ArabicAzerbaijaniEnglishFrenchGermanRussianSpanishTurkish

Kredi Kartı Borcunda Faiz Hesabı

10 Mart 2022, 07:55 - 49

Kredi Kartı Borcunda Faiz Hesabı


Bu kararı Favorilerinize Eklemek veya Kopyalayabilmek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
2015/11116
2016/1814
2016-02-08

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR-

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan kredi kartı sözleşmesi uyarınca davalıya kredi kartı verildiğini, borcun zamanında ödenmemesi üzerine davalı aleyhine başlatılan takibin davalının itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın iptaline ve %20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin borcunun olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davalının kullandığı kredi kartı nedeniyle davacı bankaya 34.321,66 TL asıl alacak, 2.785,42 TL akdi faiz, temerrüt faizi, KKDF, BSMV toplamı, 61,23 TL ihtarname masrafı olmak üzere toplamda 37.168,31 TL borcu bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile itirazın kısmen iptaline, alacak tahsil edilinceye kadar asıl alacağa TBK'nun 120/2 maddesi atfı ile 3095 sayılı Yasa gereğince takip tarihinden ticari işlerde avans faizinin yıllık %13,75 olduğu dikkate alınarak bu oranın iki katı olan yıllık %27,50 temerrüt faizinin uygulanmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık 5464 sayılı Yasa kapsamında düzenlenmiş olan kredi kartı borcundan kaynaklanmaktadır. Anılan yasanın 26. maddesinde kredi kartı borçları ile ilgili özel bir faiz düzenlenmesi bulunmaktadır. Bu nedenle somut olayda 5464 sayılı Yasanın 26. maddesi uyarınca faize hükmedilmesi gerekirken 5464 sayılı Yasaya göre daha genel bir yasa olan 6098 Sayılı TBK.nun 88-120 maddesi hükümlerinin uygulanması suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 08/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARARI YAZDIR


Aşağıdaki arama terimleri ile ilgili kararlara etiketlere tıklayarak ulaşabilirsiniz :
kredi kartı kredi kartı borcu faiz hesabı itirazın iptali kredi kartı sözleşmesi
Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Bu kategorideki diğer İçtihatlardan bazıları


Avukat Web Sitesi