pay verilmesi talebinin reddedilmesi, daha önce bu kapsamda yapılan ödemelerin de faiziyle birlikte iadesinin talep edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği...
Devamını oku

09-05-2021 - 79

Esasa Etkili Bir İddianın Karşılanmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, esasa etkili bir iddianın karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

09-05-2021 - 81

Ceza Mahkemesi Kararına Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, ceza mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

09-05-2021 - 71

Canlı Bomba Saldırısı - Zararın Tazmini - İdarenin Kusuru - Yaşam Hakkı

Başvuru, kamu makamları tarafından öngörülebilir ve önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülen canlı bomba saldırısı sonucu meydana gelen yaralanma olayından kaynaklanan zararların tazmini istemiyle açılan davada olayın idarenin...
Devamını oku

09-05-2021 - 74

Rücuen Tazminat Davalarının Zamanaşımı Dolayısıyla Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Ve Mülkiyet Haklarının İhlal Edildiğine İlişkin Başvuru

Başvuru; rücuen tazminat davalarının zamanaşımı dolayısıyla reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....
Devamını oku

09-05-2021 - 69

Temyiz Talebinin Süre Yönünden Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, temyiz talebinin süre yönünden reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

09-05-2021 - 105

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Verilen Tedbir Kararına Yönelik Esaslı İddiaların İtiraz Mercii Tarafından Karşılanmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca verilen tedbir kararına yönelik esaslı iddiaların itiraz mercii tarafından karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar...
Devamını oku

09-05-2021 - 74

Mülkiyet Hakkı - Kararın İcrası Hakkı - Makul Sürede Yargılanma Hakkı - Başvurunun Kötüye Kullanılması

Başvuru; atamanın yapılmamasına ilişkin işlemin iptal edilmesi üzerine oluşan maaş farkının ödenmesine dair yargı kararının uygulanmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ve kararın icrası hakkının, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle de...
Devamını oku

09-05-2021 - 80

Askerlik Hizmeti Sırasında Meydana Gelen Ölüm Olayına İlişkin Etkili Bir Ceza Soruşturması Yürütülmemesi Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, askerlik hizmeti sırasında meydana gelen ölüm olayına ilişkin etkili bir ceza soruşturması yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

09-05-2021 - 80

Soruşturmanın Başlamasından Uzun Süre Geçtikten Sonra Kovuşturma Aşamasında Uygulanan Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, soruşturmanın başlamasından uzun süre geçtikten sonra kovuşturma aşamasında uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

07-05-2021 - 91

Kamulaştırma Bedelinin Değer Kaybına Uğratılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, kamulaştırma bedelinin değer kaybına uğratılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

07-05-2021 - 74

Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşleme Karşı Açılan Davanın Süre Aşımı Gerekçesiyle Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, atanma talebinin reddine ilişkin işleme karşı açılan davanın süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

07-05-2021 - 84

Milli Güvenliğe Tehdit Oluşturduğu Tespit Edilen Oluşumlarla İlişkili Medya Kuruluşlarının İlgili Bakanın Onayıyla Kapatılması Ve Mallarına El Konulmasını Öngören Kuralın İptali

8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul...
Devamını oku

07-05-2021 - 85

İhaleye Giren Katılımcıların Karşılaşacağı Vergi Yükünü Öngörmelerini Engelleyen Kuralların İptali

1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanunun 27. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yer alan …ve yabancı firmalarca da teklif...
Devamını oku

04-05-2021 - 99

Erdal Sarıkaya Başvurusu - Gezi Parkı Eylemleri - Kolluğun Müdahalesi - Eziyet Yasağı

Başvuru, Gezi Parkı eylemleri olarak bilinen gösteriye kolluk güçlerinin müdahalesi neticesinde yaralanma meydana gelmesi ve buna ilişkin açılan ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

01-05-2021 - 88

Tutuklamanın Hukuki Olmaması - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

Başvuru, tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

29-04-2021 - 123

Nkt teknoloji dağıtım ticaret ltd. Şti. Başvurusu - Kıymet Takdirine İtiraz Davasının Başlangıcında Keşif ve Bilirkişi Masrafının Yatırılmaması Sebebiyle Davanın Reddi - Mahkemeye Erişim Hakkının İhlal Edildiğine İlişkin

Başvuru, kıymet takdirine itiraz talebiyle açılan davada keşif ve bilirkişi incelemesi için gereken gider avansının yatırılmadığı gerekçesiyle davanın reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

24-04-2021 - 75

Rafet Güney Başvurusu - Temyiz Yoluna Başvurmadan Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması - Adil Yargılanma Hakkı

Başvuru, karar düzeltme talebinin temyiz yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle incelenmemesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

28-03-2021 - 104

Türkiye Gıda Ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker İş) Başvurusu - Sendika Yetki Tespitine İtiraz Talebiyle Açılan Davanın Makul Sürede Sonuçlanmaması - Sendika Hakkı

Başvuru, sendika yetki tespitine itiraz talebiyle açılan davanın makul sürede sonuçlanmaması nedeniyle sendika hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

04-04-2021 - 68

Cemal Taş Ve Diğerleri Başvurusu - Taşınmazların Tapu Kaydına Askeri Güvenlik Bölgesi Şerhi Konulması - Kamulaştırma - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, taşınmazların tapu kaydına askerî güvenlik bölgesi şerhi konulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

28-03-2021 - 115

Yaşamına Ya Da Maddi Ve Manevi Bütünlüğüne Yönelik Risk Bulunan Ülkeye Sınır Dışı Edilme – Adli Yardım Talebinin Reddedilmesi – Kötü Muamele Yasağı – Etkili Başvuru Hakkı

Başvuru, yaşamına ya da maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik risk bulunan ülkeye sınır dışı edilme işlemine karşı açılan davada adli yardım talebinin reddedilerek davanın incelenmemesi nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olan...
Devamını oku

28-03-2021 - 100

İhsan Uygun Ve Nuran Kaya Başvurusu - Askeri Güvenlik Bölgesi Ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alan Olarak Belirlenen Taşınmazların Kamulaştırılmaması - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, askerî güvenlik bölgesi ve tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenen taşınmazların kamulaştırılmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

28-03-2021 - 164

Ebru Çıtlak Ve Fazilet Demirbaş Başvurusu - Ceza Yargılamasında Hükmedilen Vekalet Ücreti ve Tazminat - Düşme Kararı - Vekalet Ücreti ve Tazminatın Durumu

Başvuru; ceza yargılamasının uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının, ceza yargılamasında lehe hükmedilen manevi tazminat ve vekâlet ücreti alacağının tahsili için başlatılan icra takibinin ceza davasının düşme...
Devamını oku

28-03-2021 - 96

Metin Çapar Başvurusu - Bir Siyasetçiye Yönelik Eleştirilerden Dolayı Verilen Adli Para Cezası İfade Özgürlüğünü İhlal Etmiştir

Başvuru, bir siyasetçiye yönelik eleştirilerden dolayı verilen adli para cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

28-03-2021 - 169

Celal Oraj Altunörgü Başvurusu - Özel Bir Bankada Çalışan Başvurucunun Kurumsal E Posta Hesabı İçeriğinin İşveren Tarafından İncelenmesi – İş Akdinin Feshi – Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmediği

Başvuru, özel bir bankada çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel...
Devamını oku

28-03-2021 - 94

Hakan Aygün Başvurusu - Sosyal Medyada Yapılan Paylaşımlar Sebebiyle Tutuklanma - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

Başvuru, sosyal medyada yapılan birtakım paylaşımlar dolayısıyla uygulanan tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

28-03-2021 - 96

Kadri Enis Berberoğlu Başvurusu - Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Gereğinin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Seçilme Ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru; Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının gereğinin yerine getirilmemesi nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının, mahkûmiyet hükmünün infazının devamına kararı verilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve...
Devamını oku

17-03-2021 - 144

Esra Özkan Özakça Başvurusu - Konutu Terk Etmeme - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

Başvuru, konutu terk etmeme adli kontrol tedbirinin hukuka aykırı olması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

17-03-2021 - 144

Aladdin Özdemir Başvurusu - Mahkemeye Erişim Hakkı

Başvuru, tam yargı davasının süre aşımı yönünden reddi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

17-03-2021 - 133

Trakya Kalıp.... Ltd. Şti. Başvurusu - Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı - Dayanaktan Yoksun Olma

Başvuru, sahte fatura kullanma sebebine dayalı olarak resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin iptali İstemiyle açılan dâvada fatura düzenleyicisi mükellefin faaliyetinin gerçek olduğu yolunda başka mahkemeler...
Devamını oku

17-03-2021 - 108

K.S. Başvurusu - Sınır Dışı Edilme - Etkili Başvuru Hakkı

Başvuru; öldürülme yada kötü muameleye maruz kalma ihtimali olan Ülkeye sınır dışı edilme ve sınır dışı etme kararına karşı açılan davanın süreci durdurmaması nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı etkili başvuru hakkının,...
Devamını oku

17-03-2021 - 112

Rıdvan Batur Başvurusu - Silahların Eşitliği İlkesi - Çelişmeli Yargılama İlkesi

Başvuru; güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle vergi müfettişliğine atanmama işlemine karşı açılan davada sadece idarece sunulan bilgi ve belgeler uyarınca karar verilmesi, hükme esas alınan bilgi ve belgelerin...
Devamını oku

17-03-2021 - 120

Solmaz Güntemur Başvurusu - Mahkemeye Erişim Hakkı

Başvuru, disiplin cezasına yapılan itirazın zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın itiraz hakkında henüz bir karar verilmediği ve bu sebeple kesinleşmiş bir disiplin cezasının bulunmadığı gerekçesiyle...
Devamını oku

17-03-2021 - 125

Onur Arslan Başvurusu - Kanuna Aykırı Tıbbi Müdahale - Yaşam Hakkı

Başvuru, kamu makamlarının gerekli kontrol ve denetim ödevini yerine getirmemesinden dolayı kanuna aykırı olarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmesi sonucu ölüm olayı meydana gelmesi ve açılan tam yargı davasının hatalı...
Devamını oku

17-03-2021 - 114

Bülent Barmaksız Başvurusu - Eziyet Yasağı

Başvuru, bir gösteriye yapılan polis müdahalesi neticesinde yaralanma meydana gelmesi ve bu olaya ilişkin açılan ceza soruşturmasının etkili yürütülmemesi nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına İlişkindir....
Devamını oku

17-03-2021 - 82

Osman Palçik Başvurusu - Siyasetçiye Yönelik Eleştiriler - Para Cezası - İfade Özgürlüğü

Başvuru, bir siyasetçiye yönelik eleştiriler dolayısıyla verilen adlî para cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

17-03-2021 - 90

Ahmet Endes ve Diğerleri Başvurusu - Eziyet Yasağı - Kötü Muamele Yasağı

Başvuru, konutta arama gerçekleştirildiği esnada kolluk görevlilerinin güç kullanımı neticesinde yaralanma meydana gelmesi ve bu olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın etkili olmaması nedeniyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

17-03-2021 - 91

Sabri Uhrağ Başvurusu - Mülkiyet Hakkı - Madencilik Faaliyeti - Tasman Etkisi

Başvuru, başvurucuya ait taşınmazın madencilik faaliyetlerine bağlı olarak tasman etkisi sonucu zarar görmesi nedeniyle mülkiyet hakkının İhlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

17-03-2021 - 90

Matrah ve Vergi Artırımına Rağmen Ödeme Koşullarını Yerine Getirmeme

Resen tarh edilen vergi ziyaı cezalı katma değer vergisinin terkini talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur....
Devamını oku

08-02-2021 - 582

Disiplin Cezası - Ceza Mahkemesinin Beraat Kararının Dikkate Alınmaması - Masumiyet Karinesinin İhlali

Başvuru, disiplin cezasına karşı açılan iptal davasında ceza yargılaması sonucu verilen beraat kararının dikkate alınmaması nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

08-02-2021 - 410

İşçilere Sendikadan Ayrılmaları İçin Baskı Yapan Belediye Başkanı - Soruşturma İzni Verilmemesi - Sendika Hakkının İhlali

Başvuru; işçilere sendikadan ayrılmaları için baskı yaptığı iddia edilen belediye başkan yardımcısı hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle başvurucu sendikanın sendikal faaliyetlerinin ve o belediyede örgütlenmesinin...
Devamını oku

08-02-2021 - 697

Zorunlu Askerlik - Organ Kaybı - Yetersiz Tazminat - Kişinin Maddi ve Manevi Varlığının Korunması Hakkı

Başvuru, zorunlu askerlik döneminde sağlık problemlerinin vaktinde tespit edilememesi üzerine organ kaybı oluşması dolayısıyla açılan davada hükmedilen tazminat miktarının yetersiz olması nedeniyle kişinin maddi ve manevi...
Devamını oku

08-02-2021 - 389

İş Akdinin Feshi - Ahlaki Durumun Gerekçe Gösterilmesi - Özel Hayata Saygı Hakkının İhlali

Başvuru, özel bir şirket bünyesinde çalışan başvurucunun ahlaki durum gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

08-02-2021 - 660

Sınır Dışı Edilme - Aile Hayatına Saygı Hakkının İhlali

Başvuru, sınır dışı edilme kararı nedeniyle aile hayatına saygı ve çalışma haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....
Devamını oku

08-02-2021 - 583

İş Sözleşmesi - Cezai Şart - Daireler Arasındaki Görüş Farklılıkları - Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı

Başvuru; iş sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şartın tazmini istemi ile açılan davanın Yargıtay daireleri arasındaki görüş farklılıkları ortadan kaldırılmadan aleyhe sonuçlandırılması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının,...
Devamını oku

08-02-2021 - 416

Duruşmaya Katılamama - Mahkumiyet Kararı - Savunma Hakkının İhlali

Başvuru, katılım sağlanamayan duruşmada mahkûmiyet kararı verilmesi nedeniyle savunma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

08-02-2021 - 312

Ödeme Emrinin İptali - Süre Aşımından Ret - Mahkemeye Erişim Hakkı

Başvuru, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

08-02-2021 - 457

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü - Terör Propagandası - İfade Özgürlüğü

Başvuru; anayasal haklar kapsamında koruma altında bulunan bazı eylemlerinin terör örgütüne üye olma suçundan mahkûmiyetinde delil olarak kullanılmasının başvurucunun ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme...
Devamını oku

08-02-2021 - 407

Orantısız Güç Kullanımı - Kötü Muamele Yasağı - Etkili Başvuru Hakkı

Başvuru, güvenlik güçlerince orantısız güç kullanımı sonucu gerçekleşen yaralanma olayı sebebiyle oluşan manevi zararın idarece karşılanmaması nedeniyle kötü muamele yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiği...
Devamını oku

08-02-2021 - 634

Gözlatında Darp - Kötü Muamele Yasağı - Makul Sürede Yargılama - Adil Yargılanma Hakkı

Başvuru; gözaltına alınma ve gözaltında tutma sırasında darp edilme nedeniyle kötü muamele yasağının, maddi ve manevi zararın giderilmesi amacıyla açılan tam yargı davasının hukuka aykırı olarak reddedilmesi ve makul olmayan bir...
Devamını oku

07-02-2021 - 402

Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi - İmara Aykırı Yapılar - Yıkım Kararı - İdari Para Cezası - İptal Edilmesi

27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; A. 1. maddesiyle 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90. maddesine eklenen üçüncü fıkranın,...
Devamını oku

07-02-2021 - 599

Aynı İlde Birden Fazla Baro Kurulması - Anayasaya Aykırılık

Avukatlık Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan -...yer barosu...- ibaresinin -...baro...- şeklinde değiştirilmesinin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE,...
Devamını oku

07-02-2021 - 376

Bekçi Olmanın Şartları - 6 Aydan Fazla Hapis Cezası Hükmünün Kaldırılması

Dosyanın işlemden kaldırılması kararının iptali talebiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptali için başvurmuştur....
Devamını oku

07-02-2021 - 559

Yapı Kayıt Belgesi - Tahsil Edilemeyen İdari Para Cezalarının İptal Edilmesi - Anayasaya Aykırılık

Ruhsat ve eki mimari projeye aykırı yapıldığı belirlenen taşınmazın ruhsata uygun hâle getirilmesi için yapı sahibi davacıya süre verilmesine, verilen sürede imar mevzuatına uygun hâle getirilmediği takdirde yapının yıktırılmasına...
Devamını oku

07-02-2021 - 612

Özel Okullar - Malların Haczi - Eğitim Yılı Sonu

Ödenmemiş çek sebebiyle borçlu aleyhine uygulanan ihtiyati haciz kararına dayalı olarak icra memurluğunca alınan haciz kararlarının kaldırılması talebiyle yapılan şikâyet sonucunda itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırı olduğu...
Devamını oku

07-02-2021 - 702

İdare Lehine Tahsil Olunan Vekalet Ücreti - Avukatlara Dağıtımda Üst Sınır

Kurum avukatı olarak görev yapan davacının kurum lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekâlet ücretlerinden hak ettiği tutarın ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem ile bu işlemin dayanağını teşkil eden...
Devamını oku

10-01-2021 - 557

Yurt Dışı Üniversitesinin Denkliğinin Kaldırılması - Adil Yargılanma Hakkı

Başvuru, yurt dışındaki üniversitenin denkliğinin kaldırılmasına ilişkin işleme karşı açılan davada hukuka aykırı karar verilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

10-01-2021 - 688

Adli Kontrolün Hukuki Olmadığı İddiası - Uzun Tutukluluk Süresi - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği

Başvuru, tutuklamanın ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin hukuki olmaması ile tutukluluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına...
Devamını oku

10-01-2021 - 658

Anayasa Mahkemesinin Tutukluluk Halinin Sona Erdirilmesi Kararı - Yerel Mahkemenin Bu Karara Karşı Konutu Terk Etmeme Adli Kontrol Tedbirine Başvurması - Kişi Hürriyeti

Başvuru, Anayasa Mahkemesinin tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasına ilişkin kararı üzerine derece mahkemesince konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol...
Devamını oku

10-01-2021 - 688

Türk Silahlı Kuvvetleri - Sıralı Amirlere Dilekçe Verilmesi - Disiplin Cezası - İfade Özgürlüğü

Başvuru, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan başvurucunun sıralı amirlerine verdiği dilekçe dolayısıyla disiplin cezası ile cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

27-12-2020 - 549

Terör Olayı Sebebiyle Yaralanma - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmin Edilmesi - Tam Yargı Davası - Davanın Reddedilmesi - Adil Yargılanma Hakkı

Başvuru; terör olayında yaralanma nedeniyle yaşam hakkının, uğranılan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi ve yargılamanın makul süre içinde tamamlanmaması...
Devamını oku

27-12-2020 - 600

Terör Olayı Sebebiyle Yaralanma - Maddi Ve Manevi Zararların Tazmin Edilmesi - Tam Yargı Davası - Davanın Reddedilmesi - Adil Yargılanma Hakkı

Başvuru; terör olayında yaralanma nedeniyle yaşam hakkının, uğranılan maddi ve manevi zararların tazmin edilmesi istemiyle açılan tam yargı davasının reddedilmesi ve yargılamanın makul süre içinde tamamlanmaması...
Devamını oku

27-12-2020 - 651

Dava Dilekçesinde Kullandığı İfadeler Nedeniyle Baronun Kınama Cezası Vermesi - İfade Özgürlüğünün İhlali

Başvuru, dava dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle baronun kınama cezası vermesinin başvurucunun ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu, İstanbul Barosuna kayıtlı bir avukattır. Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan sıra cetveline itiraz davasında davacı C.Ö.nün vekilliğini...
Devamını oku

27-12-2020 - 523

İnternet Haber Sitesine Erişimin Müteaddit Kere Tamamen Engellenmesi - İfade ve Basın Özgürlüğü

Başvuru, bir internet haber sitesine erişimin müteaddit kere tamamen engellenmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

27-12-2020 - 564

Yargılama Devam Ederken Kamu Görevinden İhraç Edilme - Davanın Konusuz Kalması - Karar Hakkı

Başvuru, yargılama devam ederken kamu görevinden ihraç edilme sebebiyle davanın konusunun kalmadığından bahisle uyuşmazlığın esasına yönelik talebin karara bağlanmasının engellenmesi nedeniyle karar hakkının ihlal edildiği...
Devamını oku

27-12-2020 - 653

Üzerinde Aile Konutu Şerhi Bulunan Taşınmazla İlgili Olarak Ortaklığın Satış Yoluyla Giderilmesi Talebi - Talebin Reddedilmesi - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, üzerinde aile konutu şerhi bulunan taşınmazla ilgili olarak ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talebinin reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

27-12-2020 - 297

Ödeme Emrinin İptali İstemi - Davanın Dava Şartı Yokluğundan Kesin Olarak Reddedilmesi - Mahkemeye Erişim Hakkı

Başvuru, ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın dava şartı yokluğundan kesin olarak reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

27-12-2020 - 658

İdare Mahkemesinin Davalı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin Türk İdari Teşkilatında Yer Almadığı Gerekçesiyle Davanın İncelenmeksizin Reddine Karar Vermesi - Mahkemeye Erişim Hakkı

Başvuru, adli yargı tarafından verilen görevsizlik kararı üzerine davaya bakan idare mahkemesinin davalı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin Türk İdari Teşkilatında yer almadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin...
Devamını oku

18-12-2020 - 322

Kamu Görevlisi Olan Başvurucunun Başbakanlık İletişim Merkezine Gönderdiği Şikayet Dilekçesi - Asılsız İddialar - Kınama Cezası - İfade Özgürlüğü

Başvuru, kamu görevlisi olan başvurucunun Başbakanlık İletişim Merkezine gönderdiği şikâyet dilekçesinde yer alan iddialarının asılsız olduğundan bahisle kınama cezasıyla cezalandırılmasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına...
Devamını oku

18-12-2020 - 724

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Reddedilen Kısım İçin Kanuni Dayanağı Olmaksızın Aleyhe Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi - Mahkemeye Erişim Hakkı

Başvuru, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davasında reddedilen kısım için kanuni dayanağı olmaksızın aleyhe nispi vekâlet ücretine hükmedilmesinin mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

18-12-2020 - 667

İşveren İle Arasındaki Güven İlişkisinin Bozulduğu Gerekçesiyle Başvurucunun İş Sözleşmesinin Feshedilmesi - Özel Hayata Saygı Hakkı

Başvuru, işveren ile arasındaki güven ilişkisinin bozulduğu gerekçesiyle başvurucunun iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

18-12-2020 - 549

Hükümlü Olan Başvurucunun Ceza İnfaz Kurumunda Darp Edilmesi Sonrasında Gözlem Odasında Tutulduğu Süre Boyunca El Ve Ayaklarındaki Kelepçelerin Çözülmemesi Nedeniyle Kötü Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir

Başvuru, hükümlü olan başvurucunun ceza infaz kurumunda darbedilmesi sonrasında ellerinden ve ayaklarından kelepçelenerek gözlem odasında soğuk bir ortamda tutulması ve bu olaya ilişkin soruşturmanın etkisiz yürütülmesi...
Devamını oku

18-12-2020 - 649

Soruşturma İzni Verilmesine İlişkin Karara Yapılan İtirazın Reddedilmesi Nedeniyle Adil Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir

Başvurucu ve bir kısım Belediye Meclis üyeleri hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından 2011-2014 yılları arasındaki Belediye Meclisi kararları ile mevzuata aykırı olarak hazırlanan ilave imar planlarını onayladıkları, söz konusu plan...
Devamını oku

16-12-2020 - 643

Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiği İddiası Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir

Başvuru; Yunan ve Türk makamları tarafından ayrı ayrı cezalandırılması sebebiyle aynı fiil nedeniyle yeniden yargılanmama veya cezalandırılmama (ne bis in idem) ilkesinin, mahkûmiyetin temel olarak sorgulanma fırsatı verilmeyen...
Devamını oku

16-12-2020 - 658

Yargılamanın Uzun Sürmesi Nedeniyle Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlal Edildiğine Dair Başvurunun Hakkın Kötüye Kullanılması Nedeniyle Reddi

30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 51. maddesi ile İçtüzükün 83. maddesi gereği başvurucunun istismar edici, yanıltıcı ve benzeri nitelikteki davranışlarıyla...
Devamını oku

16-12-2020 - 626

Oturma Eylemi İçin İdari Para Cezası Verilmesi Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkını İhlal Etmiştir

Başvuru; olağanüstü hâl ilan edilen dönemde izinsiz oturma eylemi yapan başvuruculardan ilk dördünün gözaltına alınması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, başvuruculara uygulanan idari para cezaları nedeniyle de toplantı ve...
Devamını oku

14-12-2020 - 573

Bedensel Zararın Tazmini Talebiyle Açılan Davada Davanın Sonucuna Etkili İddiaların Kararda Tartışılmaması Nedeniyle Gerekçeli Karar Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, bedensel zararın tazmini talebiyle açılan davada davanın sonucuna etkili iddiaların kararda karşılanmaması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

12-12-2020 - 485

Kimlik Kontrolü Sırasında Polis Tarafından Darbedilme İddiasıyla Yapılan Şikayetin Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı İle Sonuçlanması Nedeniyle Kötü Muamele Yasağı İhlal Edilmiştir

Başvuru, kimlik kontrolü sırasında polis tarafından darbedilme iddiasıyla yapılan şikâyetin kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonuçlanması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

11-11-2020 - 374

Gözetim Altına Alınarak Garaja Çekilen Özel Halk Otobüsünün İşletilmemesinden Doğan Zararın Tazmin Edilmemesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, gözetim altına alınarak garaja çekilen özel halk otobüsünün işletilmemesinden doğan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

11-11-2020 - 317

İdari Gözetim Altında Tutulma Nedeniyle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği İddiası Başvuru Yollarının Tüketilmemesi Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir

Başvuru, sınır dışı edilme kararı nedeniyle özel ve aile hayatına saygı hakkının, eşitlik ilkesinin, kötü muamele ve işkence yasağının; idari gözetim altında tutulma nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına...
Devamını oku

11-11-2020 - 530

Bandrol Ücretinin İadesi İçin Açılan Davanın Süre Aşımından Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, fazla ödenen bandrol ücretinin iade edilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği iddiasına...
Devamını oku

11-11-2020 - 459

Tutuklama Tedbirinin Hukuki Olmaması Nedeniyle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkının İhlal Edildiği İddiası Süre Aşımı Nedeniyle Kabul Edilemez Niteliktedir

Başvuru, tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

11-11-2020 - 527

Uygun Olmayan Koşullarda Tutulma İddiasının Değerlendirilmemesi Nedeniyle Etkili Başvuru Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, hukuka aykırılığı kesin yargı kararıyla tespit edilen sınır dışı etme işlemine bağlı olarak idari gözetim altında tutulma dolayısıyla hükmedilen tazminatın yetersiz görülmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, uygun...
Devamını oku

11-11-2020 - 591

Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Açılan Kısmi Davada Kesin Delil Niteliği Kazanan Olgunun Açılan Ek Davada Dikkate Alınmaması Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, kamulaştırmasız el atma sebebiyle açılan kısmi davada kesin delil niteliği kazanan olgunun açılan ek davada dikkate alınmaması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

11-11-2020 - 647

Boşanma Kararının Yurt Dışındaki Eşe Tebliğ Edilmemesi Ve Bu Suretle Nüfus Kayıtlarının Boşanma Kararı Doğrultusunda Düzeltilmemesi Nedeniyle Evlenme Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, boşanma kararının yurt dışındaki eşe tebliğ edilmemesi ve bu suretle nüfus kayıtlarının boşanma kararı doğrultusunda düzeltilmemesi nedeniyle evlenme hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

11-11-2020 - 481

Psikolojik Taciz Sebebiyle Açılan Tam Yargı Davasında Dilekçenin Reddine Karar Verilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru; psikolojik taciz sebebiyle açılan tam yargı davasında dilekçenin reddine karar verilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının, karar düzeltme talebinin Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin aynı dairesi tarafından karara...
Devamını oku

11-11-2020 - 669

Tıbbi İhmal Sonucu Zarara Uğranılması Nedeniyle Kişinin Maddi Ve Manevi Varlığını Koruma Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru, tıbbi ihmal sonucu zarara uğranılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

11-11-2020 - 607

Dokunulmazlık Hakkını Yeniden Kazanan Bir Milletvekili Hakkında Yargılamaya Devam Edilmesi Ve Tutukluluğun Sürdürülmesi Nedenleriyle Seçilme Ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı İle Kişi Hürriyeti Ve Güvenliği Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru; dokunulmazlık hakkını yeniden kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi ve tutukluluğun sürdürülmesi nedenleriyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının,...
Devamını oku

11-11-2020 - 466

Bylock Haberleşmesi Ve Kişisel Verilerin Yasal Olmayan Şekilde Elde Edilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı Kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı İle Haberleşme Hürriyeti İhlal Edilmemiştir

Başvuru; tutuklama tedbirinin hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, ByLock haberleşmesi ve kişisel verilerin yasal olmayan şekilde elde edilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin...
Devamını oku

11-11-2020 - 360

Kişisel Verinin İdare Tarafından Üçüncü Bir Kişiye Verilmesi Nedeniyle Özel Hayata Saygı Hakkı Kapsamındaki Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkı İhlal Edilmiştir

Başvuru; yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle makul sürede yargılanma, hakkının, kişisel verinin idare tarafından üçüncü bir kişiye verilmesi nedeniyle de özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme...
Devamını oku

11-11-2020 - 299

Özel Bir Şirkette Çalışan Başvurucunun Kurumsal E Posta Hesabı İçeriğinin İşveren...

Başvuru, özel bir şirkette çalışan başvurucunun kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel...
Devamını oku

01-11-2020 - 385

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma İsteği Reddedilerek Segbis Yöntemiyle Duruşma Yapılması Duruşmada Hazır Bulunma Hakkını İhlal Etmiştir

Başvuru, ceza davasında başvurucunun duruşmada hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya katılımının sağlanmaya çalışılması nedeniyle duruşmada hazır bulunma hakkının ihlal edildiği...
Devamını oku

01-11-2020 - 462

Emrah Yayla Başvurusu - Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı

Başvuru, infaz hâkimliğince yapılan incelemede şikayette bulunanın duruşmada hazır bulunma talebi reddedilerek ses ve görüntü aktarımı suretiyle duruşmaya katılımının sağlanmaya çalışılması nedeniyle duruşmada hazır bulunma...
Devamını oku

01-11-2020 - 335

Kişinin Dernek Faaliyetine Katılmasının Terör Örgütü Üyeliğinde Delil Olarak Kullanılması Örgütlenme Hakkını İhlal Etmiştir

Başvuru, başvurucunun bir dernek faaliyeti kapsamında katıldığı bir etkinliğin terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyetinde delil olarak kullanılması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

01-11-2020 - 526

Tek Kolu Olmayan Hükümlünün Cezaevinde Öz Bakım İhtiyaçlarını Kendi Başına Yapmak Zorunda Bırakılması İnsan Haysiyetiyle Bağdaşmayan Muamele Kapsamındadır

Başvuru, tek kolu olmayan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan başvurucunun tutulduğu ceza infaz kurumunda yerine getiremediği öz bakım ihtiyaçlarım kendi başına yapmak zorunda kalması nedeniyle insan...
Devamını oku

01-11-2020 - 652

M.T. Başvurusu - Bylock Kullanıcısının Tutuklamanın Hukuki Olmadığı İddiası

Başvuru, gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması ile tutukluğun makul süreyi aşması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

01-11-2020 - 708

Ferhat Kara Başvurusu - Mahkumiyet Kararında Sadece Bylok Verilerine Dayanılmış Olması Adil Yargılanma Hakkını İhlal Etmez

Başvuru; ByLock isimli program verilerinin hukuka aykırı şekilde elde edilmesi, mahkûmiyet kararında tek veya belirleyici delil olarak bu verilere dayanılması ve dijital verilerin mahkeme huzuruna getirilmemesi nedenleriyle adil...
Devamını oku

01-11-2020 - 280

Senih Özay Başvurusu - 65 Yaş Üstü Kişilere Getirilen Sokağa Çıkma Yasağı

Başvuru, salgın riski dolayısıyla 65 yaş üstü kişilere yönelik olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

01-11-2020 - 386

Selahattin Demirtaş Başvurusu - Tutukluluk Süresinin Makul Süreyi Aşması

Başvuru; tutukluluğun kanunda öngörülen azami süreyi aşması, tutukluluk süresinin makul olmaması, tahliye talepleri ile tutukluluğa yönelik itirazların karara bağlanmaması ve tutukluluk incelemelerinin yapılmaması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir....
Devamını oku

01-11-2020 - 573

Eren Erdem Başvurusu - Tutuklamanın Hukuki Olmaması - Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı

Başvuru; ceza infaz kurumundaki tutulma koşulları ve görevlilerin bazı tutumları nedeniyle kötü muamele yasağının, hukuka aykırı olarak mahkûmiyet kararı verilmesi ve savunma için yeterli kolaylıkların sağlanmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının,...
Devamını oku

29-10-2020 - 550

Varlık Yönetim Şirketlerinin Vergiden ve Harçtan Muaf Olduğunu İfade Eden Kanun Hükmünün İptali İstemi

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesinin altıncı fıkrasının Anayasanın 2., 10. ve 11. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir....
Devamını oku

25-10-2020 - 576

Disiplin Cezasına Konu Olay Hakkında Beraat Kararı Verilmesi

Başvuru; devlet memurluğundan çıkarma disiplin cezasına karşı açılan davada, disiplin işlemine konu olan eylem için yapılan ceza yargılamasında beraat kararı verilmesine rağmen...
Devamını oku

25-10-2020 - 429

Naklen Atama - Masumiyet Karinesi

Başvuru, disiplin cezasına ve naklen atanma işlemine karşı açılan davalarda verilen kararlarda kullanılan ifadeler nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

05-10-2020 - 414

Milli Reasürans Türk A.Ş. Başvurusu - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, pişmanlık ve ihtirazı kayıtla verilen beyanname üzerinden yapılan vergi tahakkuk işlemlerine ve cezalarına karşı açılan davaların esası incelenmeden reddedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

04-10-2020 - 539

5996 Sayılı Kanunda Geçen Bazı İbarelerin İptali İstemi

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasına 2/1/2014 tarihli ve 6514 sayılı Kanunun 53. maddesiyle eklenen üçüncü ve dördüncü...
Devamını oku

27-09-2020 - 453

Gösteri Yürüyüşü - Terör Örgütü Propagandası

Başvurucunun bir gösteri yürüyüşü esnasında attığı bazı sloganlar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapma suçundan cezalandırılması ifade özgürlüğünü ihlal etmiştir. ...
Devamını oku

27-09-2020 - 559

Raporun Tebliğ Edilmemesi - Adil Yargılanma Hakkı

Adi malul kabul edilmeme işlemine karşı açılan davada hükme esas alınan bilirkişi raporunun tebliğ edilmemesi, iddia ve itirazların etkin bir şekilde ileri sürülememesi nedenleriyle adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir....
Devamını oku

27-09-2020 - 345

Trafikten Men - Yedieminlik Ücreti

Trafikten men edilen araçlar yönünden yedieminlik ücretinin ödenmemesi sebebiyle mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir. ...
Devamını oku

23-09-2020 - 425

Terör Örgütü Tarafından Öldürülme - Tazminat

Başvuru, murisinin terör örgütü tarafından öldürülmesi sebebiyle meydana gelen zararın tazmini talebiyle açılan davanın muris hakkında mahkûmiyet kararı olmamasına rağmen terör örgütü ile bağlantısının olduğuna ilişkin bilgiler bulunduğu gerekçesiyle reddedilmesi ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil ...
Devamını oku

23-09-2020 - 668

İletişimin Denetlenmesi - Kayıtların İmha Edilmemesi

Başvuru, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi neticesinde elde edilen kayıtların imha edilmediği ve alenileştirildiği ileri sürülerek açılan tazminat davasının reddedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ile haberleşme hürriyetiyle bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

23-09-2020 - 508

Protesto Gösterisi - Polis Müdahalesi - İnsan Haysiyeti

Başvuru, protesto gösterisine yapılan polis müdahalesi nedeniyle yaralanma meydana gelmesi ve buna ilişkin şikâyet hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi nedeniyle insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

23-09-2020 - 683

Fetö - İhraç - Baro Levhasına Yazılma

Başvuru, baro levhasına yazılma işlemine ilişkin iptal davasında hukuk kurallarının öngörülemez biçimde yorumlanması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

23-09-2020 - 568

İhtiyati Tedbir - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, murise karşı açılan ve varisler tarafından devam ettirilen davada verilen ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

23-09-2020 - 335

Gebeliğin Sonlandırılmasının Sürüncemede Bırakılması

Başvuru, mağdur olunan bir suç sonucu oluşan gebeliğin sonlandırılması talebinin sürüncemede bırakılması nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

23-09-2020 - 374

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptali İstemi

(46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/7/2018 ...
Devamını oku

25-09-2020 - 620

Antonine Balit ve Diğerleri Başvurusu - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, ülkeler arası karşılıklılık bulunmadığı gerekçesine dayalı olarak mirasçılık belgesi verilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

25-09-2020 - 335

Fırat Can Başvurusu - Eziyet Yasağı

Başvuru, tutuklu olan başvurucunun ceza infaz kurumuna nakli sırasında kamu görevlisi tarafından yaralanması ve olaya ilişkin yapılan yargılama sonucunda fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedenleriyle eziyet yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

25-09-2020 - 622

Muhammed Neşet Girasun Başvurusu

Başvuru, başvurucunun askerlik işlemlerini tamamlattırmak amacıyla bir süre karakolda bekletilmesi nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

25-09-2020 - 404

Yurt Dışı Hizmetleri - Anayasa Aykırılık İddiası

8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun......
Devamını oku

25-09-2020 - 356

Yök Kanunun Bazı Maddeleri Hakkında İptal Talebi

7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 4. maddesiyle 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen 23. maddesinin (c) fıkrasında yer alan......
Devamını oku

26-09-2020 - 288

Vergi Borcu - Taşınmaza Haciz Konulması - Mülkiyet Hakkı İhlali

Başvuru, ödenmeyen vergi borcu için taşınmaza haciz konulması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-09-2020 - 314

Türk Ekonomi Ve Kalkınma Partisi - Kendiliğinden Son Bulma Tespiti İstemi

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisinin kendiliğinden dağılma hâlinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebidir....
Devamını oku

26-09-2020 - 587

Ruhsatsız Binanın Yıkılması - Mülkiyet Hakkı

Başvuru, ruhsatsız binanın yıkılmasından doğan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-09-2020 - 389

Rabia Nur Yazıcı Ve Selma Kocapiçak Başvurusu

Başvuru, yaşanan sel felaketi sonucu meydana gelen ölüm olayları ile ilgili olarak etkili soruşturma yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-09-2020 - 399

Öcalan Posteri Kararı

Sanığın eylemi, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmamakla birlikte Kanunda yer almayan bir gerekçeyle unsur olarak aranamayacağı ve sanığın eyleminin hukuka uygun kabul edilmesinin toplum açısından meydana getireceği yakın tehlike de gözetildiğinde, sanığın PKK silahlı terör örgütüne ait bayrağı taşınmaktan ibaret eyleminin silahlı terör örgütü...
Devamını oku

26-09-2020 - 284

Musa Farisoğulları - Milletvekilliğinin Düşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli ve (3/1219) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Diyarbakır Milletvekili Musa FARİSOĞULLARI nın milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebidir....
Devamını oku

26-09-2020 - 314

Leyla Güven - Milletvekilliğinin Düşmesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4/6/2020 tarihli 95. Birleşiminde 30/1/2020 tarihli ve (3/1220) esas numaralı Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin okunması suretiyle Hakkâri Milletvekili Leyla GÜVEN in milletvekilliğinin düşmesinin Anayasa nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesi talebidir....
Devamını oku

26-09-2020 - 579

İleri Yayımcılık Tanıtım Ve Tic. Ltd. Şti. Başvurusu

Başvuru, internet sitesinde yayımladığı haber nedeniyle başvurucu aleyhine tazminata hükmedilmesinin ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiği iddiasına ilişkindir....
Devamını oku

26-09-2020 - 401

Emin Arda Büyük Başvurusu - Fetö - İşe İade

Kısacası 667 sayılı KHK nın 4. maddesinde belirtilen örgüt, yapı, oluşum veya gruplara üye olunması ya da bunlara mensubiyetin veya iltisakın yahut irtibatın bulunması geçerli bir fesih sebebi olarak öngörülmüştür. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 313

Demokratik Genç Parti - Kendiliğinden Son Bulduğunun Tespiti İstemi

Demokratik Genç Partinin kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi talebidir....
Devamını oku

21-09-2020 - 298

C.A. Başvurusu (3) - Fetö - Özel Hayata Saygı

Somut olayda başvurucu, özel sektörde çalışmasını engelleyen herhangi bir ilave kısıtlamaya tabi tutulmamıştır.Bu konuda bir kısıtlamanın getirilmemiş olması nedeniyle başvurucunun özel hayatına saygı hakkına yönelik müdahalenin öngörülen meşru amaçla ölçülü şekilde gerçekleştirildiği ve kamunun menfaati ile başvurucunun kişisel menfaati arasında adil dengenin kurulduğu değerlendirilmektedir. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 690

Berrin Baran Eker Başvurusu - Fetö - İşe İade

Somut olayda ise derece mahkemeleri, adil yargılanma hakkının bir unsuru olan mahkeme hakkı gereği asıl işverenin başvurucu hakkındaki değerlendirmesinin objektif ve makul dayanakları olup olmadığını, dolayısıyla geçerli feshin koşullarının oluşup oluşmadığını incelemeden asıl işverenin şüphesine bağlı kalınarak sonuca varmıştır. ...
Devamını oku

21-09-2020 - 431

Alkollü İçki Satışı - Kolluk - Suç İşlemeye Teşvik

Başvuru, gece vakti alkollü içki satışı kabahatinin tespiti aşamasında kolluk görevlilerinin başvurucuyu kabahat işlemeye teşvik etmesi nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının; idari para cezasına yapılan itiraz sürecinde tanıkların dinlenilmemesi, verilen cezanın orantılı olmaması ve sadece alkollü içkiler yönünden uygulanması nedeniyle de adil yargılanma hakkının diğer güvencelerinin ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği i...
Devamını oku

28-05-2021 - 523

19 Numaralı Cb Kararnamesinin İptali

10/10/2018 tarihli ve (19) numaralı Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere Eklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1. maddesiyle 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) Sayılı Cetvel’in sonuna eklenen sıraların Anayasanın ...
Devamını oku