ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!
layer1-background
layer1-background

www.avukatkartviziti.com İş birliği ile
199 TL Değerinde
Dijital Avukat Kartviziti
Ömür Boyu HEDİYE!

Promosyon kodunuz : "KARARMATİK-100"

www.avukatkartviziti.com'a git

layer1-background

Ödenmeyen 50 TL Aidat Sebebiyle Tahliye

Davalı borçlu ödeme emrinde tanınan yasal otuz günlük süre içerisinde davacı alacaklının banka hesabına 4.700.-TL ödemiş, TBK nın 314 ve TBK nın 315.maddesi gereğince ödemekle yükümlü olduğu giderlerden olan aidat

İncele

layer1-background

Ortak Giderin Ödenmemesi - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye

Davacı alacaklı 20/11/2014 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2.688,78 TL 2014 yılı Ekim ayı ortak gider alacağının tahsili isteminde bulunmuş, davalı süresinde yaptığı itirazında ödeme

İncele

layer1-background

Park Halindeki Araçta Önleme Araması ile Arama Yapılamaz

Park halindeki araçta önleme araması kararına dayanılarak arama yapılamayacağı ve park halindeki araçta arama yapılmasına dayanak teşkil eden mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama

İncele

layer1-background

Kıdem Tazminatı Edinilmiş Mal Grubuna Girer

Kıdem tazminatının tasfiyeye konu edilmesi için mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olması ya da bu tazminat kullanılarak başka bir malvarlığına sahip olunmalıdır.

İncele

layer1-background

Uyapın Çalışmaması Nedeniyle Harcın Alınamaması

Harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Lakin somut olayda harcın yasal süreden sonra yatırılması, davacı vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen Uyapın çalışmamasından kaynaklanmaktadır.

İncele

Dün, sitemizdeki 4598 İçtihat, toplam 2306 kez okundu. 5 Yeni üye aramıza katıldı.

Şu ana kadar sitemizdeki 4598 İçtihat, toplam 3,389,962 kez okundu.


Ceza Hukuku

25 Mayıs 2024, 20:36 - 6

Park Halindeki Araçta Önleme Araması ile Arama Yapılamaz
Park halindeki araçta önleme araması kararına dayanılarak arama yapılamayacağı ve park halindeki araçta arama yapılmasına dayanak teşkil eden mahkemece verilmiş usulüne uygun bir arama...

Devamını oku

25 Mayıs 2024, 20:24 - 9

Fetö - Örgüte Üye Olma - Hata Hükümleri
Müsnet suçtan hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra örgütle olan irtibatı, faaliyetleri ve bildiği örgüt mensupları ile ilgili samimi bilgiler veren ve öğrencilik döneminde ekonomik sebeplerle örgüte ait öğrenci evlerinde kalmaktan ibaret eylemleri ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 09:52 - 387

Nafaka Hükmüne Uymama - Öğrenme Anı - Şikayet Tarihi
nafaka alacağının tahsiline yönelik icra dosyasında, şikayete konu 2014 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin nafaka borcunun cari olduğu tarihten sonra alacaklı tarafından icra dosyasında herhangi bir işlem yapılmadığı, borcun ödenmediğine muttali olduğuna ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 08:47 - 350

Nitelikli Hırsızlık - Teknik Takip ve İletişimin Tespiti
Sanığa atılı hırsızlık suçu ile ilgili olan teknik takip ve iletişimin tespiti kayıtlarının, suç tarihi olan 22.07.2012 tarihinde hırsızlık suçunun 5271 sayılı CMK nın 135-8. maddesinde sayılan katalog suçlar kapsamında bulunmaması...

Devamını oku

İş Hukuku

08 Aralık 2023, 11:11 - 624

İşçinin Dava Açtıktan Sonra Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlaması Fesih İradesinden Vazgeçtiği Anlamına Gelmez
Davacı asılın isticvaben alınan beyanından işverenin ödenmemiş ücretlerini ödeyeceğini söyleyip tekrar işe başlamasını istediği, bunun üzerine davacının davalı bünyesinde tekrar çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır. Davacının dava açıldıktan sonra ...

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:35 - 348

Mobing Sebebiyle İş Akdinin Feshi - İhbar Tazminatı
İşçi iş akdini mobing sebebiyle feshetse dahi ihbar tazminatına hak kazanır. Zira işverenin uyguladığı mobing sonucu işçinin iradesi feshe yönlendirilmiştir....

Devamını oku

26 Haziran 2023, 07:24 - 339

İş Sözleşmesinde İşçinin İmzasının Olmadığı Sayfalardaki Hükümler İşçiyi Bağlamaz
Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinde her ne kadar fazla çalışmaların normal ücrete dahil olduğu düzenlenmiş ise de iş sözleşmesinde bu düzenlemenin yer aldığı sayfada davacı imzası yoktur. Bu sebeple, iş sözleşmesinin bu hükmü işçiyi bağlamaz. ...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 16:39 - 1505

24 Saatlik Çalışma Esnasında Yatarak Uyuma İmkanının Olmaması - 6 Saat Ara Dinlenmesinin Düşülmesi Gerektiği
Davacının 24 saatlik çalışmaları esnasında yatarak uyuma imkanı olup olmadığı hakkında tanıklar yeniden dinlenmeli, böyle bir imkanı olmuş ise 24 saatlik çalışmadan 10 saat ara dinlenmesi, böyle bir imkanı olmamış ise 24 saatlik çalışmadan 6 saat ara dinlenmesi düşülerek sonuca gidilmelidir....

Devamını oku


Ticaret Hukuku

31 Ocak 2023, 09:12 - 557

Motorun Sökülerek Yerine Yeni Sıfır Motorun Takılması Değeri Artırmaz Aksine Değer Kaybına Neden Olur
Davacı tarafından bakımının yapılması amacıyla davalı şirkete teslim edilen araçta motor değişikliği nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tespiti bakımından hükmün dayanağı bilirkişi raporları alınmış ise de; raporu düzenleyen bilirkişi heyeti işin tekniği konusunda uzman...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:49 - 947

Pert Total Durumu - Kdv nin Eklenmesi
Somut olayda davacı vekili, davalı nezdinde sigortalı aracın müvekkilinin aracına çarpması nedeniyle müvekkilinin aracının hasarlandığını ileri sürerek hasar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, kaza nedeniyle davacıya ait aracın sağ arka, ön ve alt aksamlarından araç ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:46 - 705

Kooperatif Üyelik Devri - Kooperatif Aidat Alacağı
Davalı, davacı kooperatifteki dairesini, 27.05.2008 tarihinde dava dışı 3.kişiye satmış ise de, ortaklığını da devrettiğine ilişkin sözleşme düzenlenmemesi ve satın alanın da kooperatife ortaklığı devir aldığı yönünde beyan ve bilgi vermemesi, yapılan satışın ortaklığın devri niteliğinde olmaması ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:43 - 1161

Kısa Süreli Kiralama - Uzun Süreli Kiralama - Tazminattan Sorumluluk
Somut olayda, davalı .... aracın kayden maliki olup davalı vekili, kaza tarihinden önce 04.06.2016 -06.06.2016 tarihli kira sözleşmesi ile aracın 2 günlüğüne davalı sürücü .... a kiraya verildiğini, kazanın aracın davalı sürücünün kiraladığı süre içerisinde gerçekleştiğini, kiracı sürücünün aracın işleteni ...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

25 Mayıs 2024, 20:53 - 5

Ödenmeyen 50 TL Aidat Sebebiyle Tahliye
Davalı borçlu ödeme emrinde tanınan yasal otuz günlük süre içerisinde davacı alacaklının banka hesabına 4.700.-TL ödemiş, TBK nın 314 ve TBK nın 315.maddesi gereğince ödemekle yükümlü olduğu giderlerden olan aidat ...

Devamını oku

25 Mayıs 2024, 20:43 - 5

Ortak Giderin Ödenmemesi - İtirazın Kaldırılması ve Tahliye
Davacı alacaklı 20/11/2014 tarihinde başlattığı icra takibi ile 2.688,78 TL 2014 yılı Ekim ayı ortak gider alacağının tahsili isteminde bulunmuş, davalı süresinde yaptığı itirazında ödeme...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 08:42 - 389

Tazminat Davasında Fiilin Suç Niteliği İle Ceza Zamanaşımının Değerlendirilmesi
Ceza davası zamanaşımının uygulanabilmesi için tazminat sorumluluğuna neden olan fiilin ceza kanunlarına göre suç oluşturması ve cezayı gerektirmesi yeterlidir....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:11 - 263

Off Shore Hesabına Aktarılan Mevduatın İadesi İstemi - Zamanaşımının Başlangıcı
Off shore alacaklarının tahsiline yönelik davalarda, zamanaşımının başlangıcının tespitinde off shore hesabına aktarma tarihinin esas alınması gerekir....

Devamını oku

Medeni Hukuk

25 Mayıs 2024, 20:32 - 5

Kıdem Tazminatı Edinilmiş Mal Grubuna Girer
Kıdem tazminatının tasfiyeye konu edilmesi için mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olması ya da bu tazminat kullanılarak başka bir malvarlığına sahip olunmalıdır....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 06:47 - 342

Evlat Edinme Şartları Yerine Getirilmeden Kurulduğu İddia Edilen Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması İstemi
Evlatlık ilişkisi evlat edinmenin şartlarının oluşup oluşmadığı yönünden değerlendirme yapılan ve kesinleşen mahkeme kararına binaen kurulur. Bu sebeple kesinleşen bir evlat edinme kararının denetimi başka bir mahkemede...

Devamını oku

13 Temmuz 2023, 09:38 - 420

Tüp Bebek Tedavisine İlgisiz Davranma - Boşanmada Kusur
Boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda erkeğin; önceki evliliklerinden olan çocukları ile ilgilenmesini sorun haline getiren ve ailesi ile görüşmek istemeyen kadın az; tüp bebek tedavisinde ilgisiz davranarak, eşi ile birlikte kontrollere gitmeyen, eşini desteklemeyen, ...

Devamını oku

01 Mayıs 2023, 16:12 - 387

Kocanın Hamile Olan Eşini Ailesine Bırakması - Doğum ile İlgilenmemesi - Eşine Dünya Ahiret Kardeşim Olsun Demesi
Toplanan delillerden ve tarafların boşanmalarına ilişkin 12.02.2008 kesinleşme tarihli Sarıyer Aile Mahkemesi dosyasından davalı kocanın eşini hamileyken ailesine bıraktığı, eşinin doğumuyla ve çocuğuyla ilgilenmediği, eşi hakkında -dünya ahiret kardeşim olsun- dediği,...

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

25 Mayıs 2024, 20:29 - 6

Uyapın Çalışmaması Nedeniyle Harcın Alınamaması
Harca tabi davalarda dava harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Lakin somut olayda harcın yasal süreden sonra yatırılması, davacı vekilinin yasal sürede harç yatırmak istemesine rağmen Uyapın çalışmamasından kaynaklanmaktadır....

Devamını oku

21 Aralık 2023, 09:07 - 315

Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Menfi Tespit
Dava; İ.İ.K nun 72. maddesi uyarınca icra takibinden sonra açılmış menfi tespit talebine ilişkindir. Davanın, icra takibinden sonra açılmış menfi tespit davası olduğu, davacı tarafın dava dilekçesinin açıklamalar ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 07:42 - 683

Dava Dilekçesinde Bildirilen Adres - Duruşmada Bildirilen Adres - Bilinen Son Adres - Usulsüz Tebligat
Tebligatta muhatabın bilinen en son adresi ya kendi başvurusu veya ilgililerin bildirmesi yahut mevcut belgeler esas alınarak ya da soruşturma ile veya diğer herhangi bir şekilde belirlenmiş olabilir. Bilinen en son adresi, ...

Devamını oku

21 Aralık 2023, 06:42 - 208

Bozma Kapsamı Dışında Bırakılan Bir Hususun Hüküm Lehine Bozulan Açısından Usule Kazanılmış Hak Oluşturması
Bozma kapsamı dışında kalarak kesinleşen hususlar karşı taraf lehine usuli kazanılmış hak oluşturacaktır. Bu sebeple yeniden kurulan hükümde bozma kapsamı dışında kalan husus yönünden artık usuli kazanılmış hak ihlal ...

Devamını oku

Tüketici Hukuku

29 Nisan 2023, 15:54 - 404

Ayıplı Mal Sebebiyle Sözleşmeden Dönmenin Hakkaniyete Aykırı Olması Sebebiyle Bedelde İndirime Hükmedilmesi - Davalı Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği
Mahkemece, 6502 sayılı Yasa gereği ayıp tespit edilmiş ancak sözleşmeden dönmenin mevcut durumca haklı görülmediğinden değer kaybına hükmedildiğinden gerçek anlamda reddedilen bir kısım bulunmamaktadır. Bu durumda, davalı vekili ...

Devamını oku

28 Aralık 2022, 08:47 - 540

Konut Kredisinin Erken Ödenmesi - Erken Ödeme Sebebiyle Komisyon Bedeli Talebi
Davacı; davalı bankadan kullandığı kredi nedeni ile kendisinden tahsil edilen toplam 4.773 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir. Kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:52 - 851

Dershane Kaydının İptali - Ücret İadesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin -ücretlerin iadesi- başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla beraber, aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu ...

Devamını oku

27 Mart 2022, 04:33 - 2326

Ayıplı İfa - Dönme Hakkı - Faiz Başlangıç Tarihi
Davacı, dava konusu alacağının faizi ile birlikte ödetilmesini talep etmiş olup, satın almış olduğu motosikleti iade etmeden ödediği satış bedeli için faiz talebinde bulunamazsa da, mahkemece, aracın davalılara iadesine karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa, satışa konu motosikletin davalılara iade tarihinden itibaren...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

21 Aralık 2023, 09:42 - 232

Nafaka Yükümlülüğünün Evlilik Sebebiyle Kendiliğinden Sona Ermesi - Nafaka Yükümlülüğünü İhlal Suçu
Sanığın 2016 yılı Aralık ayı ile 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin olarak nafaka yükümlülüğünü ihlal ettiğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiş ise de, 4271 sayılı Türk Medeni Kanununun 176-3. ...

Devamını oku

08 Aralık 2023, 11:29 - 1138

Takip Talebinde Yabancı Para Alacağının TL Karşılığının Belirtilmemesi - Takibin İptali
Alacaklı, yabancı para alacağının TL karşılığını, takip talebinde göstermek zorunda olup, buna bağlı olarak bu zorunluluğun ödeme emrinde de yerine getirilmesi gerekmektedir. Anılan noksanlık kamu düzeni ile ilgili ve devletin hükümranlık haklarına ...

Devamını oku

15 Temmuz 2023, 07:12 - 1

İtirazın Kaldırılması Davası ile Tahliye Davası Ayrı Ayrı Açılabilir Mi?
Alacaklı kiraya veren, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden -tahliye- istemeden, yalnızca -itirazın kaldırılmasını- isteyebilir. Yani itirazın kaldırılması davası ile tahliye davasının ayrı ayrı açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiraya veren buna dayanarak kararın kesinleşmesinden ...

Devamını oku

15 Temmuz 2023, 07:08 - 2627

İtirazın Kaldırılması Davası ile Tahliye Davası Ayrı Ayrı Açılabilir Mi?
Alacaklı kiraya veren, borçlunun itirazı üzerine icra mahkemesinden -tahliye- istemeden, yalnızca -itirazın kaldırılmasını- isteyebilir. Yani itirazın kaldırılması davası ile tahliye davasının ayrı ayrı açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılmasına ilişkin kararından sonra alacaklı kiraya veren buna dayanarak kararın kesinleşmesinden ...

Devamını oku