ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

www.kararmatik.com'a üyelik ücretsizdir ve HER ZAMAN da ücretsiz olacaktır!
layer1-background
layer1-background

www.avukatkartviziti.com İş birliği ile
199 TL Değerinde
Dijital Avukat Kartviziti
Ömür Boyu HEDİYE!

Promosyon kodunuz : "KARARMATİK-100"

www.avukatkartviziti.com'a git

layer1-background

Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Görevli Mahkeme

Davacılar Türk Vatandaşı olmayıp, 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış ve idare tarafından kendilerine Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmiştir.

İncele

layer1-background

İşçinin Kendisine Şaka Yapılmasına Kızması Sebebiyle İş Akdini Feshetmesi

Somut olayda, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere , davacı, işyerinde bir başka işçi tarafından yapılan bir şakaya kızarak, işverenin işyerinde bulunmadığı bir saatte, kullandığı aracın anahtarlarını işverenin vekiline teslim ederek iş akdini fiili olarak feshetmiştir. Davacının yapmış olduğu

İncele

layer1-background

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs

İncele

layer1-background

İşe İade - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Arabuluculuk Dava Şartı

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra

İncele

layer1-background

Yıllık Ücretli İznin Fazla Kullandırılması - Para İadesi

İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır.

İncele

Dün, sitemizdeki 4441 İçtihat, toplam 1186 kez okundu. 3 Yeni üye aramıza katıldı.

Şu ana kadar sitemizdeki 4441 İçtihat, toplam 1,722,167 kez okundu.


Ceza Hukuku

20 Mayıs 2022, 19:12 - 75

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs
Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmeye teşebbüs...

Devamını oku

27 Nisan 2022, 08:46 - 218

Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ile Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi arasında birleştirme uyuşmazlığına konu olan ve Ceza Genel Kuruluna taşınan somut olayda; Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/1 esas sayılı dosyasında, öncelikle özel soruşturma usullerine tabi olan Cumhuriyet savcıları ...

Devamını oku

10 Nisan 2022, 09:55 - 306

Mesaj - Cinsel Taciz Suçu
Katılanın aşamalarda istikrar arz eden samimi anlatımları ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın, önceden tanımadığı katılanın telefonuna aşk sözlerini içeren müstehcen mesajlar gönderdiği bu mesajların bir kısmı mağdure tarafından silinmiş ise de, ifade tutanağı ile tespit edilen -güneş herkes için doğar ay ise gece uyumayanlar için,...

Devamını oku

31 Mart 2022, 05:52 - 150

Yağma-Yaralama-Mala Zarar Verme
Katılanların beyanlarına göre, suça konu motosikletin zilyetinin torunları ... olması nedeniyle, şikayet hakkının adı geçene ait olduğunun anlaşılması karşısında, 5237 sayılı TCK nın 73. maddesindeki şikayet süreleri de dikkate alınarak şikayetçi olup olmadığı...

Devamını oku

İş Hukuku

01 Haziran 2022, 06:12 - 41

İşçinin Kendisine Şaka Yapılmasına Kızması Sebebiyle İş Akdini Feshetmesi
Somut olayda, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere , davacı, işyerinde bir başka işçi tarafından yapılan bir şakaya kızarak, işverenin işyerinde bulunmadığı bir saatte, kullandığı aracın anahtarlarını işverenin vekiline teslim ederek iş akdini fiili olarak feshetmiştir. Davacının yapmış olduğu...

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:29 - 45

İşe İade - Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi - Arabuluculuk Dava Şartı
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde, işe iade talebiyle arabulucuya başvuru dava şartının yerine getirilmesi için asıl işveren ile alt işverene karşı birlikte arabulucuya başvurulmasının zorunlu olduğuna, sadece asıl işveren yahut sadece alt işverene karşı arabulucuya başvurulduktan sonra...

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:21 - 52

Yıllık Ücretli İznin Fazla Kullandırılması - Para İadesi
İşverenin işçiye kullandırdığı yıllık ücretli iznin hak edilenden fazla olduğu öne sürülerek karşılığında parasal iade talep etmenin yasal bir dayanağı yoktur. Bu nedenle davacı karşı davalı işverenin davalı karşı davacı işçiye fazladan kullandırdığı 6 gün için talep ettiği alacağın reddi gerekirken kabulü de ayrıca hatalıdır....

Devamını oku

03 Mayıs 2022, 10:10 - 78

İşe İade Başvuru Süresinin Başlaması - Kesinleşmiş Kararın Tebliği
Davalı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; bölge Adliye Mahkemesi kararının kesin nitelikte olduğunu, davacının süresi içinde işe iade başvurusunda bulunmadığını, kararın yerinde olmadığını, mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir....

Devamını oku


Ticaret Hukuku

07 Nisan 2022, 07:35 - 60

Trafik Kazası - Maluliyet - Tazminat Davası - Güvence Hesabı - Daimi İş Göremezlik
Mahkemece, Güvence hesabı olay tarihinden işleyecek yasal faiz ile sorumlu tutulmuştur. Olay tarihinde yürürlükte bulunan 5684 sayılı yasanın 14. maddesi ve Güvence hesabı yönetmeliğinin 14 ve 15. maddesi gereğince, gerekli belgelerle birlikte güvence hesabına başvuru yapıldıktan sonra temerrüde düşeceğinden davalı güvence hesabı...

Devamını oku

28 Şubat 2022, 20:18 - 150

Uzlaşma Sonucunda Sigortaya Karşı Dava Açılamaz
Somut olayda dava konusu trafik kazası ile ilgili başlatılan ... Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/5994 soruşturma sayılı dosyasında müşteki olan davacının, davalının trafik sigortacısı olduğu araç sürücüsü olan eşi ...dan herhangi bir şikayetinin bulunmaması karşısında davacı...

Devamını oku

13 Şubat 2022, 09:48 - 147

Haksız Rekabet - Tazminat - Haksız Rekabetin Tespiti - Tecavüzün Refi - Arabuluculuk Dava Şartına Tabi Olmama
Somut olayda davacı taraf, bir nispi ticari dava olarak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, maddi ve manevi tazminat talepleri yanında, haksız rekabet oluşturan fiilin tespiti ve tecavüzün ortadan kaldırılması (refi) taleplerini ...

Devamını oku

10 Şubat 2022, 22:40 - 135

Ticaret Unvanının Terkini Davasında Uzun Süre Sessiz Kalmanın Hak Kaybına Neden Olacağı
Davacı şirket, her ne kadar Türkiye de tescilli olmasa da 1990 tarihinden itibaren -İNTEL- ibareli unvanını ve markalarını korumak için Türkiye de girişimlerde bulunduğu gözetildiğinde ticaret unvanlarının ticaret siciline tescil edilmek zorunda olmaları...

Devamını oku

Borçlar Hukuku

23 Mart 2022, 08:55 - 148

Takip Talebinde Bulunulması Zamanaşımını Keser, Bunun için Ödeme Emrinin Tebliğ Edilmesi Şart Değildir
İcra takibinde ve davada dayanılan, hükme esas alınan 02.01.2003 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede kira paralarının her ay peşin ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şart geçerli olup tarafları bağlar....

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:07 - 253

Ev Sahibinin Kira Alacağı Sebebiyle Kiracının Suyunu Kesmesi Manevi Tazminat Ödemesini Gerektirir
Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir....

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:55 - 68

Kredi Kartı Borcunda Faiz Hesabı
Uyuşmazlık 5464 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş olan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 26. maddesinde kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlenmesi bulunmaktadır. Bu nedenle somut olayda 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekirken...

Devamını oku

06 Mart 2022, 10:07 - 189

Sözleşmenin Bütün Sayfalarının İmzalanmaması
Davalı, davada dayanılan 01/01/2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesindeki imzasını inkar etmemektedir. Kira sözleşmesinin, davalının imzası bulunan başka bir belge ile oluşturulduğunu iddia etmektedir. Dayanak kira sözleşmesinin aslı tek parça olup sözleşmenin ön sayfasında davalının...

Devamını oku

Medeni Hukuk

27 Nisan 2022, 08:50 - 63

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulması - Tazminat
Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan sorumluluğu 4721 sayılı TMK 1007. maddede düzenlenmiş olup maddenin 1. fıkrasında; -Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur.- hükmü yer almaktadır....

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:15 - 156

Bireysel Emeklilik Primleri Edinilmiş Mal Mıdır?
Dava konusu yapılan bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir kanuni düzenleme de bulunmamaktadır. Mal rejiminin sona erdiği 09.02.2010 tarihi itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halinde...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:01 - 131

Maddi Çıkar için Evlenme - Küfür Edip Evden Kovma - Kusur - Nafaka
Davalı-davacı kadın evlilik tarihinden üç gün önce 11.12.2015 tarihinde davacı-davalı erkeğin tek tapulu mal varlığı olan oturduğu evini tapuda satış yoluyla devralmış, mahkemeye ise kendisine ait taşınmazın satışı suretiyle elde ettiği parayla davacı-davalı erkeğin evini satın aldığını beyan etmiş ise de...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:39 - 106

Küçüğün Orman Yangını Çıkarması - Ev Başkanının Sorumluluğu
Davada; orman yangınına sebebiyet verilmekle, zararın kapsamının tayininde davacı idarenin kusurunun olup olmadığının da araştırılıp, tartışılması, yangının nitelik ve niceliği itibariyle davacı tarafın alması gereken tedbirleri alıp almadığının ve yangının büyümemesi için sorumluluk halinin değerlendirilmesi gerekir....

Devamını oku

Medeni Usul Hukuku

01 Haziran 2022, 06:18 - 42

Yabancıların Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi - Görevli Mahkeme
Davacılar Türk Vatandaşı olmayıp, 6458 sayılı Kanun uyarınca geçici koruma kapsamında Ülkemize giriş yapmış ve idare tarafından kendilerine Geçici Koruma Yönetmeliğinin 22. maddesi uyarınca düzenlenen ve nüfus kütüğüyle ilgisi bulunmayan geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmiştir....

Devamını oku

15 Nisan 2022, 14:25 - 41

Gizli Ayıp - Yetki İtirazı - Görevsizlik
Somut olayda, kesin yetki kuralının bulunmadığı, davanın ilk önce İstanbul 12. Tüketici Mahkemesinde açıldığı ve davalının süresi içerisinde ikamet adresi olan Esenyurt ilçesinin Tüketici Mahkemesi olarak bağlı bulunduğu Bakırköy Tüketici Mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle usulüne uygun bir şekilde yetki itirazında bulunduğu, ...

Devamını oku

15 Nisan 2022, 14:19 - 129

Ayıplı Araç Satışından Doğan Zarar - Para Borcu - Alacaklının Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu
Somut olayda dava, ikinci el araç satımından kaynaklanmakta olup, davacı, uğramış olduğu zararın tazminini istemiş olmakla, davanın konusu, sözleşmeden doğan para borcuna ilişkindir. Türk Borçlar Kanununun 89/1. maddesi gereğince, para borçlarında ifa yeri,...

Devamını oku

27 Mart 2022, 05:08 - 109

Posta Yoluyla Temyizde Temyiz Tarihi
Belirtildiği üzere, temyiz yoluna posta marifetiyle gönderilen bir dilekçe ile başvurulması mümkün ise de, temyiz tarihi dilekçenin postaya verildiği tarih değil, Özel Daireye ulaştığı tarihtir. Özel Daire kararı davacıya 06.02.2020 tarihinde tebliğ edilmiş ve davacı tarafından posta yoluyla gönderilen...

Devamını oku

Tüketici Hukuku

27 Mart 2022, 04:33 - 151

Ayıplı İfa - Dönme Hakkı - Faiz Başlangıç Tarihi
Davacı, dava konusu alacağının faizi ile birlikte ödetilmesini talep etmiş olup, satın almış olduğu motosikleti iade etmeden ödediği satış bedeli için faiz talebinde bulunamazsa da, mahkemece, aracın davalılara iadesine karar verildiğine göre, hükmedilen alacağa, satışa konu motosikletin davalılara iade tarihinden itibaren...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:42 - 113

Sigorta Poliçesinin Yenilenmemesinde Bankanın Sorumluluğu
Mahkemece, Taraflar arasında imzalanan ... sözleşmesinde bankanın hayat sigortasını resen yenileme yetkisinin bulunduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmayıp, davalı banka da ilk sigortanın sona ermesinden sonra takip eden yıllarda hayat sigortasını yenileme yükümlüğü davacıdadır. Ayrıca hayat sigortası zorunlu sigorta olmayıp...

Devamını oku

19 Şubat 2022, 10:58 - 167

Aydınlatılmış Onamın Yapılmış Olduğu İddiası Tanık ile İspat Edilemez
Somut olayda, dosyaya kazandırılan Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulunun 15.10.2014 tarihli raporunda; -kişiye yapılan bilateral fess ameliyatının endikasyonunun ve ameliyat tekniğinin tıp kurallarına uygun olduğu, anosminin bu tür ameliyatlardan sonra ortaya çıkabilen, öngörülemeyen ve önlenemeyen...

Devamını oku

15 Şubat 2022, 21:05 - 84

Fazla Ödenen Bedelin İadesi - Sebepsiz Zenginleşme - İstirdat
Somut olayda, İİK nun 67. maddesine göre açılan itirazın iptali davasında mahkemece, öncelikle davalının itirazında belirttiği icra dairesinin yetkisinin araştırılması ve şayet icra dairesinin yetkisine ilişkin itiraz yerinde değil ise esasa ilişkin itirazın incelenmesine geçilerek...

Devamını oku

İcra ve İflas Hukuku

07 Nisan 2022, 07:32 - 52

Tasarrufun İptali Davası - Alacaklılardan Mal Kaçırma - İptal Davalarının Ön Koşulları
Alacaklılardan Mal Kaçırılması - İptal Davasının Ön Koşulu - Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması - Tasarrufun İptali - Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2011/572 Esas 2011/1621 Karar Sayılı İlamı...

Devamını oku

23 Mart 2022, 08:46 - 68

Muvazaa Nedeniyle Sıra Cetveline İtiraz - Muvazaalı Olduğu İddia Edilen Alacağın Takibe Daha Önce Konulması
Somut olayda, davacının alacaklı olduğu İstanbul 14. İcra Müdürlüğünün 2009/14961 Esas sayılı 12.12.2008 tanzim, 20.03.2009 vade tarihli 300.000.00 TL bedelli bir adet bonoya dayalı olarak 09.04.2009 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus yolla takip başlatıldığı; davalının alacaklı olduğu Gaziantep 8. İcra Müdürlüğünün 2009/7460 Esas sayılı dosyasında ise,...

Devamını oku

17 Mart 2022, 18:11 - 71

İhtiyati Haciz Kararı Sonrası Hangi İcra Dairesinin Yetkili Olduğu Hakkında
Somut olayda, icra takibine konu 21.02.2014 keşide tarihli, 10.284,88 TL bedelli çek için İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/86 D. İş dosyasında 11.03.2014 tarihli ihtiyati haciz kararı verilmiş, söz konusu ihtiyati haciz kararına ...

Devamını oku

10 Mart 2022, 07:58 - 108

Takipte Alınan Peşin Harcın İadesi
492 Sayılı Harçlar Kanununun 29/3. maddesi hükmüne göre -ilama dayanmayan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan harç kendisine iade olunur veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsup edilir.- Somut olayda alacaklı...

Devamını oku


Avukat Web Sitesi