ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Malikin Değişmesi Sebebiyle Taşınmazdan Çıkma Talebine İlişkin İhtarnameye Cevap Örneği

09-02-2021 - 771

Malikin Değişmesi Sebebiyle Taşınmazdan Çıkma Talebine İlişkin İhtarnameye Cevap Örneği


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun

….. NOTERLİĞİ’NE

CEVAP VEREN                       :  (Ad, Soyad, TC, Adres)

MUHATAP                               :  (Ad, Soyad,  TC, adres)

VEKİLİ                                     : Av. 

İHTARIN KONUSU                 :  Muhatabın … Noterliği’nden keşide ettiği ............ Tarihli ve … yevmiye nolu ihtarına cevaplarımızın arzıdır.

CEVAPLARIMIZ                    :            

1-Yukarıda tarihi ve sayısı belirtilmiş olan tarafımıza gönderilen ihtarname hukuki fayanaktan yoksun ve yasalara aykırıdır. Şöyle ki, ihtara konu edilen taşınmazın kira bedeli  .…….TL olup, ….İcra Müdürülüğü’nün, …./…  Esas sayılı dosyası ile yaptığınız icra takibi kapsamında da bu meblağ ...................... tarihinde ödenmiştir.

2-Ayrıca yapılan satış muvazaalıdır; gerçekte bir satış işlemi olmayan, kanunen geçerli bir satışın unsurlarını taşımayan bir işlemdir. Taşınmazı satın aldığınızı iddia ettiğiniz kişi dayınız olup, yeğeni olarak size yaptığı satış açıkça muvazaalıdır. Yapılan işlem, şahsımın haksız olarak taşınmazdan çıkartılmam amacına özgülenmiştir. (Tarih)                                                                           

KEŞİDECİ VEKİLİ

Av. ............................

Sayın Noter;

İşbu ihtarnamenin bir nüshasının [PTT] ile muhataba tebliğini bir nüshasının tarafıma verilerek, bir nüshasının da daireniz dosyasında saklanmasını talep ederim. (Tarih)                                                                                                     

KEŞİDECİ VEKİLİ

Av. ..........................

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
ihtarname ihtara cevap kira taşınmaz satışı tahliye muvazaa örnek
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları