Boşanma İlamındaki Nafaka Miktarının Yanlış Tespit Edilmesi - Nafakanın Artırılması İstemi

14-01-2022 - 8

Boşanma İlamındaki Nafaka Miktarının Yanlış Tespit Edilmesi - Nafakanın Artırılması İstemi


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
2021/8194
2021/7722
2021-10-26

Özet:

Mahkemece boşanma ilamında her bir çocuk için aylık 150 TL iştirak nafakasına hükmedilmiş olduğu halde boşanma ilamında her bir çocuk için aylık 300 er TL ye hükmedildiği düşünülerek, yanılgılı şekilde attırım talebi değerlendirilmesi yapılıp, her bir çocuğa hükmedilen nafakanın aylık 300 er TL üzerinden 200 er TL daha arttırılarak, aylık 500 TL iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın tarafından davalı ile kendisinin ortak çocukları için boşanma dosyasında belirlenen iştirak nafakalarının 900 TL olarak arttırılması talebi ile iştirak nafakalarının arttırılması davası açılmıştır. Mahkemece “Açılan davanın kısmen kabulü ile dava tarihinden itibaren müşterek çocukların her bir için daha önce hükmedilen aylık 300 er TL lik nafakanın 200 er TL daha artırılarak aylık 500 er TL iştirak nafakası olarak devamına” karar verilmiş olup, hükmün taraflarca istinaf yoluna gidilmeksizin kesinleştiği anlaşılmıştır.

Adalet Bakanlığının 23.09.2021 tarih, 3 39152028-153.01-765-2021-E. 1769/26426 sayılı yazısı ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Dosyanın yapılan incelemesinde, tarafların ... Anadolu 5. Aile mahkemesinin 2016/687 esas, 2017/204 karar sayılı, 29.3.2019 kesinleşme tarihli ilamı ile boşandıkları, ortak çocuklar yararına her biri için aylık 150 şer TL iştirak nafakasına hükmedildiği görülmüştür. Mahkemece boşanma ilamında her bir çocuk için aylık 150 TL iştirak nafakasına hükmedilmiş olduğu halde boşanma ilamında her bir çocuk için aylık 300 er TL ye hükmedildiği düşünülerek, yanılgılı şekilde attırım talebi değerlendirilmesi yapılıp, her bir çocuğa hükmedilen nafakanın aylık 300 er TL üzerinden 200 er TL daha arttırılarak, aylık 500 TL iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Adalet Bakanlığı’nın Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA oy birliğiyle karar verildi. 26.10.2021 (Salı)

2. Hukuk Dairesi  | Esas No:2021/8194 | Karar No:2021/7722 | Boşanma İlamındaki Nafaka Miktarının Yanlış Tespit Edilmesi - Nafakanın Artırılması İstemi KARARI YAZDIR / DİNLE


Bu kararı Favorilerinize Eklemek için giriş yapın veya üye olun

Öne Çıkanlar


Avukat Web Sitesi