ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!
layer1-background
layer1-background

www.avukatkartviziti.com İş birliği ile
199 TL Değerinde
Dijital Avukat Kartviziti
Ömür Boyu HEDİYE!

Promosyon kodunuz : "KARARMATİK-100"

www.avukatkartviziti.com'a git

layer1-background

Vadesinden Önce Takip Başlatan Alacaklı Haksız ve Kötü Niyetli Olup Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmelidir

Somut olayda, davalı kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş olup vadesinden önce takip başlatan alacaklının haksız ve kötüniyetli olduğunun kabulü gerekmektedir.

İncele

layer1-background

Motorun Sökülerek Yerine Yeni Sıfır Motorun Takılması Değeri Artırmaz Aksine Değer Kaybına Neden Olur

Davacı tarafından bakımının yapılması amacıyla davalı şirkete teslim edilen araçta motor değişikliği nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tespiti bakımından hükmün dayanağı bilirkişi raporları alınmış ise de; raporu düzenleyen bilirkişi heyeti işin tekniği konusunda uzman

İncele

layer1-background

Şirket Ortağının Amme Alacaklarından Sorumluluğu - Şirkete Karşı Tüm Takip Yollarının Tüketilmesi Gerektiği

Asıl borçlu şirketin iş yerinde haczedilen ve 1.900.000 TL değer takdir edilen menkullerin satış işlemlerinin gerçekleştirilip vergi borcunu karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi ve kamu alacağının şirketten tahsil edilebilmesi için tüm takip yollarının

İncele

layer1-background

Düşük Zam Oranı İşçiye Haklı Fesih İmkanı Tanımaz

Somut olayda işçiye zam yapılmamasının ya da zam oranının düşüklüğünün işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı işçinin işyerini terkinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla,davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken

İncele

layer1-background

İşçinin İhtarname ile İşvereni Temerrüde Düşürmesi

İşçinin ihtarname ile işvereni temerrüde düşürebilmesi için alacak miktarını belirtmek gibi bir zorunluluğu olmasa da alacakların tek tek sayılması gerekir.

İncele

Dün, sitemizdeki 4496 İçtihat, toplam 2620 kez okundu. 9 Yeni üye aramıza katıldı.

Şu ana kadar sitemizdeki 4496 İçtihat, toplam 2,192,235 kez okundu.


Ceza Hukuku

12 Aralık 2022, 08:10 - 144

Haksız Tutuklama - Başka Mahkumiyetten Mahsup - Tazminat
Haksız tutuklama tazminatı talep eden davacının, beraat ettiği dosyada tutuklu kaldığı günlerin, başka bir dosyadaki mahkumiyetinden mahsup edilmesi, maddi ve manevi tazminat haklarını ortadan kaldırmaz....

Devamını oku

12 Aralık 2022, 08:04 - 84

Seni Sürdürürüm Sözü Tehdit Suçunu Oluşturur Mu?
Sanığın polis memuruna hitaben -seni sürdürürüm- sözü, tartışmanın bütünü değerlendirildiğinde, polis memurunun görev yerini değiştirmede herhangi bir yetki ve gücü bulunmadığından, tehdit suçunu oluşturmaz....

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:24 - 116

Ruhsatsız Silahın Arızalı Olması - Ruhsatsız Silah Taşıma Suçu
Ruhsatsız silahın arızalı olması durumunda, ruhsatsız silah taşıma suçu oluşmaz....

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:49 - 185

Diğer Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Eylemi - Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Kesinleşmemesi
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının sanığa 05/11/2014 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın 14/11/2014 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eyleminin sözü edilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi...

Devamını oku

İş Hukuku

30 Ocak 2023, 18:21 - 2

Düşük Zam Oranı İşçiye Haklı Fesih İmkanı Tanımaz
Somut olayda işçiye zam yapılmamasının ya da zam oranının düşüklüğünün işçiye haklı fesih olanağı tanımadığı işçinin işyerini terkinin haklı nedene dayanmadığı anlaşılmakla,davacının kıdem tazminatı talebinin reddi gerekirken...

Devamını oku

23 Ocak 2023, 18:42 - 9

İşçinin İhtarname ile İşvereni Temerrüde Düşürmesi
İşçinin ihtarname ile işvereni temerrüde düşürebilmesi için alacak miktarını belirtmek gibi bir zorunluluğu olmasa da alacakların tek tek sayılması gerekir....

Devamını oku

28 Aralık 2022, 09:07 - 38

Hastalık Sebebiyle Ameliyat Olma - İşverenin İş Akdini Eylemli Olarak Feshetmesi
Evleviyetle mahkemece davacı iddiasının, 24.12.2008 günü hastaneye gitmesinden 08.04.2009 günü sözleşmesinin fesih tarihine kadar olan dönemde işyerine gitmemesinin bu dönemde tedavisinin devam etmesi nedenine dayalı olarak değerlendirilerek, ...

Devamını oku

28 Aralık 2022, 08:57 - 23

İş Akdi Kurulmadan Önce Gözaltına Alınma Hususunun İşverenden Saklanması - Geçerli Fesih
Dosya içeriğine göre; davacının hizmet akdinin başlamasından önce gerçekleşen suç teşkil eden eylemleri nedeniyle verilen mahkumiyet kararının infazı için 3 gün süreyle cezaevinde kaldığı, mahkumiyete konu eylemleri iş akdinden önce de olsa iş yerinin faaliyet alanı ile ilgili...

Devamını oku


Ticaret Hukuku

31 Ocak 2023, 09:12 - 1

Motorun Sökülerek Yerine Yeni Sıfır Motorun Takılması Değeri Artırmaz Aksine Değer Kaybına Neden Olur
Davacı tarafından bakımının yapılması amacıyla davalı şirkete teslim edilen araçta motor değişikliği nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararın tespiti bakımından hükmün dayanağı bilirkişi raporları alınmış ise de; raporu düzenleyen bilirkişi heyeti işin tekniği konusunda uzman...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:49 - 305

Pert Total Durumu - Kdv nin Eklenmesi
Somut olayda davacı vekili, davalı nezdinde sigortalı aracın müvekkilinin aracına çarpması nedeniyle müvekkilinin aracının hasarlandığını ileri sürerek hasar tazminatı isteminde bulunmuştur. Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, kaza nedeniyle davacıya ait aracın sağ arka, ön ve alt aksamlarından araç ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:46 - 162

Kooperatif Üyelik Devri - Kooperatif Aidat Alacağı
Davalı, davacı kooperatifteki dairesini, 27.05.2008 tarihinde dava dışı 3.kişiye satmış ise de, ortaklığını da devrettiğine ilişkin sözleşme düzenlenmemesi ve satın alanın da kooperatife ortaklığı devir aldığı yönünde beyan ve bilgi vermemesi, yapılan satışın ortaklığın devri niteliğinde olmaması ...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:43 - 283

Kısa Süreli Kiralama - Uzun Süreli Kiralama - Tazminattan Sorumluluk
Somut olayda, davalı .... aracın kayden maliki olup davalı vekili, kaza tarihinden önce 04.06.2016 -06.06.2016 tarihli kira sözleşmesi ile aracın 2 günlüğüne davalı sürücü .... a kiraya verildiğini, kazanın aracın davalı sürücünün kiraladığı süre içerisinde gerçekleştiğini, kiracı sürücünün aracın işleteni ...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

29 Kasım 2022, 13:36 - 80

Sevgilisinin Eşine Video Gönderen Kadın - Manevi Zarar - Tazminat
Sevgilisi olduğu adamın karısına birlikteliklerine ilişkin video gönderen kadının manevi tazminat ödemesi gerekir. ...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:55 - 340

Takip Talebinde Bulunulması Zamanaşımını Keser, Bunun için Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Şart Değildir
İcra takibinde ve davada dayanılan, hükme esas alınan 02.01.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar....

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:07 - 762

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kiracının Suyunu Kesmesi Manevi Tazminat Ödemesini Gerektirir
Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir....

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:55 - 225

Kredi Kartı Borcunda Faiz Hesabı
Uyuşmazlık 5464 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş olan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 26. maddesinde kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlenmesi bulunmaktadır. Bu nedenle somut olayda 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekirken...

Devamını oku

Medeni Hukuk

22 Kasım 2022, 10:20 - 56

Ortak Konutun Anahtarının Aileye Verilmesi - Boşanma - Ağır Kusur
Ortak konutun anahtarını ailesine vererek evin manevi bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanma davasında ağır kusurludur....

Devamını oku

04 Ekim 2022, 09:58 - 92

Katılma Ve Değer Artış Payı - Ziynet Alacağı - Fiili Karine – Bağışlama - İspat
Eşlerden her birinin kendi anne veya babalarından gelen mallar söz konusu olduğunda; satış gösterilse dahi fiili karine olarak karşılıksız kazandırma (bağışlama) olarak değerlendirilmektedir. Bu tasarrufi işlem, hayatın olağan akışına göre,...

Devamını oku

10 Ağustos 2022, 16:42 - 140

Unutkanlık Hastalığı Olan Kişinin Vesayet Altına Alınması
H. A. ın unutkanlık hastalığı olduğunu, gözlerinin görmediğini, kendisine bakacak durumda olmadığını, kendi işlerini yürütmekten aciz olduğunu belirterek annesinin vesayet altına alınarak kendisinin vasi olarak...

Devamını oku

15 Temmuz 2022, 09:35 - 139

Ortaklığın Giderilmesi – Muhdesat - İnfazı Kabil Karar Verilmesi Gerektiği
Somut olaya gelince; dava konusu taşınmazın tapu kayıt bilgileri incelendiğinde, tapu kaydının beyanlar hanesinde (A) harfi ile gösterilen binanın Menderes Furunkoyak, (B) harfi ile gösterilen binanın Gülperi Yaşa, (C) harfi ile gösterilen binanın Musa Battal adına kayıtlı ...

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

23 Ocak 2023, 18:35 - 8

Delil Tespiti Davası Belirsiz Alacak Davası Açılmasına Engel Teşkil Etmez
Dava açılmadan önce delil tespiti yoluna gidilmiş olmasının, davaya konu edilen zarar veya alacak miktarını belirli hale getirdiği şeklinde yorumlamak Kanunun amacına aykırıdır....

Devamını oku

23 Ocak 2023, 10:52 - 78

Uyaptan İndirilen Kararın İcra Takibine Eklenmesi Tebliğ Yerine Geçer Mi
Konusu para olan mahkeme kararının UYAP tan indirilerek icra takibine eklenmesi tebliğ yerine geçmez....

Devamını oku

12 Aralık 2022, 08:20 - 42

Görevsizlik Kararının Kesinleşmesinden Önce Arabuluculuk Dava Şartının Yerine Getirilmesi
İş bu davada, yukarıdaki kanuni düzenlemeler doğrultusunda davacı tarafından verilen görevsizlik kararı kesinleşmeden arabulucuya başvurulduğu ve son tutanağın bir örneğinin görevli asliye ticaret mahkemesinde davanın açıldığı tarih olan 28.2.2022 tarihinden önce dosyaya sunulduğu anlaşılmakla, mahkemece dosyaya sunulu bu tutanağın ilk dava açılmasından ...

Devamını oku

22 Kasım 2022, 10:17 - 37

İtirazın İptali Davasının Süresinden Sonra Açılması - Islahla Alacak Davasına Dönüştürülmesi
Hak düşürücü süre olan 1 yıldan sonra açılan itirazın iptali davası ıslahla alacak davasına dönüştürülebilir....

Devamını oku

Tüketici Hukuku

28 Aralık 2022, 08:47 - 42

Konut Kredisinin Erken Ödenmesi - Erken Ödeme Sebebiyle Komisyon Bedeli Talebi
Davacı; davalı bankadan kullandığı kredi nedeni ile kendisinden tahsil edilen toplam 4.773 TL nin davalıdan tahsilini istemiştir. Kredi veren bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmayıp...

Devamını oku

11 Ağustos 2022, 08:52 - 181

Dershane Kaydının İptali - Ücret İadesi
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin -ücretlerin iadesi- başlıklı 56. maddesinin 2. bendindeki sayılı koşullar somut olayda gerçekleşmemiş olmakla beraber, aynı maddenin 3. fıkrasına göre değerlendirme yapılması gerekmektedir. Söz konusu ...

Devamını oku

27 Mart 2022, 04:33 - 763

Ayıplı İfa - Dönme Hakkı - Faiz Başlangıç Tarihi
Davacı, dava konusu alacağının faizi ile birlikte ödetilmesini talep etmiş olup, satın almış olduğu motosikleti iade etmeden ödediği satış bedeli için faiz talebinde bulunamazsa da, mahkemece, aracın davalılara iadesine karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa, satışa konu motosikletin davalılara iade tarihinden itibaren...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:42 - 405

Sigorta Poliçesinin Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu
Mahkemece, Taraflar arasında imzalanan ... sözleşmesinde bankanın hayat sigortasını resen yenileme yetkisinin bulunduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmayıp, davalı banka da ilk sigortanın sona ermesinden sonra takip eden yıllarda hayat sigortasını yenileme yükümlüğü davacıdadır. Ayrıca hayat sigortası zorunlu sigorta olmayıp...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

31 Ocak 2023, 09:18 - 7

Vadesinden Önce Takip Başlatan Alacaklı Haksız ve Kötü Niyetli Olup Aleyhine Kötü Niyet Tazminatına Hükmedilmelidir
Somut olayda, davalı kötüniyet tazminatı talebinde bulunmuş olup vadesinden önce takip başlatan alacaklının haksız ve kötüniyetli olduğunun kabulü gerekmektedir....

Devamını oku

14 Aralık 2022, 09:10 - 33

Geçersiz Hukuki İşleme Dayalı Olarak Verilen Senedin Tahsil Edilemeyeceği
Taraflar arasındaki haricî satıma konu olan taşınmazın satış tarihlerinde tapulu olduğu anlaşılmaktadır. O hâlde, anılan 31.08.1995 ve 15.03.1999 tarihli haricî satımların ve dolayısıyla taşınmazın zilyetliğinin iadesi...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:54 - 144

Sıra Cetveline İtiraz - Şikayet - İhtiyati Haciz
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda İş Bankasının kesinleşmiş bir takibi bulunmadan ihtiyati haciz kararına değer verilemeyeceğinden şikayetin tekrar reddine karar verilmiştir. Oysaki Şikayet edilen İş Bankası tarafından açılan itirazın iptali davasının...

Devamını oku

06 Temmuz 2022, 08:51 - 128

Posta İle Gönderilen Borca İtiraz Dilekçesi Süresi İçerisinde Dosyaya Girmemiş İse İtiraz Yapılmamış Sayılır
Borçlu ..tarafından posta ile gönderilen itiraz dilekçesinin 16.8.2005 tarihinde icra dosyasına konulduğu, icra müdür yardımcısının havalesi ile anlaşılmıştır. Dilekçe altındaki imza ilgilisi tarafından inkar edilmediğine göre süresinde dosyaya girmek koşuluyla posta ile gönderilen...

Devamını oku


Avukat Web Sitesi